pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Indeks autorów »
Andrzej Piskozub

Andrzej Piskozub - książki lub utwory autora


okładka książki - Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach
Andrzej Piskozub

Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach

Książka. Wydawnictwo: Pracownia Wydawnicza ElSet ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
„W historiografii polskiej roi się od zmyśleń o przeszłości polskiej, prapolskiej czy wręcz prasłowiańskiej, tworzonych w różnych czasach »ku pokrzepieniu serc«, a z prawdą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia poznawania Wszechoceanu
Andrzej Piskozub

Geografia poznawania Wszechoceanu

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geografia; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka przedstawia żeglarskie wyprawy odkrywcze w ujęciu przestrzennym - a zatem w ich kartograficznym rozmieszczeniu na mapie globu. Zasięg przestrzenny penetracji Wszechoceanu jest tu ściśle skorelowany z frazami rozwoju...
pozycja niedostępna

okładka książki - Już tylko cywilizacja. Wspomnień część trzecia. Wiek męski, ale nie wiek klęski
Andrzej Piskozub

Już tylko cywilizacja. Wspomnień część trzecia. Wiek męski, ale nie wiek klęski

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Oprawa: miękka;
Trzecią i ostatnią część wspomnień zamykam przełomowym wydarzeniem akcesu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Od Polskiego Sierpnia upłynęły wtedy 23 lata i 8 miesięcy. W życiu osobistym jest to epoka mojego drugiego małżeństwa z...
25.00  28.00 
do koszyka

okładka książki - Już tylko cywilizacja. Wspomnień część pierwsza. W szkole życia, czyli te nasze młode lata
Andrzej Piskozub

Już tylko cywilizacja. Wspomnień część pierwsza. W szkole życia, czyli te nasze młode lata

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Oprawa: miękka;
Część pierwsza wspomnień obejmuje moją młodość, zakończoną podjęciem w październiku 1956 roku kariery nauczyciela akademickiego, rozwijająca się odtąd przez cały czas mego czynnego zawodowego życia, aż po emeryturę w 2003 roku. Nowy etap mego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Już tylko cywilizacja. Wspomnień część druga. Między październikiem a sierpniem, czyli czas średniowiecza
Andrzej Piskozub

Już tylko cywilizacja. Wspomnień część druga. Między październikiem a sierpniem, czyli czas średniowiecza

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Oprawa: miękka;
Druga część wspomnień obejmuje okres pomiędzy Polskim Październikiem 1956 a Polskim Sierpniem 1980 roku, trwający kolejne 23 lata i 10 miesięcy. W karierze naukowej przeszedłem wówczas wszystkie szczeble, od asystenta do profesora tytularnego, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Elementy nauki o cywilizacji cz. 1. Cywilizacje w czasie i przestrzeni
Andrzej Piskozub

Elementy nauki o cywilizacji cz. 1. Cywilizacje w czasie i przestrzeni

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska w cywilizacji zachodniej
Andrzej Piskozub

Polska w cywilizacji zachodniej

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka ta podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zajmuje się doświadczeniami i tradycjami historycznych powiązań Polski z cywilizacją zachodnią. W tej części przedstawiono najpierw główne zagadnienia związane z datowaniem zasiedlenia ziem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Transport w dziejach cywilizacji
Andrzej Piskozub

Transport w dziejach cywilizacji

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Oprawa: miękka;
Książka powstała na kanwie wieloletnich wykładów przedmiotu historii transportu. W porządku chronologicznym od czasów najdawniejszych do najnowszych przedstawia ona dzieje morskiego i lądowego transportu uprawianego w różnych kręgach cywilizacyjnych....
pozycja niedostępna

okładka książki - Rzeki w dziejach cywilizacji
Andrzej Piskozub

Rzeki w dziejach cywilizacji

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Oprawa: miękka;
Książka powstała na kanwie wieloletnich wykładów historii i geografii transportu. Składa się z 10 rozdziałów, wcześniej publikowanych, w latach 80. i 90. Z jej trzech części: I. Świat, II. Europa, III. Polska obie wcześniejsze w latach 1992-2000...
pozycja niedostępna

okładka książki - Morze w dziejach cywilizacji
Andrzej Piskozub

Morze w dziejach cywilizacji

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Książka powstała w następstwie wieloletnich wykładów dziejów morskich odkryć geograficznych oraz historii gospodarki morskiej. Książka napisana jest w niekonwencjonalnym ujęciu filmu puszczonego w odwrotną stronę”, rozpoczynając od...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon poznawania Wszechoceanu
Andrzej Piskozub

Leksykon poznawania Wszechoceanu

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Leksykony; Oprawa: miękka;
W ślad za Historią poznawania Wszechoceanu” i Geografią poznawania Wszechoceanu” ukazał się niniejszy Leksykon poznawania Wszechoceanu” jako dopełnienie tamtych książek. Każda z nich ujmuje ten sam temat w innym aspekcie....
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia poznawania Wszechoceanu
Andrzej Piskozub

Historia poznawania Wszechoceanu

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geografia; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka jest poprowadzonym przez dzieje cywilizacji chronologicznym przeglądem żeglarskich wypraw odkrywczych na morzach i oceanach. Wyprawy te dostarczały relacji zarówno o nieznanych wybrzeżach i wyspach, jak i o rozciągłości i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czasoprzestrzeń transportowa
Andrzej Piskozub

Czasoprzestrzeń transportowa

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Historia / Świat / przekrojowe; Oprawa: miękka;
Książka niniejsza przedstawia kształtowanie się moich zainteresowań naukowych w dekadzie lat 80. XX w. Był to okres dziesięcioletniego istnienia na Uniwersytecie Gdańskim Katedry Ekonomiki Transportu (1981-1991). Katedrą tę stworzyłem bezpośrednio...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czasoprzestrzeń cywilizacyjna
Andrzej Piskozub

Czasoprzestrzeń cywilizacyjna

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Książka niniejsza przedstawia kształtowanie się moich zainteresowań naukowych w dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Był to okres dziesięcioletniego istnienia na Uniwersytecie Gdańskim Katedry Nauki o Cywilizacji (1992-2002). Katedrę tę...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z perspektywy III Rzeczypospolitej. Studia i monografie 1991-2002
Andrzej Piskozub

Z perspektywy III Rzeczypospolitej. Studia i monografie 1991-2002

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Oprawa: miękka;
Trzydzieści pięć tekstów, składających się na niniejszy zbiór moich studiów i monografii, stanowi podsumowanie tego etapu mojej naukowej drogi życiowej, w którym na Uniwersytecie Gdańskim tworzyłem Katedrę Nauki o Cywilizacji i następnie kierowałem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nie trzeba głośno mówić. Publicystyka 1997-2002
Andrzej Piskozub

Nie trzeba głośno mówić. Publicystyka 1997-2002

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Oprawa: miękka;
Andrzej Piskozub jest historykiem i geografem cywilizacji. W swojej książce zamieścił teksty publicystyczne pochodzące z lat...
16.76  27.50  10.74 
do koszyka

okładka książki - Między historiozofią a geozofią
Andrzej Piskozub

Między historiozofią a geozofią

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Oprawa: miękka; niewielkie zagięcie rogu
Książka niniejsza wyrosła z zainteresowań jej autora historią i geografią cywilizacji, ściślej z filozoficznego przedłużenia obu tych dziedzin w sferę poszukiwań praw rządzących dziejami ludzkimi i prawidłowości porządkujących ludzką przestrzeń. Są...
17.90  29.59  11.69 
do koszyka