pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: twarda
Ilość stron: 588 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788377023549
ISBN: 978-83-7702-354-9
Data: 2012-02-01
56.70 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:


Ks. Stanisław Wilk: Przedmowa
Wstęp redakcji
Ks. Tomasz Moskal: Wykaz publikacji Księdza Profesora Anzelma Weissa z lat 2001-2010
Ks. Tomasz Moskal: Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Anzelma Weissa w latach 2001-2010
Maria Dębowska: Warunki kształcenia alumnów diecezji łuckożytomierskiej w pierwszych latach niepodległości Polski
Ks. Franciszek Drączkowski: Kościół szkołą Chrystusową według Klemensa Aleksandryjskiego
Ks. Piotr Górecki: O poszukiwaniach genealogicznych na podstawie źródeł metrykalnych przechowywanych w archiwach diecezjalnych metropolii górnośląskiej
Marek M. Górniak: Powojenna historiografi a polska dotycząca dziejów zakonów i zgromadzeń zakonnych na ziemi głogowskiej
Ks. Waldemar Graczyk: Wkład biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463) w rozwój kulturowy Pułtuska
Ks. Marek Grygiel: Jan Kowalik jako dokumentalista polskiej aktywności wydawniczej na emigracji
Ks. Wojciech Guzewicz: "Zakazana" działalność biskupa Stanisława Łukomskiego
Ks. Tadeusz Kasabuła: Szkolnictwo parafi alne w dekanacie brasławskim w świetle akt wizytacji kanonicznej z lat 1782-1783
Ks. Tadeusz Krahel: Duchowieństwo Grodna w latach 1939-1991
Ks. Łukasz Krucki: Destabilizacja diecezji poznańskiej i próby jej przezwyciężenia przez biskupa Ignacego Raczyńskiego (1793/1794-1807)
Ks. Jarosław R. Marczewski: Posnaniam iter faciens: współpraca pomiędzy biskupem chełmskim Antonim Onufrym Okęckim (†1793) a chełmską kapitułą katedralną obrządku łacińskiego w świetle akt czynności kapitulnych
Ks. Tomasz Moskal: Książki z superekslibrisami biskupów polskich okresu przedrozbiorowego w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu
Ks. Stanisław Nabywaniec: Stan diecezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego
Zofia Pałubska: Sanktuaria dziecezji sandomierskiej w rozwoju duchowości wiernych
Ks. Jerzy Pałucki: Kościół wobec świata. Realizacja misyjnego nakazu "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody ". Studium patrystyczne
O. Roland Prejs: Kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w szeregach duchowieństwa prałatury pilskiej
Ks. Mieszysław Różański: Ludność dekanatu uniejowskiego w świetle wizytacji generalnej z 1791 roku
O. Aleksander K. Sitnik: Źródła pisane dotyczące bernardynów kaliskich przechowywane w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie
O. Arkadiusz Smagacz: Dekret biskupa chełmskiego z 14 VI 1800 roku reformujący klasztor karmelitów bosych w Lublinie
Ks. Józef Swastek: Błogosławiona Ludwika Janina Sancja Szymkowiak (1910-1942). Patronka kształcącej się młodzieży, a szczególnie profesorów i studentów filologii romańskiej w Polsce
Ks. Piotr Szczur: Jan Chryzostom jako apologeta w świetle «Contra Iudaeos et gentiles quod Christus sit Deus»
Ks. Mariusz Szram: Le diable et les nombres dans l’exégèse allégorique d’Origène
Ks. Józef Szymański: Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Holandii w 1927 roku
Ks. Jan Walkusz: Żyć, aby pomagać. Ks. Wawrzyniec Wnuk i formy jego aktywności dobroczynnej
Ks. Leszek Wilczyński: Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu (1920-1933)
Joanna K. Wróbel: Publikacja ks. Stanisława Żarnowieckiego: «Sprzymierzenie osób duchownych i świeckich w dekanacie krobskim, diecezyi poznańskiej [...]» przewodnikiem duchowym dla bractwa dekanatu krobskiego
Maria Wrzeszcz: Sługa Boga i ludzi, prawdy i dobra
Ks. Marcin Wysocki: Paweł Apostoł: Marcjona a Tertuliana
Ks. Sławomir Zabraniak: Oficjałowie kaliscy w latach 1660-1763
Ks. Marek T. Zahajkiewicz: Zagadnienie zjednoczenia Ormian zamieszkujących średniowieczną Polskę z Kościołem katolickim
Ks. Paweł Zając: Obra i obrzańscy cystersi w pracy naukowej o. Ignacego Pluszczyka OMI (1913-1993)
Ks. Sławomir Zych: Polityka kościelna sowieckich i niemieckich władz okupacyjnych na ziemiach polskich w latach 1939-1944. Zarys zagadnienia
Ks. Waldemar W. Żurek: Salezjanie w diecezji łuckiej
Biografia fotografią pisana

Książka "Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa" - ks. Włodzimierz Bielak, ks. Jarosław R. Marczewski, ks. Tomasz Moskal (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 588 stron i została wydana w 2012 r. Cena 56.70 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.