pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przemiany - zapobieganie - terapia

Autor książki:

Małgorzata Prokosz

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Adam Marszałek
Oprawa: miękka
Ilość stron: 269 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373228757
ISBN: 83-7322-875-6
Data: 2006-05-04
Cena wydawcy: 30.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Niniejszy tom jest syntetyczną prezentacją wyników aktualnych badań, rozważań pracowników naukowych oraz praktyków, których zainteresowania koncentrują się wokół trudności wychowawczych oraz zaburzeń w różnych grupach wiekowych. Zebrane refleksje, przemyślenia i eksplanacje empiryczne stanowią zbiór wypowiedzi bardzo zróżnicowanych tematycznie, jednakże wspólną cechą wszystkich tekstów jest to, iż ich Autorzy dostrzegają w swojej pracy różne rodzaje dewiacji. Może to prowadzić do stwierdzenia, że współczesny świat jest zły, a pedagogika zmierza ku upadkowi – tak jednak nie jest. Po pierwsze – w analizach teoretycznych i empirycznych polskich pedagogów dostrzega się korzystanie z doświadczeń innych badaczy – wymiana myśli, głównie z naukowcami zagranicznymi, zarówno z Zachodu jak i z państw ościennych, pozwala na głębsze poznanie niepokojących zjawisk i zaburzeń, a co za tym idzie – na racjonalniejsze konstruowanie teorii naukowych. Po drugie – dokonywane są rozliczne diagnozy aktualnych zachowań dewiacyjnych i związanych z nimi problemów pedagogicznych. Dostrzegalna jest zmiana w ich zakresie i należy stwierdzić, że nowe zaburzenia w zachowaniu, znane do niedawna bardzo, pobieżnie, stają się problemami badawczymi. Dotyczy to takich zjawisk jak: uzależnienie od automatów do gier, od narkotyków, problematyka dzieci ulicy czy kwestie związane z nosicielami wirusa HIV. Pedagodzy-badacze podejmują zatem aktualne wyzwania, starając się nadążyć za nieustannie zbyt szybkim postępem cywilizacyjnym i jego konsekwencjami, wyrażającymi się właśnie w dewiacjach. Po trzecie – wielu pedagogów, także praktyków, podejmuje trud przezwyciężania w codziennej pracy wskazywanych problemów. Zatem nie tylko powstają analizy teoretyczne niepokojących zjawisk, ale i konkretne propozycje naprawcze.
Mam nadzieję, że niniejszy tom przyczyni się do rozszerzenia wiedzy w zakresie dewiacji i zaburzeń współczesnego świata zaprezentowanych w wypowiedziach Autor ów oraz zwróci uwagę Czytelnika na dominujące zjawiska, wymagające namysłu teoretycznego i empirycznej eksplanacji.

Małgorzata Prokosz

Książka "Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przemiany - zapobieganie - terapia" - Małgorzata Prokosz (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]