pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Niemcoznawstwo 23. Republika Federalna Niemiec. Między historią a współczesnością

Autor książki:

Katarzyna Gelles

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 214 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788322934975
ISBN: 978-83-229-3497-5
Data: 2012-02-01
32.10  35.00  2.9 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Opis książki:

Rok 2015 przyniósł wiele okrągłych i ważnych rocznic dla świata, Europy i relacji polsko-niemieckich. Na czoło wysuwają się oczywiście sprawy sprzed 70 lat — konferencje w Jałcie i Poczdamie, bezwarunkowa kapitulacja Trzeciej Rzeszy, zakończenie II wojny światowej... Postanowiliśmy jednakże, również ze względu na wrocławskie konteksty, w sposób szczególny uwypuklić 50. rocznicę orędzia biskupów polskich z 1965 r., wzywającego niemieckich współbraci do wzajemnego wybaczenia win i dialogu.

Czynimy to w postaci niezwykłego wywiadu, kto wie czy nie z ostatnią żyjącą osobą znającą kulisy tych wydarzeń, a mianowicie z ks. prof. Janem Kruciną, wtedy sekretarzem i bliskim współpracownikiem arcybiskupa wrocławskiego Bolesława Kominka, pomysłodawcy i głównego autora listu polskich hierarchów (wywiad przeprowadziła S. Dec-Pustelnik).

Z końcem 2015 r., po upływie 70 lat od samobójczej śmierci Adolfa Hitlera, wygasną prawa autorskie do jego programowego dzieła Mein Kampf, którymi od wojny dysponuje niemiecki kraj związkowy Bawaria. Od stycznia 2016 r. książka Hitlera stanie się dobrem publicznym. O sprawach tych, jak również o polskich powojennych edycjach dzieła Hitlera pisze R. Gelles w artykule recenzyjnym (w związku z publikacją A. Vitkine’a, Mein Kampf — biografia książki).

Na treść bieżącego tomu złożyły się ponadto artykuły, które nawiązują zarówno do zagadnień historycznych (A. Jankowska, L. Karl, T. Lebioda), jak i współczesnych — aktywności Niemiec na arenie międzynarodowej (K. Gelles), poszukiwania i kreowania przez Niemcy własnej marki narodowej (J. Trajman) oraz spraw wewnętrznych tego kraju (M. Kozerski i T. Matras).

Od tego numeru począwszy będziemy publikować na łamach „Niemcoznawstwa” informacje o najnowszych pozycjach książkowych (w wyborze) dotyczących problematyki niemieckiej i polsko-niemieckiej, a także o nowościach filmowych z tego zakresu. W odpowiedzi na sugestie niemieckich odbiorców naszego pisma jego spis treści ukazywać się będzie także w języku niemieckim.

