pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Krystyna Waszakowa

Krystyna Waszakowa - książki lub utwory autora

Sortuj wg

Odkrywanie znaczeń w języku - okładka książki
Agnieszka Mikołajczuk, Krystyna Waszakowa (red.)

Odkrywanie znaczeń w języku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka jest poświęcona semantyce leksykalnej. Stanowi kompendium metodologii współczesnego językoznawstwa, od konkretnych analiz leksykalnych po problemy teoretyczne. Zawiera [m.in.] artykuły podsumowujące badania semantyczne nad...
pozycja niedostępna

Pojęcie-słowo-tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej - okładka książki
Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszakowa (red.)

Pojęcie-słowo-tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Zbiór tekstów z zakresu m.in. semantyki składniowej i składni semantycznej, obrazujący ścieranie się różnych metodologii, pokazujący szeroki wachlarz problemów, zadań oraz instrumentów badawczych. Artykuły zamieszczone w tomie prezentują...
pozycja niedostępna

Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykatymentalne cz. 1 - okładka książki
Krystyna Waszakowa, Renata Grzegorczykowa

Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykatymentalne cz. 1

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Książka zawiera artykuły i rozprawy dotyczące językowych i kulturowych odniesień nazw barw żółtej i zielonej w różnych językach. Kolejnym zagadnieniem są przymiotniki wymiarów oraz ich rzeczywiste i przenośne znaczenia. Ostatnią grupę stanowią...
pozycja niedostępna

Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykatymentalne cz. 1 - okładka książki
Krystyna Waszakowa, Renata Grzegorczykowa

Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykatymentalne cz. 1

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka zawiera artykuły i rozprawy będące rezultatem pierwszego etapu badań objętych programem Porównawcza semantyka leksykalna, który jest realizowany od 1996 roku w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy...
pozycja niedostępna

Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi - okładka książki
Krystyna Waszakowa

Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 1996; Oprawa: miękka;
Publikacja ta jest podręcznikiem dla studentów i pomocą dydaktyczną dla nauczycieli akademickich. Składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej, teoretyczno-metodologicznej, po ukazaniudotychczasowych poglądów na badany typ derywacji...
pozycja niedostępna

Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny - okładka książki
Krystyna Waszakowa

Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Monografia Krystyny Waszakowej to pozycja szczególna w badaniach dotyczących polskiego słowotwórstwa. Prezentuje nowoczesny sposób interpretacji dziejących się aktualnie zjawisk językowych, przy równoczesnym zachowaniu silnego związku z...
pozycja niedostępna