pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  

Orygenes - autor


okładka książki - Komentarze do Księgi Przysłów. Seria: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 71
Orygenes

Komentarze do Księgi Przysłów. Seria: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 71

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
LXXI tom serii Studia Starochrześcijańskich Pisarzy.Spuścizna literacka Orygenesa jest olbrzymia, a największą jej część stanowią komentarze do Pisma Świętego oraz homilie. Komentarze do Księgi Przysłów są jednymi z ostatnich...
pozycja niedostępna

okładka książki - O wywoływaniu duchów. Seria: Biblioteka Ojców Kościoła
Orygenes, Eustacjusz z Antiochii, Grzegorz z Nyssy

O wywoływaniu duchów. Seria: Biblioteka Ojców Kościoła

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo M ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Jak starożytni oceniali praktykę wywoływania duchów Przeciętny Grek nie widział w niej nic groźnego, ale prawo rzymskie zakazywało magii i przepowiadania śmierci. Książka prezentuje trzy starożytne...
16.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Homilie o księdze liczb. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Homilie o księdze liczb. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / modlitwy i rozważania; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Homilie Orygenesa do Pięcioksięgu należą do najważniejszych dzieł egzegetycznych starożytności. Powstały między rokiem 245 a 250 w Cezarei Palestyńskiej, gdzie Orygenes głosił je wiernym, a uczniowie stenografowali. Zachowały się jednak tylko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homilie o księdze kapłańskiej. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Homilie o księdze kapłańskiej. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Homilie Orygenesa do Pięcioksięgu należą do najważniejszych dzieł egzegetycznych starożytności. Powstały między rokiem 245 a 250 w Cezarei Palestyńskiej, gdzie Orygenes głosił je wiernym, a uczniowie stenografowali. Zachowały się jednak tylko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komentarz do Pieśni nad Pieśniami
Orygenes

Komentarz do Pieśni nad Pieśniami

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 1994; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Homilie Orygenesa do Pięcioksięgu należą do najważniejszych dzieł egzegetycznych starożytności. Powstały między rokiem 245 a 250 w Cezarei Palestyńskiej, gdzie Orygenes głosił je wiernym, a uczniowie stenografowali. Zachowały się jednak tylko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przeciw Celsusowi
Orygenes

Przeciw Celsusowi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homilie o Księdze Psalmów. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes, św. Hieronim

Homilie o Księdze Psalmów. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Oprawa: miękka;
Homilie zawarte w tym tomie do połowy XX wieku uchodziły za dzieło Hieronima. Późniejsze badania wykazały jednak, iż są one w rzeczywistości wolnym tłumaczeniem z Orygenesa. Jako że ogromna większość Orygenesowych komentarzy i homilii do Księgi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komentarz do Ewangelii według św. Jana. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Komentarz do Ewangelii według św. Jana. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Komentarz ten jest największym dziełem egzegetycznym Orygenesa. Obecne w nim są wszystkie ważne dla niego tematy: wieczność Syna Bożego, Jego wcielenie, zbawcza działalność, kwestie wolności ludzkiej i Bożego zamiaru zbawienia wszystkich. Tłem...
pozycja niedostępna

okładka książki - O zasadach. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

O zasadach. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Oprawa: miękka;
Orygenes napisał dzieło O Zasadach około roku 220 w Aleksandrii i zawarł w nim wszystkie teorie i hipotezy, które rozwijał w następnych dziełach. Gdy po jego śmierci coraz częściej krytykowano jego poglądy, była to książka po którą sięgano nie tylko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Korespondencja. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Korespondencja. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest pierwszym na świecie opracowaniem wszystkich pozostałości bogatej korespondencji Orygenesa. Korespondencja ta była zbierana i zachowywana jako cenne źródło poznawania historii. Jednak z bogatych kiedyś zbiorów przetrwało...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga: Commentariorum Series. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga: Commentariorum Series. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Jest to druga część komentarza wydanego w tomie 10. Jest to tłumaczenie łacińskie dokonane w IV wieku. Oryginał grecki tej części komentarza nie zachował się do naszych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela. Seria: Źródła Myśli Teologicznej
Orygenes

Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela. Seria: Źródła Myśli Teologicznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Kolejny tom spuścizny egzegetycznej Orygenesa pozwala nam zapoznać się z tym, co pozostało w łacińskim tłumaczeniu z całego znacznie większego zbioru homilii wygłoszonych przez Orygenesa. Komentując proroków, sporo uwagi poświęca Orygenes w...
pozycja niedostępna