pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego


okładka książki - Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opracowanie dotyczy urlopów związanych z wypoczynkiem i rodzicielstwem. Stanowi zatem część szerszego zagadnienia, tj. prawa pracownika do zwolnienia od pracy czy realizowania ściśle określonych celów. Odbiorcami książki mogą być...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy

Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi interesującą próbę analizy i oceny polsko-amerykańskich stosunków polityczno-wojskowych, a zwłaszcza w aspekcie kształtowania architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w tym przede wszystkim w Polsce. Wnioski z...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń
praca zbiorowa

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Archiwum Fary Chełmińskiej

Archiwum Fary Chełmińskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Archiwum Fary Chełmińskiej należy do jednych z najcenniejszych, najobszerniejszych i najbardziej zróżnicowanych w swej zawartości archiwów parafialnych dawnej diecezji chełmińskiej. Zgromadzony w Archiwum materiał ma zasadnicze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką religią i kulturą popularną

Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką religią i kulturą popularną

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka budzi uznanie przede wszystkim z uwagi na udaną próbę analizy interdyscyplinarnej (co nie jest zadaniem łatwym), szeroką znajomość omawianej problematyki, umiejętność wyjaśniania przez autora złożonych zjawisk...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi niezwykle udaną, ciekawą i wartościową monografię dotyczącą zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Problematyka ta, szczególnie w aspekcie ograniczenia praw jednostki, nie jest zbyt często podejmowana...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego
praca zbiorowa

Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Współcześnie przestępczość gospodarcza stanowi ważny problem dotykający nie tylko sfery ekonomicznej, ale również społecznej. Wśród społeczeństwa coraz częściej pojawia się przyzwolenie na nieujawnianie owych przestępstw, ze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem głównym podjętych przez autorkę badań było ustalenie zależności między doświadczeniem żołnierzy wyniesionym z misji wojskowych a systemem wartości i jakością życia. Została również podjęta próba identyfikacji różnic...
pozycja niedostępna

okładka książki - Argument z ukrytości

Argument z ukrytości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W ostatnich dwudziestu latach pojawił się w filozofii nowy argument przeciwko istnieniu Boga. Niektórzy nazwali go argumentem z boskiej ukrytości, chociaż ja preferuję węższą i mniej mylącą nazwę: argument z ukrytości. Podstawowa teza...
38.13  47.28  9.15 
do koszyka

okładka książki - Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inkluzyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożądanym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Dodatkową naukową...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homo Ludens kultury współczesnej

Homo Ludens kultury współczesnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka stawia bardzo ostrą diagnozę stanu współczesnej antropologii, która wytworzyła szereg pojęć oraz sposobów degradujących człowieka jako osobę, sprowadzając go do roli przedmiotu, uwikłanego w rozmaite niewole...
pozycja niedostępna

okładka książki - Miasto i jego mieszkańcy. Język - obraz - stereotyp

Miasto i jego mieszkańcy. Język - obraz - stereotyp

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku monografii Miasto i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu

Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka pokazuje dwa ważne zjawiska, obecne zawsze tam, gdzie pojawia sią próba włączania we wspólne działanie osób niepełnosprawnych. Są to samowykluczenie i samomarginalizacja. To one (jako następstwo wcześniejszych doświadczeń...
39.49  49.00  9.51 
do koszyka

okładka książki - Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna
praca zbiorowa

Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań państwa podejmowanych z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształtowane regulacje prawne, aby było lepiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie szerokiego materiału normatywnego w obszarze prawa sanitarnego, szczególnie w zakresie jego związków z prawem środowiska. Zamiarem autora, poza zaproponowaniem pojęcia prawa sanitarnego i jego...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 12 : 12345...ostatnia» (236 pozycji)