pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Literatura i Kultura Popularna. Tom 23

Autor książki:

Anna Gemra

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 196 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 977086774470675
ISBN: 977086774470675
ISSN: 0867-7441
Data: 2018-08-08
32.10 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Opis książki:

Dwudziesty trzeci numer „Literatury i Kultury Popularnej” przynosi prace o szerokim spojrzeniu badawczym. Znajdują się tu zarówno artykuły poruszające problematykę literatury dla dzieci, w tym powieści detektywistycznych i kryminalnych, wątków baśniowych i współczesnych adaptacji legend, jak i analizy publikacji zagranicznych — pod lupę zostają wzięte między innymi gry w literaturze latynoamerykańskiej oraz motyw sportu w pisarstwie Edgara Allana Poe, a także kwestia przedstawienia wierzeń w estetyce japońskiej. Autorzy zastanawiają się również nad tym, gdzie w wypadku dzieł Stanisława Lema kończą się powieści, a zaczynają formy dyskursywne. Artykułom w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim towarzyszą recenzje ważnych dla literatury i kultury popularnej publikacji.

Książka "Literatura i Kultura Popularna. Tom 23" - Anna Gemra (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 196 stron i została wydana w 2017 r. Cena 32.10 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Artykuły
Stanislava Sivčová, Poznámky k slovenskému a poľskému výskumu populárnej literatúry
Сергей Легеза, Польша в русскоязычной фантастике: „чужой” среди „своих”
Dariusz Brzostek, Gdzie kończy się literatura? Głos Pana i Golem XIV — Stanisława Lema „resztki (po) powieści”
Деян Айдачич, Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці
Katarzyna Kaczor, SMOK to nie smok. Legendy polskie w XXI w.
Joanna Płoszaj, Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej
Natalia Dmitruk, Wierzenia z perspektywy estetyki japońskiej. Mushishi Yuki Urushibary
Joanna Kokot, Układy przestrzenne i zagadki osobowości. Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde’a Roberta Louisa Stevensona
Adam Mazurkiewicz, Kryminał(ki) dla najmłodszych. O nurcie polskiej literatury kryminalnej adresowanej do dziecięco-młodzieżowego czytelnika po roku 1989. Rekonesans
Kamila Kowalczyk, Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej na współczesnym rynku wydawniczym
Anna Wiśniewska, Córka cieni — od typologii sieroty i children studies do pamięci protetycznej i memory boom
Agnieszka Szurek, Kontrasty i syntezy. Retoryczne obrazy miast ogrodów
Magdalena Szkwarek, W co grają bohaterowie literatury latynoamerykańskiej?
Michał Mazurkiewicz, Edgar Allan Poe: A question of sport
Maciej Jędrzejewski, Zur (R)Evolution des Populären. Christian Kracht und seine Bedeutung für die Popliteraturforschung
Polemiki i recenzje
Waldemar Bojakowski, Dlaczego każdy kraj chce być cool? (Recenzja: Katja Valaskivi, Cool Nations: Media and the Social Imaginary of the Branded Country, Routledge, London-New York 2016, ss. 164)
Grzegorz Wilga, Fantazje kreujące rzeczywistość (Recenzja: Jolanta Szymkowska-Bartyzel, Nasza Ameryka wyobrażona. Polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po roku 1918, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 423)
Jacek Ladorucki, Lepkie, brudne cukierki… Zapomniana żydowska literatura z miasta Łodzi (Recenzja: Jisroel Rabon, Bałuty: powieść o przedmieściu, red. Krystyna Radziszewska, Natalia Krynicka przy współpracy Izabeli Olejnik i Jacka Walickiego, przełożyły z jidysz Natalia Krynicka i Izabela Olejnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 175 [+2])
Justyna Matkowska, Literackie wizerunki Romów (Recenzja: Anna Sobieska, Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne, Oficyna 21, Warszawa 2015, ss. 324)
Celina Jeray, United we stitch: Reading The Cambridge Companion to Frankenstein (Review: The Cambridge Companion to Frankenstein, ed. Andrew Smith, CUP, Cambridge 2016, 292 pp.)
