pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Młodzież a wartości charakterologiczne

Autor książki:

Anna Lendzion

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 222 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377024669
ISBN: 837702466-7
Data: 2012-10-11
18.90 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Interesujące jest wskazanie na istniejącą tu ideę wartości i wartościowania w odniesieniu do charakteru. Autorka rozważa pojęcie człowieka jako osoby w charakterologii Józefa Pastuszki. Analizuje filozoficzne, psychologiczne i empiryczne rozumienie osoby, rozwija myśl o kształtowaniu charakteru i rozwoju osobowości. Przy czym korzysta tu zarówno z Pastuszki myśli o kształtowaniu charakteru, jak i bardzo znaczących w tej sprawie autorów: Erika H. Eriksona, Ericha Fromma i Abrahama Maslowa.

<br>

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego

Książka "Młodzież a wartości charakterologiczne" - Anna Lendzion - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 222 stron i została wydana w 2012 r. Cena 18.90 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

WSTĘP

Rozdział I
CHARAKTER I WARTOŚCI CHARAKTEROLOGICZNE W PSYCHOLOGII

1. Psychologiczne inspiracje charakterologii J. Pastuszki
1.1. Rozumienie charakteru w psychologii w okresie działalności naukowej J. Pastuszki
1.2. Kierunki badań w charakterologii
1.3. Miejsce koncepcji charakteru według J. Pastuszki w psychologii
2. Koncepcja charakteru człowieka według J. Pastuszki
2.1. Określenie charakteru w sensie merytorycznym
2.2. Struktura charakteru jako postawy wobec rzeczywistości
2.3. Wartości i wartościowanie w relacji do charakteru
3. Człowiek jako osoba w charakterologii j. Pastuszki
3.1. Istotne właściwości osoby ludzkiej w ujęciu filozoficznym
3.2. Psychologiczne kryteria opisu osoby
3.3. Filozoficzne a empiryczne rozumienie osoby ludzkiej
4. Kształtowanie charakteru a rozwój osobowości
4.1. Rozwój ego w ujęciu E. H. Eriksona
4.2. Koncepcja charakteru produktywnego autorstwa E. Fromma
4.3. Teoria dylematu "obrona - wzrost" według A. Maslowa

Rozdział II
PROGRAM BADAŃ EMPIRYCZNYCH NAD WARTOŚCIAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI U MŁODZIEŻY

1. Sformułowanie problemu i hipotez na tle dotychczasowych badań
1.1. Przegląd psychologicznych badań empirycznych nad charakterem
i wartościami charakterologicznymi
1.2. Problem pracy i badane zmienne
1.3. Hipotezy
2. Metody zastosowane w badaniach
2.1. Kwestionariusz Poznawania Charakteru (KPCh) - własnej konstrukcji
2.2. Kwestionariusz Psychologiczny SAS w opracowaniu Z. Uchnasta
2.3. Test Przymiotnikowy ACL, skonstruowany przez H. B. Gougha i A. B. Heilbruna
2.4. Inwentarz Osobowości NEO PI-R P. T. Costy i R. R. McCrae
2.5. Inwentarz WRO autorstwa G. A. Hawleya
3. Charakterystyka badanej grupy i opis sposobu prowadzenia badań

Rozdział III
KORELATY OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY A STOPIEŃ AKCEPTACJI WARTOŚCI CHARAKTEROLOGICZNYCH

1. Poziom ukształtowania charakteru dojrzałego u badanej młodzieży
1.1. Zróżnicowanie siły charakteru prężnego u badanej młodzieży
1.2. Sposoby wartościowania egzystencjalnego w grupach z bardziej prężnym i mniej prężnym charakterem
2. Korelaty osobowościowe silnego charakteru prężnego u młodzieży
2.1. Bardziej lub mniej pozytywne ustosunkowanie do wartości charakterologicznych a rodzaj postaw i potrzeb w kontekście obrazu siebie
2.1.1. Pozytywny (versus negatywny) obraz siebie
2.1.2. Nasilenie potrzeb psychicznych
2.1.3. Postawy względem siebie i innych
2.1.4. Stany i funkcje "ja"
2.1.5. Podsumowanie - realny obraz siebie, potrzeby i postawy w grupach o różnym poziomie ukształtowania charakteru prężnego
2.2. Sposoby i style aktualizacji siebie a prężny charakter
2.2.1. Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa
2.2.2. Sposoby aktualizacji siebie
2.2.3. Style aktualizacji siebie
2.2.4. Podsumowanie - wymiary aktualizacji siebie w grupach o różnej sile charakteru prężnego
2.3. Cechy osobowości związane z pozytywnym funkcjonowaniem w wyodrębnionych grupach młodzieży z silniejszym i słabszym charakterem prężnym
2.3.1. Nasilenie "neurotyczności" i jej wymiarów
2.3.2. Nasilenie "ekstrawersji" i jej wymiarów
2.3.3. Nasilenie "otwartości na doświadczenie" i jej wymiarów
2.3.4. Nasilenie "ugodowości" i jej wymiarów
2.3.5. Nasilenie "sumienności" i jej wymiarów
2.3.6. Podsumowanie - silniejszy (versus słabszy) charakter prężny a poziom wymiarów i podwymiarów osobowości warunkujących pozytywne funkcjonowanie w życiu
2.4. Wymiary rozwoju osobowości a bardziej i mniej dojrzały charakter
2.4.1. Pozytywne jakości ego oraz zdrowie i siła osobowości
2.4.2. Negatywne postawy w funkcjonowaniu psychospołecznym
2.4.3. Podsumowanie - bardziej (versus mniej) ukształtowany charakter prężny a nasilenie wymiarów rozwoju osobowości oraz postaw utrudniających zdrowe funkcjonowanie psychospołeczne
3. Dyskusja wyników - ku syntezie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
Aneks
SUMMARY