pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Produkty firmy: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa


okładka książki - Kultura pokoju. Kultura sieci

Kultura pokoju. Kultura sieci

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kształtowanie kultury pokoju, jako wyzwanie współczesności, stanowi jeden z istotnych obszarów namysłu nad bezpieczeństwem, jego podstawami, warunkami utrzymania oraz możliwymi zagrożeniami. Odwołując się do ujęcia bezpieczeństwa w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kultura pokoju. Kultura dialogu. Dialog w kulturze

Kultura pokoju. Kultura dialogu. Dialog w kulturze

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Słowo dialog jest wieloznaczne i ma odmienny sens w zależności od obszaru, na którym funkcjonuje. W życiu codziennym jest to rozmowa dwojga ludzi. Z kolei w naukach o literaturze określa się nim zarówno wypowiedź dwu lub więcej osób, jak...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego

Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kultura to bezcenne bogactwo każdego narodu, ukazujące jego piękno i mądrość, to skarb, którym naród może dzielić się z Innymi a zarazem wzbogacać siebie, akceptując i szanując dorobek innych społeczeństw. Naród silny, mądry,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Procesy edukacyjne w dobie globalizacji społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy. Seria: Edukacja XXI wieku. Tom 42

Procesy edukacyjne w dobie globalizacji społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy. Seria: Edukacja XXI wieku. Tom 42

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wielu dyskusjom o współczesnej i przyszłej edukacji towarzyszą liczne sprzeczności. Jest to dowodem, że na drodze poszukiwań i działań sprawczych człowieka ujawniają się nowe sytuacje i możliwości, ale również utrudnienia natury...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Edukacja elit XXI wieku. Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa

Edukacja elit XXI wieku. Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
...Nie było i nie ma społeczeństw, w których nie istniałyby elity. Nie oznacza to wcale, że w każdym społeczeństwie istnieją takie same grupy elit. Można więc stwierdzić, że tak jak różne są poszczególne społeczeństwa...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Bezpieczeństwo i edukacja

Bezpieczeństwo i edukacja

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W części pierwszej pt. Wyzwania i zagrożenia migracyjne znalazły się artykuły takich autorów jak Sylwia Sławińska, Karina Zawieja-Żurowska, Krzysztof Bojarski i Aleksandra Skrabacz, którzy dokonali analizy wyzwań i zagrożeń migracyjnych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce 1

Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce 1

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Próby rzetelnego i pogłębionego przeglądu literatury przedmiotu, oryginalne dociekania naukowe odwołujące się do doświadczeń dnia codziennego, a nawet trywialne badania ankietowe i względnie proste eksperymenty, mogą wnosić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne

Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Każda działalność gospodarcza wiąże się z zagrożeniami a ryzyko to wzrasta wraz z wielkością obszaru, na którym dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność.1 Kierując się tymi słowami, w pracy podjęta została próba zbadania, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza wybranych aspektów seksualności studentów w Polsce i we Francji

Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza wybranych aspektów seksualności studentów w Polsce i we Francji

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Podstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć, jak zdrowie seksualne, aktywność seksualna, uwarunkowania zachowań seksualnych studentów. Rozważania teoretyczne zawarte poniżej mają na celu uwypuklenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Uchodźcy. Azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku

Uchodźcy. Azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Od zarania dziejów, ludzie, determinowani różnymi powodami, przemieszczali się. Zawsze jednak, określane, zwłaszcza przez historyków, wędrówki ludów, były poszukiwaniem przyjaznego terytorium, bądź też ucieczką przed wrogiem,...
23.37  39.00  15.63 
do koszyka

okładka książki - Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej

Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Podjęta w pracy problematyka, dotycząca walki z ekstremizmem oraz przeciwdziałania ekstremizmowi w Federacji Rosyjskiej, jest jednym z dwóch zasadniczych nurtów działalności rosyjskich organów bezpieczeństwa wewnętrznego. Działania te...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych

Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Poradniki / Zdrowie i uroda; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Na terenie Polski nadwaga i otyłość występują u około 50-60% populacji ludzi dorosłych. W Europie około 10-20% populacji stanowią mężczyźni, a 10-25% to kobiety. Zwiększa się liczba chorób towarzyszących otyłości, głównie ze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi
Praca zbiorowa

Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W wymiarze krajowym i międzynarodowym handel ludźmi stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń dla ludzkości. Jest to zjawisko społeczne i wielowymiarowe, pozbawia ludzi przysługujących im praw i swobód. Stanowi problem globalny...
31.94  54.00  22.06 
do koszyka

okładka książki - Web 2.0. Szanse i zagrozenia

Web 2.0. Szanse i zagrozenia

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Webmasterstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Na truizm już zakrawa stwierdzenie, że upowszechnienie się Internetu w ostatnim dwudziestoleciu zmieniło oblicze świata. Jego rola dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz społeczeństw jest istotnie niebagatelna, wykracza daleko poza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości

Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ze wstępu - Etyka seksualna, ze względu na swoją wieloaspektowość, jest niezwykle złożonym zagadnieniem. Jej opis wymaga szerokiego spojrzenia, zawierającego w sobie aspekt biologiczny, a więc popęd seksualny i instynkt,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej

Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Twórczość plastyczna w przedszkolu pełni bardzo ważną rolę. Za jej pośrednictwem dziecko gromadzi szereg doświadczeń twórczych i poznawczych. Kształtuje osobowość oraz charakter, ukazuje przeżycia, emocje, niewypowiedziane słowa, żale...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Mity Polskiego Patriotyzmu w Psychologii Zbiorowej

Mity Polskiego Patriotyzmu w Psychologii Zbiorowej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Źródeł polskiego patriotyzmu, podobnie jak i innych patriotyzmów narodowych w Europie, poszukuje się dziś w wieku XIX, który przyniósł wielką falę ruchów narodowowyzwoleńczych i rozwój myśli narodowej w dziełach wielkich...
22.51  28.00  5.49 
do koszyka

okładka książki - Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie Transformacji

Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie Transformacji

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wzrost zagrożeń dnia codziennego i zagrożeń militarnych w niektórych rejonach kuli ziemskiej spowodował wzrost zapotrzebowania wśród społeczeństw na bezpieczeństwo, które jest pożądanym stanem funkcjonowania każdego podmiotu,...
46.82  59.00  12.18 
do koszyka