pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych. Seria: Sektor publiczny w praktyce

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2018
Oprawa: miękka
Ilość stron: 596 s.
Wymiar: 165x238 mm
EAN: 9788381281492
ISBN: 978-83-8128-149-2
Data: 2018-05-02
Cena wydawcy: 149.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania "Informacja dodatkowa"!
Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 1911). Zmiany te dotyczą zasad funkcjonowania poszczególnych kont (co przekłada się na zmiany w schematach księgowań przedstawionych w poprzednich wydaniach książki) oraz zmian we wzorach poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Ponadto dodany został nowy element sprawozdania "Informacja dodatkowa".

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2018 r.

Oprócz licznych księgowań książka zawiera również powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową oraz budżetową, jak również z klasyfikacją uwzględniające ostatnie zmiany w przepisach w tych obszarach. Szczególnie istotne jest przedstawienie powiązania z nowym elementem sprawozdania finansowego "Informacja dodatkowa". Choć ten element sprawozdania będzie trzeba sporządzić dopiero w zakresie sprawozdań za 2018 r. to już teraz należy przygotować systemu księgowe i zasady księgowania do nowych wymogów!
W wyniku zmian w zakresie rachunkowości modyfikacji uległy (lub zostały wprowadzone jako nowe) księgowania m.in. w zakresie:
środków trwałych w budowie (konto 080),
zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie w jednostce budżetowej - konto 020,
zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w jednostce budżetowej - konto 020,
rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków - konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków",
wpłat do budżetów JST z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oświatowej samorządowej jednostki budżetowej na 31 grudnia roku budżetowego,
nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych,
nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową - konto 870,
zadań zleconych realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe.

Książka "Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych. Seria: Sektor publiczny w praktyce" - Melania Bąk, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak, Justyna Kisielewska - oprawa miękka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 596 stron i została wydana w 2018 r.