pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Dzieje najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku nr 2 / 2012

Dane szczegółowe:
Wydawca: DiG
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 294 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 977041988212202
ISSN: 0419-8824
Data: 2012-05-29
16.80  21.00  4.2 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Kwartalnik poświęcony historii XX wieku

Książka "Dzieje najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku nr 2 / 2012" - oprawa miękka - Wydawnictwo DiG. Książka posiada 294 stron i została wydana w 2012 r. Cena 16.80 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

STUDIA I ARTYKUŁY
Tomasz Czarnota — Jerzy Giedroyc jako funkcjonariusz państwowy...
— wzorowy urzędnik czy polityczny ryzykant? 3
Jan Daniluk — Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej
wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945) 33
Piotr Stanek — Niewola powstańców warszawskich (1944-1945) 51
Jacek Wołoszyn — Założenia programowe i cele działania konspiracyjnych
organizacji młodzieżowych lat 1944-1956 . 69
Ryszard Kawalec — Legalizacja w komunistycznych organach bezpieczeństwa
w Polsce (1944-1990) .. 89
Elżbieta Kossewska — „Zużyty komunizm i apostaci” — Ignacy Iserles
i jego izraelska odnowa 125
PRZEGLĄD BADAŃ
Waldemar Grabowski — Nieznany rząd Polski Walczącej 1939-1945 153
AUTOREFERATY
Jarosław Wąsowicz SDB — Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku
w latach 1981-1989 . 157
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
Henryk Bartoszewicz — Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk i Związek Sowiecki
w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1932 r. 165
Krzysztof Kosiński — Peerelowskie pokolenia? ... 181
Robert Kościelny — Kilka smutnych refleksji nad Przesileniem ... 193
* * *
Giennadij F. Matwiejew, Piłsudskij — Rafał Stobiecki .. 202
Piotr Biliński, Stanisław Kutrzeba (1876-1946). Biografia naukowa i polityczna
— Janusz Mierzwa ... 206

Ilona Florczak, Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista.
Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski — Arkadiusz Rzepkowski 210
Krzysztof Zajączkowski, Bohater obrony Helu, kmdr por. Zbigniew
Przyby szewski 1907-1952 — Tadeusz Kondracki 213
Mirosław Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw
narodowych w XIX i na początku XX wieku — Elżbieta Znamierowska-Rakk 217
Marek Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia
żydowskiego w Legionach Polskich — Adam Redzik 221
Karol Chylak, Układy o ziemskich marnościach. Kościół katolicki wobec problemów
odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925
— Małgorzata Łapa ... 225
Patryk Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939.
Struk tury, myśl polityczna, działalność — Arkadiusz Meller ... 229
Giennadij Filippowicz Matwiejew, Wiktorija Stanisławowna Matwiejewa, Polskij
plen. Wojennosłużaszczije Krasnoj armii w plenu u polakow w 1919-1921 godach
— Wojciech Materski 234
Andrzej Zięba, Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie biuro
prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932)
— Włodzimierz Mędrzecki . 246
Kordian Józef Zamorski, Dzienniki (1930-1938) — Włodzimierz Suleja 250
Wojciech Jerzy Muszyński, Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Naro dowo-
Radykalny w latach 1934-1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji
niepodległościowej — Krzysztof Kawęcki . 252
Księga bezprawia. Akta normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego
(1944-1956), wybór i oprac. Bogusław Kopka — Igor Kordas 257
Maciej Tymiński, Partyjni agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych
instancji PZPR w przemyśle (1949-1955) — Hubert Wilk . 270
Witold Gieszczyński, Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej.
Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989)
— Piotr Kardela .. 276
IN MEMORIAM
Zmarł profesor Tadeusz Kisielewski (1939-2012) — Tadeusz Wolsza 283

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]