pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła. Seria: Jeden Pan, jedna wiara cz. 24

Autor książki:

Anna Malina

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 306 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380610927
ISBN: 978-83-8061-092-7
Data: 2015-10-05
29.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Seria: Jeden Pan, jedna wiara. Tom 24

Książka "Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła. Seria: Jeden Pan, jedna wiara cz. 24" - Anna Malina - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 306 stron i została wydana w 2015 r. Cena 29.25 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1
Koinonia jako kategoria eklezjologiczna

1.1. Biblijno-patrystyczne rozumienie koinonii
1.1.1. Koinonia w Biblii
1.1.1.1. Wprowadzenie filologiczne
1.1.1.2. Koinonia w Nowym Testamencie
1.1.2. Koinonia w myśli patrystycznej
1.1.2.1. Trynitarny wymiar koinonii
1.1.2.2. Komunia wiary
1.1.2.3. Komunia sakramentów
1.1.2.4. Komunia z biskupami
1.2. Koinonia we współczesnej eklezjologii wybranych Kościołów
1.2.1. Eklezjologia communio w Kościele katolickim
1.2.1.1. Communio jako misterium Kościoła
1.2.1.2. Communio sanctorum jako sposób urzeczywistnienia się eklezjalnej komunii
1.2.1.3. Struktura komunii eklezjalnej
1.2.1.4. Misja Kościoła w perspektywie communio
1.2.2. Eklezjologia komunijna w Kościołach prawosławnych
1.2.3. Koinonia w eklezjologii Kościołów poreformacyjnych
1.2.4. Koinonia w eklezjologii Wspólnoty Anglikańskiej
1.2.5. Koinonia w myśli teologicznej tzw. Kościołów wolnych
1.3. Historyczny kontekst odkrycia koinonii w eklezjologii Komisji "Wiara i Ustrój"
1.3.1. Kontekst ekumenicznych debat: dialogi i modele jedności
1.3.1.1. Koinonia w dialogach ekumenicznych
1.3.1.2. Koinonia wśród modeli jedności Kościoła
1.3.2. Etapy wyłaniania się kategorii koinonii w pracach Komisji "Wiara i Ustrój"

Rozdział 2
Koinonia jako jedność pochodząca od Boga: dar, uczestnictwo, powołanie

2.1. Dar Bożego życia: trynitarne źródło koinonii
2.1.1. Trynitarne życie Boga
2.1.2. Koinonia w Bożej ekonomii
2.2. Uczestnictwo w życiu Boga: Kościół jako rzeczywistość Bosko-ludzka
2.2.1. Powstanie i trwanie Kościoła
2.2.1.1. Inicjatywa Ojca, Syna i Ducha Świętego
2.2.1.2. Udział w przymiotach i działaniu Boga: Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski
2.2.2. Kościół jako mysterion
2.2.2.1. Kościół jako miejsce spotkania tego, co Boskie, z tym, co ludzkie
2.2.2.2. Biblijne obrazy Kościoła
2.2.2.3. Kościół jako Sakrament
2.2.3. Jedność w różnorodności
2.2.3.1. Uzasadnienie jedności w różnorodności w świetle eklezjologii koinonii
2.2.3.2. Jedność i różnorodność w strukturach i życiu Kościoła
2.2.3.3. Ekumeniczne wyzwanie: granice różnorodności
2.2.4. Misyjna natura Kościoła
2.3. Powołanie do pełni koinonii: Kościół jako rzeczywistość eschatologiczna
2.3.1. Kościół jako antycypacja Królestwa
2.3.2. Historyczne uwarunkowania wspólnoty pielgrzymującej
2.3.3. Perspektywa ekumeniczna: rzeczywista, lecz niepełna komunia

