pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki

Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki


okładka książki - Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją

Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W Europejskiej konwencji praw człowieka mamy dziesięć takich praw i wolności. Tortury są nie tylko dlatego ciężkim naruszeniem praw człowieka, że wyrządzają ofierze takich praktyk trudne do powetowania cierpienia. Tortury degradują cały aparat państwa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie

Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Pierwiastki kozacko-ukraińskie i szlachecko-polskie splotły się w twórczościszkoły ukraińskiej w niespotykaną gdzie indziej, w tak zwanych literaturach pogranicza, jedność i tożsamość. Język - z reguły polski - oraz szlachecka (lub...
pozycja niedostępna

okładka książki - Między gramatyką scholastyczną a humanistyczną

Między gramatyką scholastyczną a humanistyczną

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Literatura / Esej i szkic; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Analiza pierwszej powstałej na ziemiach polskich drukowanej gramatyki łacińskiej, jaką jest komentarz profesora krakowskiego Jana Sommerfelda Starszego do wierszowanego traktatu gramatycznego Eberharda...
pozycja niedostępna

okładka książki - Barok. Opracowania

Barok. Opracowania

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 1996; Oprawa: miękka;
Zdumiewające pomieszanie znaczeń i zakresów charakteryzuje pojęcie baroku. Historia tego terminu tłumaczy zamęt, jaki słowo to wywoływało w ciągu dziesięcioleci. Całe pokolenia badaczy wiodły spór o genezę tego terminu, której dotąd nie udało...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mickiewicz - towiańczyk

Mickiewicz - towiańczyk

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Tematem książki są najistotniejsze elementy światopoglądu Mickiewicza-towiańczyka, jej celem zaś jest próba zrozumienia myślenia poety w ostatnim burzliwym okresie jego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zamknięte w języku. Studia językoznawcze

Zamknięte w języku. Studia językoznawcze

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Literatura / Proza, powieść; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Tom szkiców językoznawczych, na który składają się studia o polszczyźnie historycznej, ale także prace poświęcone wspólczesnej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Oświecenie. Teksty

Oświecenie. Teksty

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Oddajemy do rąk czytelnika trzecie wydanie antologii tekstów oświeceniowych, które pochodzą z XVIII i początków XIX wieku. Przedłożony wybór obejmuje utwory poetyckie najbardziej znanych osobowości pisarskich, które reprezentują różne,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pozytywizm. Teksty

Pozytywizm. Teksty

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Tom ten należy do pierwszej serii materiałów do ćwiczeń z historii literatury polskiej, zatytułowanej Teksty. Podzielony został na trzy działy: poezję, małe formy prozatorskie oraz wypowiedzi programowe i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metodyka literatury. Tom 2

Metodyka literatury. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Tom drugi podejmuje problematykę dydaktyki polonistycznej na innym poziomie niż pierwszy - przeznaczony przede wszystkim do kształcenia przyszłych nauczycieli na poziomie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Młoda. Polska. Opracowania

Młoda. Polska. Opracowania

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Prezentowane tu opracowania stanowią wybór ważniejszych rozpraw historyczno-literackich, dotyczących literatury Młodej Polski, z ostatnich lat trzydziestu, rozpraw drukowanych w czasopismach lub księgach zbiorowych, z reguły nisko nakładowych, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inspiracje Platońskie literatury staropolskiej

Inspiracje Platońskie literatury staropolskiej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 1998...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wojciech Zdarzyński

Wojciech Zdarzyński

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1998; Oprawa: twarda;
Tadeusz Michał Dymitr Krajewski należał do grona pisarzy Oświecenia. Dał się poznać jako autor wielu gatunków literackich, w których ujawniał szerokie zainteresowanie problematyką...
pozycja niedostępna

okładka książki - Średniowiecze. Renesans - opracowania

Średniowiecze. Renesans - opracowania

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Tom niniejszy gromadzi studia pióra pół setki autorów, zagranicznych i polskich, urodzonych w osiemdziesięcioleciu 1864-1946, a więc reprezentujących trzy - cztery pokolenia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Omówione zagadnienia: fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu, o tzw. Prawdzie w literaturze o różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki, o różnych rozumieniach mimesis w dziele sztuki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku

Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Omówione zagadnienia: barokowa awangarda poetycka, marinizm w poezji polskiej XVII wieku, marinizm Jana Andrzeja Morsztyna - zarys problematyki, domena miłosna Morsztyna - marinisty, marinizm i sarmatyzm - spotkanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Młoda Polska. Teksty

Młoda Polska. Teksty

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Wybór poezji Młodej Polski ułożono w zasadzie według kolejności wchodzenia poetów na literacki Parnas oraz według roli, jaką na nim odgrywali, co częściowo tylko pokrywa się z datami ukazywania się debiutanckich tomików. Teksty poszczególnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Romantyzm 1832-1890. Tom 3

Romantyzm 1832-1890. Tom 3

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 1995; Oprawa: miękka;
Tom prezentuje literaturę krajową po powstaniu listopadowym, aż po lata dziewięćdziesiąte oznaczone zgonami najwybitniejszych jej reprezentantów: Włodzimierza Wolskiego, Teofila Lenartowicza, J. Ign. Kraszewskiego, Kornela Ujejskiego,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Romantyzm 1830-1890. Tom 2

Romantyzm 1830-1890. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 1995; Oprawa: miękka;
Książka obejmuje piśmiennictwo polskie okresu powstania listopadowego, klęski, zniewolenia i nowego zrywu powstańczego 1863 roku, aż po lata dziewięćdziesiąte XIX wieku oznaczone datami zgonów C. Norwida, J. Ign. Kraszewskiego i T. Lenartowicza. Tom...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poetyka. Tom 1

Poetyka. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Pierwsza część antologii Poetyka. Książka zapoznaje czytelnika z podstawowymi zagadnieniami budowy, stylistyki i kompozycji wypowiedzi literackiej. Zamieszczone w niej rozprawy są w zasadzie zgodne z wymaganiami ustalonymi lista lektur do egzaminu...
pozycja niedostępna