pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
»
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sortuj wg

Wokół homonimii międzyjęzykowej. - okładka książki
Małgorzata Majewska
Wokół homonimii międzyjęzykowej. Tom 10
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja jest owocem konferencji zorganizowanej przez Katedrę Historii Języka Polskiego Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie 26 kwietnia 2017 r. Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej...
Obniżka! - MajówkaCena: 20.95  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 4.05 
do koszyka

Nieokreśloność i granice. Tom 9 - okładka książki
Nieokreśloność i granice. Tom 9
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie. Zawarte w niej teksty są poświęcone rozmaitym przejawom rozmycia i niedookreślenia w języku naturalnym...
Obniżka! - MajówkaCena: 26.29  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 1.71 
do koszyka

Kazanie a literatura dawniej i - okładka książki
Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu Publikacja stara się uświadomić Czytelnikowi, że związki literatury z kaznodziejstwem są rozległe i ważne. Kazanie pojawia się w niej zarówno w odniesieniu do systemu językowego,...
Obniżka! - MajówkaCena: 20.95  Cena wydawcy: 22.00 zł Oszczędzasz: 1.05 
do koszyka

Historia człowieka w języku polskim - okładka książki
Małgorzata Ciunovič
Historia człowieka w języku polskim
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka podjęła się niełatwego zadania przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku). Dzisiejsze znaczenia...
pozycja niedostępna

Strumień świadomości i monolog - okładka książki
Piotr Prachnio
Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Rozprawa [...] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora,...
Obniżka! - MajówkaCena: 20.95  Cena wydawcy: 22.00 zł Oszczędzasz: 1.05 
do koszyka

Dzieci z trudnościami rozwojowymi - okładka książki
Emilia Śmiechowska-Petrovskij (red.)
Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowanie koncentruje się na kwestii przygotowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) pod kątem wybranych zagadnień ogólnych oraz szczegółowych, obejmujących konkretne kategorie uczniów właczonych do grupy...
pozycja niedostępna

Jakość życia i spójność przestrzenna - okładka książki
praca zbiorowa
Jakość życia i spójność przestrzenna / Quality of Life and Spatial Cohesion. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym / Development and Well-Being in the Local Context
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym. Analizuje w oryginalny metodologicznie sposób problematykę...
Obniżka! - MajówkaCena: 26.29  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 1.71 
do koszyka

Bioarcheologiczne badania populacji - okładka książki
Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.Tak rozległe spectrum czasowe daje bogatą informację o przemianach natury biologicznej i kulturowej, co...
Obniżka! - MajówkaCena: 33.80  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 2.2 
do koszyka

200 lat teologii uniwersyteckiej - okładka książki
praca zbiorowa
200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz...
Obniżka! - MajówkaCena: 28.17  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 1.83 
do koszyka

Stres życia. Perspektywa psychologiczna - okładka książki
Jan F. Terelak
Stres życia. Perspektywa psychologiczna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej. Monografia ujmuje problematykę stresu szczegółowo i wieloaspektowo, co...
Obniżka! - MajówkaCena: 51.33  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 8.67 
do koszyka

Nowe partie i ruchy polityczne. - okładka książki
Katarzyna Walecka, Kinga Wojtas (red.)
Nowe partie i ruchy polityczne. Praktyka i idee współczesnych demokracji
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Od kilku dekad w europejskich systemach partyjnych pojawiają się nowi aktorzy, którzy stają się ważnymi graczami w rywalizacji wyborczej i międzypartyjnej. Zmiany te dotyczą zarówno ustabilizowanych, jak i młodych demokracji. Niniejszy...
pozycja niedostępna

Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne - okładka książki
praca zbiorowa
Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka zawiera artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin, omawiające z rozmaitych perspektyw problem nieskończoności. Zamieszczone w niej prace sytuują się w ogromnym polu badawczym rozciągającym się od kosmologii, przez matematykę,...
Obniżka! - MajówkaCena: 25.90  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 4.1 
do koszyka

Studia Philosophiae Christianae - okładka książki
Studia Philosophiae Christianae 2017/2
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut...
Obniżka! - MajówkaCena: 10.46  Cena wydawcy: 12.00 zł Oszczędzasz: 1.54 
do koszyka

Duchowość i formacja - okładka książki
Duchowość i formacja
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość. Chrześcijanin niezależnie od rodzaju duchowości, w której wzrasta (kapłańskiej, zakonnej czy...
Obniżka! - MajówkaCena: 25.90  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 4.1 
do koszyka

Topologia - okładka książki
Bogdan Węglorz
Topologia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Podręcznik dla studentów matematyki. Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu...
Obniżka! - MajówkaCena: 31.94  Cena wydawcy: 37.00 zł Oszczędzasz: 5.06 
do koszyka

Przestrzeń klasztoru, przestrzeń - okładka książki
Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo książka edukacja
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza...
Obniżka! - MajówkaCena: 43.17  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 6.83 
do koszyka

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane - okładka książki
Anna Czyż, Bartłomiej Gutowski
Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębło i Aleksandra Śnieżki
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie...
Obniżka! - MajówkaCena: 30.22  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 4.78 
do koszyka

Kaplice i mauzolea na cmentarzach - okładka książki
Marta Wiraszka
Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Tom 1. Dzieła i ich twórcy
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy. Odbiega jednak od dotychczasowych publikacji ujęciem problemu, koncentrując się na architekturze kaplic i mauzoleów, a więc...
Obniżka! - MajówkaCena: 30.22  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 4.78 
do koszyka

Chrześcijaństwo wśród religii świata - okładka książki
praca zbiorowa
Chrześcijaństwo wśród religii świata
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)Księga upamiętnia postać i dorobek Księdza Profesora Tadeusza Dajczera wybitnego kapłana, teologa, religioznawcy, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Składają się...
Obniżka! - MajówkaCena: 53.03  Cena wydawcy: 62.00 zł Oszczędzasz: 8.97 
do koszyka

Orientacja przestrzenna i poruszanie - okładka książki
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju...
Obniżka! - MajówkaCena: 22.85  Cena wydawcy: 24.00 zł Oszczędzasz: 1.15 
do koszyka

Strona 1 z 36 : 12345...ostatnia» (717 pozycji)