pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kadry w oświacie 2017. Seria: Sektor publiczny w praktyce (+ CD)

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 252 s.
Wymiar: 165x238 mm
EAN: 9788325596910
ISBN: 978-83-2559-691-0
Data: 2017-05-04
Cena wydawcy: 129.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. "ruchu kadrowego w oświacie", który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas pracy, urlopy dla poratowania zdrowia, uprawnienia emerytalne itd.) oraz zasady zwalniania (wygaśnięcia, czy też rozwiązania stosunku pracy).

Uwzględnia liczne zmiany jakie w tym zakresie wprowadzają ustawy:
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Książka uwzględnia również zmiany w Karcie nauczyciela jakie wejdą:
1 marca 2017 r. (od 1.3.2017 r. w celu potwierdzenia spełniania warunku, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną dyrektor placówki, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej),
1 września 2017 r. (dotyczą np. godzin karcianych, czy też tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli)
Książka uwzględnia również ważne zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która począwszy od dnia 1.10.2017 r. obniża wiek emerytalny dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. w przypadku kobiet do co najmniej 60 lat, natomiast wobec mężczyzn do co najmniej 65 lat. W związku z tą nowelizacją w przypadku rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy na podstawie ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, wygaśnięcia stosunku pracy z uwagi na upływ okresu stanu nieczynnego nauczyciel, który spełni wymogi określone w Karcie nauczyciela będzie mógł nabyć prawo do emerytury.

W książce nadmieniamy również o projektowanych rozporządzeniach wykonawczych związanych z tematyką książki:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

Książka "Kadry w oświacie 2017. Seria: Sektor publiczny w praktyce (+ CD)" - Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko - oprawa miękka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 252 stron i została wydana w 2017 r.