pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Apologia przypadkowości

Autor książki:

Odo Marquard

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Naukowa
Oprawa: miękka
Ilość stron: 174 s.
Wymiar: 130x205 mm
EAN: 9788385505242
ISBN: 83-85505-24-5
Data: 2005-02-10
Cena wydawcy: 17.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Apologia przypadkowości Odo Marquarda jest kolejnym tomem wydawanej przez Oficynę Naukową serii TERMINUS. Będą w niej publikowane prace wybitnych współczesnych filozofów l socjologów, teoretyków sztuki i badaczy kultury - dzieła łączące refleksję współczesną z bogatą tradycją myśli europejskiej - w sensie już to pozytywnej, aktualizującej kontynuacji, już to twórczej opozycji. Celem serii jest prezentacja dzieł najbardziej nowatorskich, które ukazują nowe horyzonty poznawcze i prowokują do dyskusji nad doniosłymi problemami współczesności. Ponieważ zaś "dzisiaj" jest zawsze granicą między tym, co się już wydarzyło i przeszło do tradycji, a tym, co się dopiero rodzi i wyznacza kształt przyszłości, przeto na symbol serii obraliśmy Terminusa - boga granicy. Nazwę swą seria zawdzięcza znakomitej i przepięknej książce Jana Białostockiego, Symbole i obrazy ze świata sztuki: Jedno z przytoczonych przez Autora objaśnień symboliki Term(nusa - zaczerpnięte z padewskiego wydania Emblemata Andrei Alciatiego - stanowi nader trafne motto naszej serii: "Można u autorów wyczytać, że Terminus jest symbolem wzniosłości i chwały i że również odnosi się niekiedy symbolicznie do dziedzin poznania [wiedzy]. Kto przebywszy swą drogę osiągnął coś w literaturze i przybił już do spokojnej przystani życia, ten, posiadłszy głęboką wiedzę o przyczynach wielorakich zjawisk, ani przez chwilę nie nadyma się pysznie, ani też przeszkody nie wyprowadzają go z równowagi, lecz tak się przygotowuje na przyjęcie zmiennego losu, ażeby w każdym przypadku okazać ducha zrównoważonego i opanowanego".

Redaktor serii Elżbieta Nowakowska-Sołtan.

Książka "Apologia przypadkowości" - Odo Marquard - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Spis treści:

Od Wydawcy

Apologla przypadkowości

Uwaga wstępna

Sceptyk
Mowa dziękczynna

Odciążenia
Wątki teodycei w filozofii nowożytnej

l. Teodycea i nowożytność; 2. Autonomizacja Jako wątek teodycei 3. Nadawanie złu znamion dobra jako wątek teodycei; 4. Kompensacja jako wątek teodycei

W sprawie dietetyki oczekiwania na sens
Uwagi filozoficzne

1. Modernizm emfatycznej debaty nad sensem; 2. Deficyt sensu l myślenie roszczeniowe; 3. Pośredniość sensu l bezsens bezpośredniej Intencji sensu; 4. Orędowanie za niesensacyjnym sensem

Historia uniwersalna i multiwersalna

1. Fazy programu historii uniwersalnej; 2. Konformizm przyspieszenia; 3. Pochwała opieszałości; 4. Pochwala rozmaitości

Wiek oderwania od świata?
Przyczynek do analiz teraźniejszości

l. Utopie i apokalipsy; 2. Przestaliśmy dorośleć; 3. Zrodzone z przyspieszenia oderwanie od świata; 4. Ciągła potrzeba negatywności ; 5. Obrona poczucia ciągłości

O nieodzowności nauk humanistycznych

l. Domena pewnego przesądu; 2. Kompensacyjna rola nauk humanistycznych; 3. Pochwala wieloznaczności; 4. Nowa szansa antropologu?

Apologia przypadkowości
Dociekania filozoficzne na temat człowieka

Program absolutyzacji człowieka l Jego nowoczesna radykallzacja; 2. O nieodzowności utartych praktyk; 3. My, ludzie, zawsze jesteśmy raczej dziełem naszych przypadków nlźli naszego wyboru; 4. Ludzka wolność żyje z podziału władz

Zamiast postawia: Śmiech jest małą teodyceą Odo Marquard w rozmowie ze Steffenem Dietzschem

Słownik terminologiczny
Indeks nazwisk
Indeks pojęć
Informacja o pierwodrukach
Nota biograficzna
Publikacje Odo Marquarda