pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Krajowe Standardy Rachunkowości
książka:

Krajowe Standardy Rachunkowości

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2018
Oprawa: miękka
Ilość stron: 938 s.
EAN: 9788378046097
ISBN: 978-83-7804-609-7
Data: 2018-03-09
Cena wydawcy: 199.50 złpozycja niedostępna

Krajowe Standardy Rachunkowości - opis książki:

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu - pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

W książce:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
* KSR nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"
* KSR nr 2 "Podatek dochodowy"
* KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"
* KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów"
* KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
* KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe"
* KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"
* KSR nr 8 "Działalność deweloperska"
* KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
* KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
* KSR nr 11 "Środki trwałe"
2) Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
* inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
* wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
* księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
* ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
* księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
* niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych - traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Książka „Krajowe Standardy Rachunkowości” - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Książka posiada 938 stron i została wydana w 2018 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Krajowe Standardy Rachunkowości"