Rozdział 3
Kościół wzrastający w koinonii: widzialne elementy jedności

3.1. Wiara apostolska
3.1.1. Natura wiary Kościoła
3.1.2. Treść wiary i status Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego
3.1.3. Apostolskość a wiara apostolska
3.1.4. Ekumeniczne wyzwania: przekaz i interpretacja wiary
3.2. Sakramenty
3.2.1. Chrzest
3.2.1.1. Komunijny wymiar chrztu
3.2.1.2. Wzajemne uznanie chrztu: osiągnięcia i perspektywy
3.2.1.3. Wzajemne uznanie chrztu: wyzwania eklezjologiczne i pastoralne
3.2.2. Eucharystia
3.2.2.1. Komunijny wymiar Eucharystii
3.2.2.2. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: osiągnięcia
3.2.2.3. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: wyzwania
3.3. Posługiwanie
3.3.1. Autorytet: dar w służbie koinonii
3.3.2. Komunijny wymiar posługiwania
3.3.2.1. Posługiwanie wszystkich wierzących
3.3.2.2. Posługiwanie na mocy ordynacji
3.3.2.3. Ku wspólnocie posługiwań: ekumeniczne wyzwania
3.3.3. Episkopē: posługiwanie na rzecz komunii kościelnej
3.3.3.1. Punkty zwrotne w historycznym rozwoju form episkopē
3.3.3.2. Próby ekumenicznego przezwyciężenia problemu episkopē
3.3.3.3. Koncyliarność i prymat: ekumeniczne perspektywy komunii uniwersalnej

Rozdział 4
Koinonia jako jedność wprowadzana w świecie: misja Kościoła

4.1. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii życiem: kult
4.1.1. Różne formy głoszenia Ewangelii życiem
4.1.2. Znaczenie życia wiary dla jedności w świecie
4.2. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii słowem: kerygma
4.2.1. Ewangelizacja: jedno z głównych zadań Kościoła
4.2.2. Ekumeniczne wyzwania: Ewangelia wobec innych religii i kultur
4.2.2.1. Ewangelia a pluralizm religijny: ewangelizacja i dialog
4.2.2.2. Ewangelia a kultura: ewangelizacja i inkulturacja
4.3. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii w posłudze na rzecz świata: diakonia
4.3.1. Moralne wyzwania Ewangelii
4.3.1.1. Kościół jako wspólnota moralna
4.3.1.2. Zobowiązanie moralne Kościoła wobec świata
4.3.1.3. Wyzwanie ekumeniczne: wspólne świadectwo w kwestiach moralnych
4.3.2. Społeczne wyzwania Ewangelii
4.3.2.1. Podstawy społecznego zaangażowania Kościoła
4.3.2.2. Kościół w społeczeństwie: najpilniejsze wyzwania
4.3.2.3. Wyzwania ekumeniczne
4.3.3. Posługa na rzecz stworzenia

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia
Pismo Święte
1. Źródła
1.1. Podstawowe: Dokumenty Komisji "Wiara i Ustrój"
1.1.1. Dokumenty, które wieńczą dłuższy proces badawczy
1.1.2. Dokumenty, które stanowią część trwającego procesu badawczego
1.1.3. Dokumenty związane ze światowymi konferencjami i innymi spotkaniami
1.1.3.1. Konferencje
1.1.3.2. Inne spotkania
1.1.4. Dokumenty opracowane we współpracy z innymi strukturami Światowej Rady Kościołów
1.1.5. Deklaracje jedności
1.2. Pomocnicze
1.2.1. Inne dokumenty Światowej Rady Kościołów
1.2.2. Dokumenty Wspólnej Grupy Roboczej
1.2.3. Dokumenty bilateralnych dialogów światowych i lokalnych
1.2.3.1. Dokumenty dialogu katolicko-prawosławnego
1.2.3.2. Dokumenty dialogu katolicko-luterańskiego
1.2.3.3. Dokumenty dialogu katolicko-reformowanego
1.2.3.4. Dokumenty dialogu katolicko-anglikańskiego
1.2.3.5. Dokumenty dialogu katolicko-metodystycznego
1.2.3.6. Dokumenty dialogu katolicko-baptystycznego
1.2.3.7. Dokumenty dialogu katolicko-zielonoświątkowego
1.2.3.8. Dokumenty dialogu między katolikami a Światowym Aliansem Ewangelicznym
1.2.3.9. Dokumenty dialogu między katolikami a Uczniami Chrystusa
1.2.3.10. Dokumenty innych dialogów
1.2.4. Inne dokumenty ekumeniczne
1.3. Zbiory dokumentów dialogów ekumenicznych
2. Dokumenty Kościoła katolickiego
2.1. Dokumenty soborowe
2.2. Encykliki
2.3. Adhortacje i listy apostolskie
2.4. Alokucje papieskie
2.5. Dokumenty i wypowiedzi Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
2.6. Inne dokumenty
3. Dokumenty i standardy doktrynalne innych Kościołów
4. Pisma patrystyczne
5. Pomoce słownikowe i encyklopedyczne
6. Literatura przedmiotu
7. Literatura pomocnicza

Summary
Estratto
Table of contents
Indice