pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej

Autor książki:

Krzysztof Korociński

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 274 s.
EAN: 9788378047612
ISBN: 978-83-7804-761-2
Data: 2021-04-23
243.74 
Ostatni egzemplarz! pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Opis książki:

Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.

Publikacja zawiera wiele ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodnym z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.

W poradniku omówiono m.in.:
- zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
- problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy,
- udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym m.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki),
- zasady i procedury inwentaryzacji kasy,
- funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nieodebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów),
- zasady i trybu ustalania wysokości pogotowia kasowego,
- gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków),
- funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych,
-i nstrukcję kasową i jej sporządzanie,
- najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.

Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej - autor opracował kilkadziesiąt wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) - wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej w postaci suplementu elektronicznego (do pobrania przez Internet).

Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.

Książka "Gospodarka kasowa jednostki budżetowej" - Krzysztof Korociński - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Książka posiada 274 stron i została wydana w 2021 r. Cena 243.74 zł. Zapraszamy na zakupy!