pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Księgarnia »
Książki »
»
Krajowe Standardy Rachunkowości
książka:

Krajowe Standardy Rachunkowości

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1136 s.
EAN: 9788378046974
ISBN: 978-83-7804-697-4
Data: 2019-10-10
Cena wydawcy: 283.50 złpozycja niedostępna

Krajowe Standardy Rachunkowości - opis książki:

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu - pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

W książce:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
- KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych
- KSR nr 2 Podatek dochodowy
- KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane
- KSR nr 4 Utrata wartości aktywów
- KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa
- KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe
- KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
- KSR nr 8 Działalność deweloperska
- KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności
- KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
- KSR nr 11 "Środki trwałe"
- KSR nr 12 Działalność rolnicza
- KSR nr 13 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów - nowy standard.

2) stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
- rozrachunków z kontrahentami - nowe stanowisko
- ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - nowe stanowisko
- zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
- inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
- ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych
- wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
- księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
- księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
- niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych - traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Książka „Krajowe Standardy Rachunkowości” - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Książka posiada 1136 stron i została wydana w 2019 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Krajowe Standardy Rachunkowości"