pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - strona 142


okładka książki - Zrozumieć innego. Antropologia racjonalności. Anthropos, vol. 13

Zrozumieć innego. Antropologia racjonalności. Anthropos, vol. 13

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Czy możemy zrozumieć przekonania ludzi żyjących w kulturach odmiennych od własnej Dla antropologii, jako dyscypliny zajmującej się dekodowaniem różnych systemów symbolicznych, jest to pytanie szczególnie ważne. Praktyka komunikacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne. Anthropos, vol. 11

Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne. Anthropos, vol. 11

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Oprawa: miękka;
Prezentowany zbiór esejów krakowskiego antropologa, dzięki różnorodności podejmowanych tematów, to konsekwentnie pomyślany, czytelny projekt antropologii współczesności. Antropologia, o jakiej tu mowa, jest z rozmysłem, niemal...
pozycja niedostępna

okładka książki - Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. Anthropos, vol. 12

Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. Anthropos, vol. 12

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Humaniści z kultury popularnej uczynili szczególny przedmiot: obserwacji, naukowych rozbiorów i uczonych komentarzy. Pisząc o niej gubią często niezbędny w poznaniu dystans, a robią to zapewne z kilku powodów. W sposób nieunikniony uczestnicząc...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej

Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Od tradycji rodzinnych, jak śluby i pogrzeby, po ceremonie państwowe i wydarzenia medialne, rytuały i ceremonie wyznaczają społeczne ważne uroczystości, określają początki i zakończenia oraz wspomagają zmiany społeczne. Rytuały i ceremonie -...
pozycja niedostępna

okładka książki - Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody

Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Książka ta ma dwojaki cel: po pierwsze, wprowadzić studentów i innych zainteresowanych czytelników do badań nad współczesną kulturą popularną, po drugie - zaproponować plan rozwoju studiów kulturowych, z uwzględnieniem teorii i metod badania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu

Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Jakie motywy stoją za ubieraniem się w sposób wyraźnie odbiegający od konwencjonalnej normy Czy prawdą jest, że w ponowoczesnej kulturze łączenia i godzenia” wszystko jest możliwe Czy doszło do implozji łatwo rozpoznawalnych,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie

Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Oto przegląd antropologii społecznej i kulturowej – dyscypliny zaliczanej w poczet nauk społecznych, która, ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się związkiem pomiędzy społeczeństwem i kulturą. Dyscyplinę ową można by najlepiej – i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościół w świecie mediów. Historia - dokumenty - dylematy

Kościół w świecie mediów. Historia - dokumenty - dylematy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Oprawa: miękka;
Książka dr Katarzyny Pokornej-Ignatowicz zajmuje się nader rzadko podejmowanym w Polsce problemem stosunku Kościoła katolickiego do mediów masowych (prasy, filmu, radia i telewizji). Autorka przedstawia ewolucję poglądów Stolicy Apostolskiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Media a integracja europejska

Media a integracja europejska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Przygotowania do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej sprawiły, że media w naszym kraju stanęły w obliczu licznych zadań i wyzwań. Na środkach masowego komunikowania spoczęła odpowiedzialność za dostarczanie obywatelom wiedzy o UE; jednocześnie...
Przecena!!! 18.90  25.20  6.3 

okładka książki - Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie

Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy współczesnego wymiaru relacji pomiędzy Kościołem katolickim a państwem na gruncie europejskim. Autorka analizuje uregulowania konkordatowe i ich praktyczne funkcjonowanie na przykładzie Austrii. Zastanawia się, jak dokonujące się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem

Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
W czasach PRL telewizja stała się podstawową i ulubioną rozrywką Polaków, ich oknem na świat”, źródłem wiedzy o kraju i świecie. TVP była też istotnym elementem ówczesnego systemu politycznego oraz narzędziem w rękach kierownictwa partyjnego,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej

Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Sztuka użytkowa; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Jeśli zastanowić się, co stanowi dominującą aktywność w społeczeństwie przełomu wieków, okaże się, że kupowanie i sprzedawanie. I stąd tak istotnym zjawiskiem, przenikającym życie społeczne jest reklama. Nie sposób się od niej izolować. (...)...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności

Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia szeroki i usystematyzowany przegląd twórczości Ryszarda Kapuścińskiego na tle tradycji polskiego reportażu i w obszarze polskiej oraz światowej literatury XX wieku. Jej autor analizuje także poglądy Kapuścińskiego na temat...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bibliografia Polska. Dopełnienia i sprostowania do części III. Zeszyt 1: A-G

Bibliografia Polska. Dopełnienia i sprostowania do części III. Zeszyt 1: A-G

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Pierwszy zeszyt Bibliografii polskiej” Karola Estreichera wyszedł z Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 130 lat temu, w 1870 roku. Dzieło, którego wydawanie kontynuowali potomkowie czcigodnego bibliografa – Stanisław i Karol...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bibliografia Polska XIX stulecia. Tom XVII. Knebel-Kopytowskij

Bibliografia Polska XIX stulecia. Tom XVII. Knebel-Kopytowskij

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Pierwszy zeszyt Bibliografii polskiej” Karola Estreichera wyszedł z Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 130 lat temu, w 1870 roku. Dzieło, którego wydawanie kontynuowali potomkowie czcigodnego bibliografa – Stanisław i Karol...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVII-XX wieku. Rekonesans źródłowy

Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVII-XX wieku. Rekonesans źródłowy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Pierwsza próba w piśmiennictwie polskim ukazania pamiętników polskich z lat 1773-1939 jako jednorodnego bloku źródeł, w którym występują informacje o czytelnictwie, książkach, bibliotekach i bibliotekarzach nie tylko polskich, lecz także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metadane. Sposób na uporządkowanie internetu. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zeszyt 8/2004

Metadane. Sposób na uporządkowanie internetu. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zeszyt 8/2004

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Dzięki szybkiej ewolucji World Wide Web (WWW) urzeczywistnienie idei powszechnego dostępu do zapisanych w formie cyfrowej informacji i dzieł współtworzących dziedzictwo kulturowe narodów jest w zasięgu ręki. Jednak zapewnienie łatwego, szybkiego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zeszyt 9/2004

Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zeszyt 9/2004

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Maria Próchnicka podejmuje w swojej pracy bardzo istotny w informacji naukowej problem interfejsu do zautomatyzowanego systemu informacyjno-wyszukiwawczego (SIW). Jest on ważny dla nauki o informacji, ale również dla praktyki informacyjnej, bowiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945

Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Całościowy i udokumentowany opis skutków II wojny światowej dla bibliotekarstwa krakowskiego. Omówienie polityki władz okupacyjnych wobec instytucji gromadzących księgozbiory. Charakterystyka losów bibliotek naukowych, szkolnych,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czytelnictwo

Czytelnictwo

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – jako podręcznik do przedmiotu Czytelnictwo”. Cały materiał został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej jest mowa o...
pozycja niedostępna

Strona 142 z 143 : «pierwsza...139140141142143...ostatnia» (2846 pozycji)