pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii społecznej

Autor książki:

Cezary Kuklo, Piotr Guzowski

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Oprawa: twarda
Ilość stron: 426 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788389031945
ISBN: 83-89031-94-9
Data: 2005-12-29
Cena wydawcy: 33.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Studia z historii społecznej ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej.

Książka "Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii społecznej" - Cezary Kuklo, Piotr Guzowski (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Spis treści:

Tabula Gratulatoria

Bibliografia prac Andrzeja Wyczańskiego za lata 1999-2003 (zestawił Cezary Kuklo)
Henryk Samsonowicz (Warszawa) Z badań nad więziami społecznymi w polskim średniowieczu
Jan Tęgowski (Białystok - Toruń) Rozliczenie dzierżawy żup solnych drohobyckich z 1425 roku (Przyczynek źródłowy do dziejów Skarbu Koronnego za panowania Władysława Jagiełty)
Piotr Guzowski (Białystok) Ile pieniędzy mieli chłopi w XV i XVI w.? Próba sondażu
Krzysztof Boroda (Białystok) Książka w życiu studentów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI stulecia
Janusz Tazbir (Warszawa) Wrażliwość artystyczna szlachty polskiej
Wacław Uruszczak (Kraków) The Crown and the Seym in Poland under the Rule of the Last Jagellonian Kings
Lech Szczucki (Warszawa) Giouanni Lorenzo Pttppacoda przed trybunałem inkwizycji rzymskiej
Stanisław Grzybowski (Kraków) Portugalskie impresje historyka
Janusz Małłek (Toruń) Wewnętrzne przyczyny regresu reformacji w Polsce
Marzena Liedke (Białystok) Porzucanie wyznań reformacyjnyćh przez ruską elitę polityczną Rzeczypospolitej
Jan Jurkiewicz (Poznań) Pakmon, Kolumny i Centaury. Kilka uwag o bohaterach legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów
Anna Kamler (Warszawa) Uwagi o wykształceniu małopolskiej elity wladzy w szesnastym wieku
Maciej Serwański (Poznań) Na marginesie badań nad edukacją szlachcianek w Polsce XVI-XVII wieku
Jan Dzięgielewski (Warszawa) Najznamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów i Wazów w XVI-XVII w.
Cezary Kuklo (Białystok) Wielkość i struktura gospodarstwa domowego w Polsce wczesnonowożytnej. Próba charakterystyki
Alina Czapiuk (Białystok) Gospodarka w dobrach birżańskich w XVI-XVHI wieku (na podstawie instruktarzy ekonomicznych)
Józef Maroszek (Białystok) Wileńskie przytułki-szpitale w XVI-XVHI w.
Andrzej Karpiński (Warszawa) Wileńska skrzynka św. Mikołaja z XVII wieku i jej podopieczne
Daniel Tollet (Paris) La connaissance du judaisme en Pologne dans l`oeuvre de Gaudencjusz Pikulski „La mechancete des Juifs", Lwów 1758
Feliks Kiryk (Kraków) Przyczynki do dziejów Szydłowca w pierwszej połowie XVII stulecia
Krzysztof Mikulski (Toruń) Z cyrulików burmistrzowie. Dzieje kariery społecznej rodziny Meiflnerów w Toruniu
Iwona Kulesza-Woroniecka (Białystok) Separacja w rodzinach magnackich w Polsce w XVII-XVIII wieku
Józef Andrzej Gierowski (Kraków) Nuncjusz Benedykt Odescalchi o obciązeniu dóbr kościelnych hiberną i leżami zimowymi
Jacek Wijaczka (Kielce) Procesy o czary przed sądem zamkowym w Starogrodzie w pierwszej połowie XVIII wieku .
Stanisław Litak (Lublin) Budownictwo sakralne w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku
Jerzy Michalski (Warszawa) Problematyka ludności luźnej w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta
Antoinette Fauve-Chamoux (Paris) Transmission des biens, pouvoirs familiaux et role desfemmes en France, avant et apres le Code Ciwl (1804)
Antoni Mironowicz (Białystok) Społeczność prawosławna w Krókstwie Polskim w latach 1815-1830
Barbara Stępniewska-Holzer (Warszawa) Czy Żydzi mogą być rolnikami? Żydowskie kolonie rolne w Rosji w pierwszej połowie XIX w.
Helena Madurowicz-Urbańska (Kraków) Postęp rolniczy i jego znaczenie dla rozwoju wsi polskiej (Z poglądów Franciszka Bujaka)
Adam Miodowski (Białystok) Załamanie się aktywności politycznej Polaków w Rosji (listopad 1917 - maj 1918)
Halina Parafianowicz (Białystok) Ameryka i Amerykanie w świetle polskich reportaży z lat dwudziestych
Mieczysław Wrzosek (Warszawa) Próby niesienia ochrzczonym Żydom oficjalnej pomocy na terytoriwn Generdnej Guberni jesienią 1940 r.
Maria Pasztor (Warszawa) Druga wojna światowa, świadomość narodowa Polaków a doświadczenie komunizmu
Małgorzata Kamecka (Białystok) Ludzie i instytucje. O współpracy historyków polskich i francuskich