pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Instytucje Prawa Prywatnego. Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Autor książki:

Maciej Kaliński

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2014
Oprawa: twarda
Ilość stron: 622 s.
Wymiar: 140x225 mm
EAN: 9788325562991
ISBN: 978-83-2556-299-1
Data: 2014-10-07
Cena wydawcy: 159.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Prezentowana książka jest jednym z najobszerniejszych opracowań dotyczących szkody na mieniu oraz odszkodowania jako świadczenia zmierzającego do jej naprawienia. Autor publikacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący skupił się na wyjaśnieniu problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Kolejne 2. wydanie publikacji zostało znacznie poszerzone o najnowsze poglądy i orzecznictwo, ponadto do książki dodano nowe zagadnienia takie jak m.in. unifikacja na kontynencie europejskim prawa odszkodowawczego. Publikacja uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzane przez ustawę z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.

Wynagrodzenie szkody na mieniu od wieków stanowi jeden z ważniejszych problemów prawa cywilnego. Jest to pochodną rozmiarów społecznych zagadnienia - z wyrządzaniem tego rodzaju szkód mamy do czynienia na co dzień i dotyka ono wszystkich podmiotów prawa. Równocześnie ustawodawca nie pozostawia tej kwestii wyłącznie orzecznictwu sądów, lecz ustanawia normy regulujące zakres i sposób naprawienia szkody. Mają one na celu rozstrzygnięcie konfliktu interesów między poszkodowanym i dłużnikiem. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest uznawana za filar prawa cywilnego. Jej różne rodzaje łączy jedna cecha wspólna - świadczenie zmierzające do naprawienia szkody, czyli najogólniej ujmując, zaspokojenie uszczerbku powstałego w dobrach jednej osoby (określanej mianem poszkodowanego) przez inny podmiot.

Na łamach niniejszej publikacji Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie: klasyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej, jej podziału na typy i reżimy, pojęcia poszkodowanego, zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej, rozróżnienia między szkodą majątkową, niemajątkową oraz szkodą na osobie, na mieniu i szkodą czysto majątkową, ustalenia rozmiaru szkody prawnie relewantnej, sposobów naprawienia szkody, czynników wpływających na wysokość odszkodowania.

Szczególną uwagę zwrócono również na konieczność stosowania metody dyferencyjnej jako prawidłowego sposobu ustalenia szkody (polega na ustaleniu różnicy pomiędzy dwoma stanami majątku: sprzed szkody i po szkodzie). Jej celem jest przeciwstawienie się występującej niekiedy tendencji zakamuflowanego - pod postacią odszkodowania za szkodę majątkową - przyznawania quasi-zadośćuczynienia za różnego rodzaju niedogodności dotykające poszkodowanego, jednakże niemające wpływu na jego majątek.

Autorem publikacji jest prof. dr hab. Maciej Kaliński - kierownik katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie RM, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, autor publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego, reprywatyzacji oraz prawa wekslowego i czekowego.

Książka ma duże znaczenie praktyczne i stanowi przedmiot zainteresowania prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, aplikantów zawodów prawniczych, ale także sędziów, którzy będą musieli podejmować decyzje w tych sprawach.

Książka "Instytucje Prawa Prywatnego. Szkoda na mieniu i jej naprawienie" - Maciej Kaliński - oprawa twarda - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 622 stron i została wydana w 2014 r.