Ze Wstępu Katarzyny Gelles

Książka "Niemcoznawstwo 23. Republika Federalna Niemiec. Między historią a współczesnością" - Katarzyna Gelles (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 214 stron i została wydana w 2011 r. Cena 32.10 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Wstęp
I. ARTYKUŁY
Agnieszka Jankowska, Żydowskie stowarzyszenia we Wrocławiu przełomu wieków — wybrane przykłady
Lars Karl, Ein echtes Bild des Heldentums: Das Filmwesen in Kasernierter Volkspolizei und Nationaler Volksarmee der DDR (1952-1965)
Tomasz Matras, Walka z dopingiem w działaniach organizacji odpowiedzialnych za rozwój niemieckiego sportu po 1990 roku
Mariusz Kozerski, Czy Niemcy potrzebują reorganizacji swoich landów?
Joanna Trajman, Branding narodowy na przykładzie działań Niemiec
Katarzyna Gelles, Zaangażowanie Niemiec na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie
* * *
Tadeusz Lebioda, Paul von Hindenburg — przyczynek do legendy
II. WYWIAD
Sylwia Dec-Pustelnik, List biskupów polskich do biskupów niemieckich — rozmowa z ks. prof. Janem Kruciną
III. ARTYKUŁ RECENZYJNY
Romuald Gelles, Zatruty bestseller?
IV. RECENZJE I OMÓWIENIA
Śląscy Żydzi — nowe spojrzenie na historię (Andreas Brämer, Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz (wyd.), Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien, Göttingen 2014, ss. 638) — Agnieszka Jankowska
Telegraficznie z Niemiec (Zygmunt Nowakowski, Za zamkniętymi drzwiami. Wstrząsający reportaż z Niemiec 1933, Warszawa 2014, ss. 175) — Artur Kamiński
Kanclerz w mundurze (Sabine Pamperrien, Helmut Schmidt und der Scheißkrieg. Die Biografie 1918 bis 1945, München-Zürich 2014, ss. 345) — Katarzyna Gelles
Ostatni prezydent znad Renu (Gunter Hofmann, Richard von Weizsäcker. Niemiecka biografia, przeł. Adam Krzemiński, Warszawa 2014, ss. 279) — Teofil Moskal
Opowieść o przyjacielu (Egon Bahr, »Das musst Du erzählen«. Erinnerungen an Willy Brandt, Berlin 2013, ss. 240) — Katarzyna Gelles
Wspomnienia prezydenta RFN (Joachim Gauck we współpracy z Helgą Hirsch, Wspomnienia.Zima latem — wiosna jesienią, przeł. Barbara Ostrowska, Warszawa 2014, ss. 360) — Krzysztof Jagiełło
Państwa niemieckie przed zjednoczeniem: między kryzysem a kompromisem (Janusz Sawczuk, Vertragsgemeinschaft 1989/1990. Wzlot i upadek idei konfederacji dwu państw niemieckich, Poznań 2013, ss. 196) — Mariusz Kozerski
O historii niemieckiej piłki nożnej (Ulrich Hesse, Tor! Historia niemieckiej piłki nożnej, Otwock 2014, ss. 368) — Tomasz Matras
Literacki portret Berlina z intrygą kryminalną w tle (Magdalena Parys, Tunel, Warszawa 2011, ss. 287; eadem, Magik, Warszawa 2014, ss. 624) — Joanna Trajman
Życie jest snem. Autobiografia Hanny Schygulli (Hanna Schygulla, Wach auf und träume. Die Autobiographie, München 2013, ss. 197) — Joanna Trajman
Gemeinsames Krisenmanagement versus nationalen Egoismus à la Angela Merkel (Cerstin Gammelin, Raimund Löw, Europas Strippenzieher. Wer in Brüssel wirklich regiert, Berlin 2014, ss. 384) — Samira Syed
V. KRONIKA — SPRAWOZDANIA
Andrzej Ceglarz, Mały wielki jubileusz
Andrzej Ceglarz, O implikacjach gospodarczych i szansach współpracy
Tomasz Matras, Michał Siekierka, Wymiana polsko-niemiecko-słowackich doświadczeń na Wydziale Nauk Społecznych
Krzysztof Jagiełło, Berlińskie echa 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Michał Wiącek, Studia austriackie w Minnesocie
Mariusz Kozerski, Mur berliński dawniej i dziś
Katarzyna Gelles, Polsko-niemieckie forum w Berlinie
Joanna Trajman, Terror Frakcji Czerwonej Armii
Katarzyna Gelles, Stulecie migracji
Irena Kurasz, Rzecz o pamięci, traumie i tożsamości wrocławian
VI. Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Edmund Nowak, Profesor Janusz Sawczuk (1944-2015)
Wykaz skrótów
O autorach
Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych

