pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Taurus


okładka książki - Sosnowski był agentem niemieckim. Afera In.3 w świetle opinii kpt. Mieczysława Dubika

Sosnowski był agentem niemieckim. Afera In.3 w świetle opinii kpt. Mieczysława Dubika

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja odnosi się do historii berlińskiej Placówki Wywiadowczej In.3 Oddziału II Sztabu Generalnego/ Głównego Wojska Polskiego oraz jej kierownika rtm./mjr. Jerzego Sosnowskiego (Nałęcz-Sosnowskiego) czyli jednej z najbardziej znanych...
pozycja niedostępna

okładka książki - MOCR-Trust Polski wywiad wojskowy a sowiecka operacja dezinformacyjna (1921-1927)

MOCR-Trust Polski wywiad wojskowy a sowiecka operacja dezinformacyjna (1921-1927)

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
[...] Trust nie jest li tylko zjawiskiem historycznym. Metodyka pracy kontrwywiadowczej stworzona w jego trakcie stała się w latach późniejszych podstawą funkcjonowania służb sowieckich i rosyjskich, które od dziewięćdziesięciu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Referaty Wschód i Zachód Oddziału II SGWP. Współpraca czy rywalizacja?

Referaty Wschód i Zachód Oddziału II SGWP. Współpraca czy rywalizacja?

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
[...] od 1 lutego 1920 r. kierownictwo wywiadu przeciwniemieckiego skoncentrowane było w Wydziale II Ofensywnym A - kpt. Kazimierza Kierzkowskiego, który za pomocą dwóch referentów koordynować miał działania prowadzone na terenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gospodarka w Dominium Kłobuckim w XIX i na początku XX w.

Gospodarka w Dominium Kłobuckim w XIX i na początku XX w.

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Punktem odniesienia niniejszych badań będzie obszar, który u schyłku XVIII stulecia określano mianem Starostwa Kłobuskiego. Autor niniejszego tekstu podjął próbę pokazania jak funkcjonowały omawiane dobra na przestrzeni XIX w., tj. okresu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Oskarżam majora Żychonia. Sprawa karna KW. 21/42 przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie

Oskarżam majora Żychonia. Sprawa karna KW. 21/42 przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Fragment dokumentu na okładce: Lecz nie może to wszystko w najmniejszym stopniu osłabić mojej dobrej woli i chęci zapobieżenia (teraz zwłaszcza) możliwym, straszliwym skutkom i następstwom. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony wszystkich,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej

Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
SPIS TREŚCI; Robert Majzner, Rola i zadania służb specjalnych II Rzeczypospolitej w ramach przygotowań wojennych - zarys problematyki; Marek Kornat, Polska służba zagraniczna i wywiad w obliczu rozbioru państwa w 1939 r. Rozważania...
pozycja niedostępna

okładka książki - I wojna światowa z perspektywy dworu

I wojna światowa z perspektywy dworu

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Pojawienie się żołnierzy w Maluszynie było zatem nie tylko wielkim zaskoczeniem, ale też wydarzeniem odmieniającym w radykalny sposób dotychczasowy tryb życia. Czytając zapisy kroniki wojennej, spisywanej przez Ludwikę Ostrowską, trudno...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wielka ucieczka marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii w relacji ppłk. Romualda Najsarka

Wielka ucieczka marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii w relacji ppłk. Romualda Najsarka

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Tadeusz Dubicki - Marszałek Edward Śmigły-Rydz w Rumunii (18 września 1939 r. 15 grudnia 1940 r.) Tadeusz Dubicki - Ppłk Romuald Najsarek - główny organizator ucieczki marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z internowania w Rumunii Dokumenty:...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nasze Peru

Nasze Peru

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Literatura / Podróże, reportaże; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Pewnego razu spotkała się grupa osób – każda z nich miała inne poglądy polityczne, charakter, przyzwyczajenia. Połączyło nas coś wspaniałego – ta szczególna pazerność na świat, chęć poznania innych narodów i kultur, a także siebie....
pozycja niedostępna

okładka książki - Żywe trupy. Tom 1. Dni utracone

Żywe trupy. Tom 1. Dni utracone

Książka. Wydawnictwo: Taurus; Kategoria: Książki / Literatura / Komiks; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Świat, jaki znaliśmy, już nie istnieje. Nie ma władzy. Nie ma supermarketów. Nie ma telewizji. Za to są STWORY. Ciągle głodne, bezustannie polujące na ludzi i zwierzęta. Poruszają się dzięki dziwnej namiastce życia, choć tak naprawdę są martwe....
pozycja niedostępna