pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne

Autor książki:

Paweł Fajgielski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2008
Oprawa: miękka
Ilość stron: 344 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373637917
ISBN: 978-83-7363-791-7
Data: 2009-02-03
39.00 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział pierwszy
Teoretyczne i prawne podstawy kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych

1. Uwagi ogólne 2. Kontrola 2.1. Pojęcie, rodzaje, formy i kryteria kontroli 2.2. Cechy dobrej kontroli. Etapy kontroli 2.3. Kontrola a pojęcia pokrewne 2.4. Prawna regulacja kontroli 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 3.1. Pojęcie danych osobowych oraz przetwarzania danych. Istota ochrony danych osobowych 3.2. Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych 3.3. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 3.4. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe 4. Istota i specyfika kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych 4.1. Potrzeba sprawowania kontroli 4.2. Zakres kontroli 4.3. Podmioty sprawujące kontrolę 4.4. Rodzaje, formy i kryteria kontroli 4.5. Główne cechy i cele kontroli 5. Uwagi końcowe

Rozdział drugi
Europejskie standardy prawne w zakresie kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ich realizacja
1. Uwagi ogólne 2. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle przepisów dyrektywy 95/46/WE 3. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle przepisów konwencji 108 Rady Europy 4. Realizacja europejskich standardów kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych w instytucjach i organach wspólnotowych 5. Realizacja europejskich standardów kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych w przepisach prawa wybranych krajów 5.1. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa niemieckiego 5.2. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa brytyjskiego 5.3. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa szwajcarskiego 6. Uwagi końcowe

Rozdział trzeci
Kontrola indywidualna
1. Uwagi ogólne 2. Prawo do kontroli jako istotny element prawa do ochrony danych osobowych 3. Zakres kontroli indywidualnej 3.1. Podmiotowy zakres kontroli indywidualnej 3.2. Przedmiotowy zakres kontroli indywidualnej 4. Prawne środki kontroli indywidualnej 4.1. Informowanie o przetwarzaniu danych 4.2. Korygowanie danych 4.3. Uprawnienia szczególne 4.4. Kontrola sprawowana na podstawie informacji uzyskanych z rejestru zbiorów danych osobowych 5. Uwagi końcowe

Rozdział czwarty
Kontrola funkcjonalna
1. Uwagi ogólne 2. Zakres kontroli funkcjonalnej 2.1. Podmiotowy zakres kontroli funkcjonalnej 2.2. Przedmiotowy zakres kontroli funkcjonalnej 3. Kontrola sprawowana przez administratora danych 3.1. Sprawowanie kontroli jako element kierowania 3.2. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony 3.3. Formy nadzorczego oddziaływania administratora danych 4. Kontrola sprawowana przez administratora bezpieczeństwa informacji 4.1. Pozycja i status prawny administratora bezpieczeństwa informacji 4.2. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji 4.3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia zasad ochrony 5. Kontrola sprawowana przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie 6. Typowe środki umożliwiające sprawowanie kontroli funkcjonalnej 6.1. Techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych 6.2. Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych 6.3. Upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych 6.4. Mechanizmy kontroli wprowadzania danych do zbioru i przekazywania danych ze zbioru 7. Uwagi końcowe

Rozdział piąty
Kontrola instytucjonalna
1. Uwagi ogólne 2. Generalny Inspektor jako organ ochrony danych osobowych 3. Zakres kontroli instytucjonalnej 3.1. Podmiotowy zakres kontroli 3.2. Przedmiotowy zakres kontroli 4. Rodzaje i typy kontroli instytucjonalnej 4.1. Klasyfikacja rodzajów i typów kontroli instytucjonalnej 4.2. Kontrola działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe - inspekcja 4.3. Kontrola dokonywana przy rejestracji zbiorów danych osobowych 4.4. Szczególne typy kontroli instytucjonalnej 5. Przebieg inspekcji 5.1. Przygotowanie kontroli 5.2. Termin, czas trwania i miejsce kontroli 5.3. Uprawnienia i obowiązki inspektorów oraz podmiotów kontrolowanych 5.4. Typowe czynności kontrolne 5.5. Dokumentacja przebiegu kontroli 6. Działania pokontrolne 6.1. Oddziaływanie pokontrolne jako ostatni etap kontroli 6.2. Decyzje wydawane przez Generalnego Inspektora 6.3. Żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 6.4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 6.5. Opinie Generalnego Inspektora 7. Uwagi końcowe

Rozdział szósty
Kontrola uzupełniająca
1. Uwagi ogólne 2. Kontrola prokuratorska 3. Kontrola sądowa 3.1. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne 3.2. Kontrola sprawowana przez sądy powszechne 3.3. Kontrola sprawowana przez Sąd Najwyższy 4. Kontrola sprawowana przez trybunały 4.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny 4.2. Kontrola sprawowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 4.3. Kontrola sprawowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 5. Kontrola sprawowana przez inne podmioty publiczne 5.1. Kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich 5.2. Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 5.3. Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Uwagi końcowe

Zakończenie

Zusammenfassung

Wykaz źródeł
1. Akty normatywne 1.1. Akty międzynarodowe 1.2. Polskie akty prawne 1.3. Akty normatywne wybranych krajów 2. Literatura 3. Inne źródła

Książka "Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne" - Paweł Fajgielski - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 344 stron i została wydana w 2008 r. Cena 39.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.