Einführung
I. BEITRÄGE
Agnieszka Jankowska, Jüdische Vereinigungen in Breslau um die Jahrhundertwende — gewählte Beispiele
Lars Karl, Ein echtes Bild des Heldentums: Das Filmwesen in Kasernierter Volkspolizei und Nationaler Volksarmee der DDR (1952-1965)
Tomasz Matras, Die für die Entwicklung des deutschen Sports verantwortlichen Organisationen und ihr Kampf gegen das Doping nach 1990
Mariusz Kozerski, Braucht Deutschland eine Länderneugliederung?
Joanna Trajman, Der Staat als Marke am Beispiel Deutschlands
Katarzyna Gelles, Das Engagement Deutschlands bei der Konfliktlösung in der Ukraine
* * *
Tadeusz Lebioda, Paul von Hindenburg — Beitrag zu einer Legende
II. IM GESPRÄCH
Sylwia Dec-Pustelnik, Der Brief der polnischen an die deutschen Bischöfe — Gespräch mit
Pfr. Prof. Jan Krucina
III. REZENSIONSARTIKEL
Romuald Gelles, Vergifteter Bestseller?
IV. REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN
Schlesische Juden — Die Geschichte neu betrachten (Andreas Brämer, Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.), Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien, Göttingen 2014, 638 S.) — Agnieszka Jankowska
Kurz und bündig aus Deutschland (Zygmunt Nowakowski, Za zamkniętymi drzwiami. Wstrząsający reportaż z Niemiec 1933, Warszawa 2014, 175 S.) — Artur Kamiński
Der Kanzler in Uniform (Sabine Pamperrien, Helmut Schmidt und der Scheißkrieg. Die Biografie 1918 bis 1945, München/Zürich 2014, 345 S.) — Katarzyna Gelles
Der letzte Präsident vom Rhein (Gunter Hofmann, Richard von Weizsäcker. Niemiecka biografia, przeł. Adam Krzemiński, Warszawa 2014, 279 S.) — Teofil Moskal
Eine Erzählung über einen Freund (Egon Bahr, »Das musst Du erzählen«. Erinnerungen an Willy Brandt, Berlin 2013, 240 S.) — Katarzyna Gelles
Erinnerungen eines Bundespräsidenten (Joachim Gauck in Zus.-Arb. m. Helga Hirsch, Wspomnienia. Zima latem — wiosna jesienią, übersetzen v. Barbara Ostrowska, Warszawa 2014, 360 S.) — Krzysztof Jagiełło
Die deutschen Staaten vor der Wiedervereinigung: zwischen der Krise und dem Kompromiss (Janusz Sawczuk, Vertragsgemeinschaft 1989/1990. Wzlot i upadek idei konfederacji dwu państw niemieckich, Poznań 2013, 196 S.) — Mariusz Kozerski
Zur Geschichte des deutschen Fußballs (Ulrich Hesse, Tor! Historia niemieckiej piłki nożnej, Otwock 2014, 368 S.) — Tomasz Matras
Literarisches Bild Berlins mit krimineller Intrige im Hintergrund (Magdalena Parys, Tunel, Warszawa 2011, 287 S.; Dies., Magik, Warszawa 2014, 624 S.) — Joanna Trajman
Das Leben ist ein Traum. Autobiographie von Hanna Schygulla (Hanna Schygulla, Wach auf und träume. Die Autobiographie, München 2013, 197 S.) — Joanna Trajman
Gemeinsames Krisenmanagement versus nationalen Egoismus à la Angela Merkel (Cerstin Gammelin, Raimund Löw, Europas Strippenzieher. Wer in Brüssel wirklich regiert, Berlin 2014, 384 S.) — Samira Syed
V. CHRONIK — BERICHTE
Andrzej Ceglarz, Das kleine große Jubiläum
Andrzej Ceglarz, Über die wirtschaftlichen Implikationen und Chancen der Zusammenarbeit
Tomasz Matras, Michał Siekierka, Der polnisch-deutsch-slowakische Erfahrungsaustausch an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Krzysztof Jagiełło, Berliner Resonanz auf den 70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes
Michał Wiącek, Österreichisches Studium in Minnesota
Mariusz Kozerski, Die Berliner Mauer damals und heute
Katarzyna Gelles, Polnisch-deutsches Forum in Berlin
Joanna Trajman, Der Terror der Rote Armee Fraktion
Katarzyna Gelles, Ein Jahrhundert der Migrationen
Irena Kurasz, Etwas über das Gedächtnis, Trauma und die Identität der Breslauer
VI. ZUM ANDENKEN
Edmund Nowak, Professor Janusz Sawczuk (1944-2015)
Abkürzungen
Über die Autoren
Neuerscheinungen zum Thema Deutschkunde

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]