pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Sortuj wg

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi - okładka książki

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń - okładka książki
praca zbiorowa

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Archiwum Fary Chełmińskiej - okładka książki

Archiwum Fary Chełmińskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Archiwum Fary Chełmińskiej należy do jednych z najcenniejszych, najobszerniejszych i najbardziej zróżnicowanych w swej zawartości archiwów parafialnych dawnej diecezji chełmińskiej. Zgromadzony w Archiwum materiał ma zasadnicze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku - okładka książki

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką religią i kulturą popularną - okładka książki

Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką religią i kulturą popularną

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka budzi uznanie przede wszystkim z uwagi na udaną próbę analizy interdyscyplinarnej (co nie jest zadaniem łatwym), szeroką znajomość omawianej problematyki, umiejętność wyjaśniania przez autora złożonych zjawisk...
pozycja niedostępna

Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - okładka książki

Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi niezwykle udaną, ciekawą i wartościową monografię dotyczącą zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Problematyka ta, szczególnie w aspekcie ograniczenia praw jednostki, nie jest zbyt często podejmowana...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego - okładka książki
praca zbiorowa

Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Współcześnie przestępczość gospodarcza stanowi ważny problem dotykający nie tylko sfery ekonomicznej, ale również społecznej. Wśród społeczeństwa coraz częściej pojawia się przyzwolenie na nieujawnianie owych przestępstw, ze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty - okładka książki

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa...
pozycja niedostępna

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych - okładka książki

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej...
41.00  53.00  12 
do koszyka

Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych - okładka książki

Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem głównym podjętych przez autorkę badań było ustalenie zależności między doświadczeniem żołnierzy wyniesionym z misji wojskowych a systemem wartości i jakością życia. Została również podjęta próba identyfikacji różnic...
pozycja niedostępna

Argument z ukrytości - okładka książki

Argument z ukrytości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W ostatnich dwudziestu latach pojawił się w filozofii nowy argument przeciwko istnieniu Boga. Niektórzy nazwali go argumentem z boskiej ukrytości, chociaż ja preferuję węższą i mniej mylącą nazwę: argument z ukrytości. Podstawowa teza...
34.60  47.28  12.68 
do koszyka

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego - okładka książki

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inkluzyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożądanym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Dodatkową naukową...
pozycja niedostępna

Homo Ludens kultury współczesnej - okładka książki

Homo Ludens kultury współczesnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka stawia bardzo ostrą diagnozę stanu współczesnej antropologii, która wytworzyła szereg pojęć oraz sposobów degradujących człowieka jako osobę, sprowadzając go do roli przedmiotu, uwikłanego w rozmaite niewole...
pozycja niedostępna

Miasto i jego mieszkańcy. Język - obraz - stereotyp - okładka książki

Miasto i jego mieszkańcy. Język - obraz - stereotyp

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku monografii Miasto i...
40.23  52.00  11.77 
do koszyka

Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu - okładka książki

Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka pokazuje dwa ważne zjawiska, obecne zawsze tam, gdzie pojawia sią próba włączania we wspólne działanie osób niepełnosprawnych. Są to samowykluczenie i samomarginalizacja. To one (jako następstwo wcześniejszych doświadczeń...
34.97  49.00  14.03 
do koszyka

Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna - okładka książki
praca zbiorowa

Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań państwa podejmowanych z...
42.55  53.07  10.52 
do koszyka

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym - okładka książki

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształtowane regulacje prawne, aby było lepiej...
38.83  50.18  11.35 
do koszyka

Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce - okładka książki

Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie szerokiego materiału normatywnego w obszarze prawa sanitarnego, szczególnie w zakresie jego związków z prawem środowiska. Zamiarem autora, poza zaproponowaniem pojęcia prawa sanitarnego i jego...
pozycja niedostępna

Preambuły aktów normatywnych. Znaczenie i zestawienie - okładka książki

Preambuły aktów normatywnych. Znaczenie i zestawienie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Preambuły, inaczej wstępy lub arengi, występują w niektórych aktach normatywnych. Interesujące jest to, dlaczego są one jedynie w niektórych z nich, czy inaczej, dlaczego akurat w jednych aktach normatywnych są, a w innych ich nie ma....
33.88  48.00  14.12 
do koszyka

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Tom 2 - okładka książki

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Drugi tom zbioru tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa od formalnoprawnych, poprzez organizacyjne, na...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 13 : 12345...ostatnia» (241 pozycji)