pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW


okładka książki - Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym

Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Obiektem badawczym pracy są wyrażenia z komponentem kolorystycznym. Podstawową kwestią dociekań jest ich charakterystyka wraz z utrwalonym w nich językowym ujęciem rzeczywistości pozajęzykowej ukazanym w planie konfrontacji międzyjęzykowej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego od 1939 roku

Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego od 1939 roku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Praca poświęcona jest myśli politycznej Romana Rybarskiego. W jego osobie mamy do czynienia jednocześnie z uczonym zajmującym się teorią ekonomii i pokrewnymi jej dziedzinami: historią gospodarczą i skarbowością, a także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Słownik gwary i kultury Kujaw. Tom 1 A-H

Słownik gwary i kultury Kujaw. Tom 1 A-H

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Pierwszy tom Słownika gwary i kultury Kujaw otwiera trzytomową edycję naukowego opracowania słownictwa tego regionu, rozumianego w granicach historycznych. Gromadzeniem i analizą materiału zajmuje się zespół złożony z językoznawców...
pozycja niedostępna

okładka książki - Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-DeutschMuttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch

Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-DeutschMuttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Interferencja języka ojczystego w świetle kontrastywnej analizy błędów na przykładzie j. polski j. niemiecki. Książka w języku niemieckim. Przedmiotem badań w pracy jest ewaluacja transferu negatywnego języka ojczystego na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w warunkach współczesnych miast

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jak wspierać potencjał innowacyjnego rozwoju społecznego w organizmach miejskich, tak aby ich mieszkańcy żyli bliżej siebie, szczęśliwiej i dłużej Składa się na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archeologia Szubina na tle dziejów Pałuk i regionu kujawsko-pomorskiego

Archeologia Szubina na tle dziejów Pałuk i regionu kujawsko-pomorskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Dzięki analizom przeprowadzonym w niniejszej pracy zebrano łącznie informacje o blisko tysiącu stanowisk archeologicznych z regionu szubińskiego. Okolice Szubina należy uznać za obszar niezwykle cenny dla rozpoznania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939

Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Książka podsumowuje badania prowadzone w latach 2012-2016 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Jest pierwszą monografią malarskich dekoracji ściennych z lat 1795-1939...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościół katedralny w Bydgoszczy

Kościół katedralny w Bydgoszczy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Mijająca w 2014 r. dekada od powołania diecezji bydgoskiej i podniesienia fary (konkatedry) do godności katedry, dała sposobność do ponownej interdyscyplinarnej debaty o dziejach świątyni. Wymianie naukowej myśli (zainicjowanej w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20 i 30 XX wieku. Tom 3. Wczesny sowiecki język niemiecki

Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20 i 30 XX wieku. Tom 3. Wczesny sowiecki język niemiecki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Między wojnami; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia współautorska Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku składa się z trzech tomów. Tom I, najobszerniejszy, pióra J. Mędelskiej, M. Cieszkowskiego, M. Jankowiak-Rutkowskiej i M. Sobczaka, zatytułowano...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dyskursy edukacyjne o starości. w naukach humanistycznych i społecznych. Analiza konferencji ogólnopolskich

Dyskursy edukacyjne o starości. w naukach humanistycznych i społecznych. Analiza konferencji ogólnopolskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia problematykę starości w teoriach i koncepcjach socjologicznych oraz psychologicznych. Zaznaczyć należy, że po raz pierwszy w literaturze gerontologicznej pojawia się perspektywa feministyczna. Autorka bardzo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kultura pamięci. Studia i szkice

Kultura pamięci. Studia i szkice

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Anita Garbat, Agnieszka Karpeta: Nauczyciele historii szkół średnich we wspomnieniach uczniów 1918-1989Tomasz Bugaj: Wywiady narracyjne z represjonowanymi w Związku Radzieckim Świadkami Jehowy: problemy metodologiczne na przykładzie badań...
pozycja niedostępna

okładka książki - Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka (...) jest cenną monografią tekstu, który odegrał doniosłą rolę w kulturze duchowej Mazur. Autorka podaje bogatą literaturę i ustosunkowuje się do niej w sposób krytyczny. Praca Autorki poszerza wiedzę z zakresu polszczyzny regionalnej w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 po Chr.

Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 po Chr.

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Prefekci pretorium byli ludźmi władzy, tej najwyższej, często nieokreślonej i niezdefiniowanej, której celem jest zachowanie panowania i utrzymanie posłuchu, wyszukanie elementów politycznie niepewnych bądź groźnych i ich fizyczna likwidacja...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przemiany stylistyczne naczyń ceramicznych ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce

Przemiany stylistyczne naczyń ceramicznych ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia szczegółową klasyfikację naczyń oraz ich zdobnictwa. Ciekawie jest przedstawiony materiał ceramiczny, który w zakresie ustalania chronologii był wykorzystywany przez różnych badaczy. Znaleźć można cenne informacje o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku. W poszukiwaniu rocznika płockiego

Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku. W poszukiwaniu rocznika płockiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Autor podejmuje się zbadania i zrekonstruowania niezachowanych źródeł mazowieckich, wykorzystanych w pracach Długosza, ze szczególnym uwzględnieniem zaginionego rocznika płockiego. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić zawartość rocznika, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii

Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Pierwsze wydanie niniejszego skryptu, autorstwa Jerzego Serczyka, ukazało się w roku 1963 nakładem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został on napisany jako swego rodzaju kontrpropozycja wobec wydanego równocześnie przez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Życie i rozumienie

Życie i rozumienie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Epistemologia i Logika; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Tytuł niniejszej pracy wskazuje na podstawowe pojęcia, których prezentacja pozwoli na wykładnię idei rozumu, jaka znajduje wyraz w dziele Diltheya. Filozofia życia jest bowiem w owym dziele stale obecna i przenika wszystkie jego elementy, nadając...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dojrzewanie do asertywności

Dojrzewanie do asertywności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UKW; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Autorka w sposób ciekawy i twórczy ujęta ważny dla współczesnej psychologii temat asertywności. Przedstawiła nie tylko najbardziej znane koncepcje asertywności, ale również trendy występujące w literaturze przedmiotu. Ponadto autorka...
pozycja niedostępna