Grzegorz Trębicki, Codifying chaos (Review: Gary K. Wolfe, Critical Terms for Science Fiction and Fantasy. A Glossary and Guide to Scholarship, Greenwood Press, New York-Westport-London 1986, XXXVI, 162 pp.)
Stanisław Krawczyk, What is science fiction for? (Review: Brian Stableford, The Sociology of Science Fiction, Borgo Press, San Bernardino 1987, 192 pp.)
Adam Mazurkiewicz, Lem i Holocaust (Recenzja: Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, ss. 240)
Elżbieta Litwin, Between the lines of Shakespeare’s philosophy (Review: A.[nthony] D.[avid] Nuttall, Shakespeare the Thinker, Yale University Press, New Haven-London 2007, 428 pp.)Articles
Stanislava Sivčová, On the Slovak and Polish research of popular literature
Сергей Легеза, Poland in Russian-language fantastic fiction: The “other” among us
Dariusz Brzostek, Where the literature ends? His Master’s Voice and Golem XIV — Stanisław Lem’s “relics of a novel”
Деян Айдачич, Extraterrestrial animals in Slavic science fiction literature
Katarzyna Kaczor, DRAGON is not a dragon. Polish legends in the 21st century
Joanna Płoszaj, Literary images and functions of death in sword and sorcery and mythopoeic fantasy
Natalia Dmitruk, Religious beliefs from the perspective of Japanese aesthetics: Mushishi by Yuki Urushibara
Joanna Kokot, Spatial patterns and mysteries of personality: Robert Louis Stevenson’s Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Adam Mazurkiewicz, Crime stories for the youngest. About the current of Polish crime novels addressed to children and teenagers after 1989: Reconnaissance
Kamila Kowalczyk, Transformation of fairy tales patterns in children’s literature available on the contemporary publishing market
Anna Wiśniewska, Córka cieni — from orphan’s typology and children studies to prosthetic memory and memory boom
Agnieszka Szurek, Contrasts and syntheses: Rhetorical images of garden cities
Magdalena Szkwarek, What games do the characters in Latin American literature play?
Michał Mazurkiewicz, Edgar Allan Poe: A question of sport
Maciej Jędrzejewski, The (r)evolution of the popular: Christian Kracht and its significance for pop literature research
Polemics and reviews
Waldemar Bojakowski, Why does every nation want to be cool? (Review: Katja Valaskivi, Cool Nations: Media and the Social Imaginary of the Branded Country, Routledge, London-New York 2016, 164 pp.)
Grzegorz Wilga, Imaginations creating the reality (Review: Jolanta Szymkowska-Bartyzel, Nasza Ameryka wyobrażona. Polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po roku 1918, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, 423 pp.)
Jacek Ladorucki, Sticky, dirty candy… Forgotten Jewish literature from the city of Lodz (Review: Jisroel Rabon, Bałuty: powieść o przedmieściu, ed. Krystyna Radziszewska, Natalia Krynicka, in collaboration with Izabela Olejnik and Jacek Walicki, translation from yiddish by Natalia Krynicka and Izabela Olejnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 175 [+2] pp.)
Justyna Matkowska, Literary images of Roma people (Review: Anna Sobieska, Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne, Oficyna 21, Warszawa 2015, 324 pp.)
Celina Jeray, United we stitch: Reading The Cambridge Companion to Frankenstein (Review: The Cambridge Companion to Frankenstein, ed. Andrew Smith, CUP, Cambridge 2016, 292 pp.)
Grzegorz Trębicki, Codifying chaos (Review: Gary K. Wolfe, Critical Terms for Science Fiction and Fantasy. A Glossary and Guide to Scholarship, Greenwood Press, New York-Westport-London 1986, XXXVI, 162 pp.)
Stanisław Krawczyk, What is science fiction for? (Review: Brian Stableford, The Sociology of Science Fiction, Borgo Press, San Bernardino 1987, 192 pp.)
Adam Mazurkiewicz, Lem and the Holocaust (Review: Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, 240 pp.)
Elżbieta Litwin, Between the lines of Shakespeare’s philosophy (Review: A.[nthony] D.[avid] Nuttall, Shakespeare the Thinker, Yale University Press, New Haven-London 2007, 428 pp.)