pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Komentarz do planu kont

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2022
Oprawa: twarda
Ilość stron: 572 s.
EAN: 9788378047933
ISBN: 978-83-7804-793-3
Data: 2022-01-25
355.45 
Ostatni egzemplarz! pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Opis książki:

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
*ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
*rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Publikacja składa się z dwóch części:
*komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
*komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie zawiera:
*rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej;
*wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXI wydaniu Komentarza :
*omówiono aspekty rachunkowe związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego - klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
*niepieniężnej w księgach omówiono zmiany związane z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w tym m.in. wprowadzenie dodatkowej części rozwojowej subwencji ogólnej, która z kolei składać się będzie z części: podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej - zasady ewidencji księgowej;
*zasygnalizowano wpływ zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu na ewidencję księgową;
*przedstawiono zasady rozliczenia wadium, kaucji oraz innych zabezpieczeń należytego wykonania umowy złożonego w formie rachunkowych jednostki.

Stan prawny - 1 stycznia 2022 r.

Książka "Komentarz do planu kont" - Maria Augustowska, Wojciech Rup - oprawa twarda - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Książka posiada 572 stron i została wydana w 2022 r. Cena 355.45 zł. Zapraszamy na zakupy!