pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo SQL


okładka książki - Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy i moralny

Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy i moralny

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Rozwój i specyfika internetu. Uwarunkowania uzależnienia od internetu. Badania własne dotyczące uzależnienia młodzieży od internetu. Formy uzależnienia młodzieży od internetu. Oddziaływanie podmiotów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prodesse ausis. Warmińscy księża profesorowie

Prodesse ausis. Warmińscy księża profesorowie

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Tytuł publikacji Prodesse ausis - tym, którzy odważyli się pomagać, łączy dwa wymiary odwagi: bycia mądrym i bycia pomocnym. Wyraża uznanie dla służby dobru, wierności prawdzie i miłości do drugiego człowieka. Niniejszy zbiór artykułów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gelasius I. Gelazy I

Gelasius I. Gelazy I

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / dokumenty; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Zamieszczony w pracy nietypowy ze względu na swoją budowę komentarz do tekstu Gelazego od strony merytorycznej i metodologicznej składa się z dwóch części. Część pierwsza została poświęcona tematyce święta luperkaliów w przekazach autorów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Etyczny wymiar wychowania

Etyczny wymiar wychowania

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wartość Moralna Wkład psychologii w proces wychowawczy Osoba wychowawcy Specyficzna funkcja katechety Postawa wychowawcy w procesie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dziewczyna z aniołem

Dziewczyna z aniołem

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Literatura / Kryminał i sensacja; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wiosną 1959 roku Kraków żyje wielką sensacją - tajemniczym zabójstwem siedemnastoletniej Iwony Horn, córki stalinowskiego prokuratora. Kto zamordował dziewczynę, samotnie spędzającą Wielkanoc w mieszkaniu swoich rodziców, pojedynczym ciosem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945

Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Ks. Marek Jodkowski - absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższego Seminarium DuchownegoHosianum w Olsztynie. Zajmuje się historią kultury materialnej, historią Warmii w XIX i XX wieku,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Odnowa parafii i duszpasterstwa

Odnowa parafii i duszpasterstwa

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie miało w swoim zamierzeniu stanowić przyczynek w dziele ponownego odkrycia dorobku naukowego i duszpasterskiego ks. F. Blachnickiego, a także stać się próbą akomodacji jego myśli do obecnej rzeczywistości duszpasterskiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Parafia Gniew w XVI-XVIII w.

Parafia Gniew w XVI-XVIII w.

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca obejmuje dzieje parafii Gniew w okresie nowożytnym. Czytelnik, interesujący się przeszłością Ziemi Gniewskiej, miał już okazję zapoznać się zDziejami parafii Gniew od XIII wieku do 1939 roku, której autorem był ks. kan. Henryk...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homo amatus et amans. W teologii śpiewanej po Soborze Watykańskim II w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce

Homo amatus et amans. W teologii śpiewanej po Soborze Watykańskim II w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Homo amatus et amans. W teologii śpiewanej po Soborze Watykańskim II w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce to temat niezmiernie ciekawy dotyczący istotnych problemów człowieka wyrażonych w pieśniach i piosenkach. Autor szczególnie podkreślił...
pozycja niedostępna

okładka książki - Heroldowie Słowa Bożego

Heroldowie Słowa Bożego

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Religie i Kościoły; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Profetyzm na starożytnym Bliskim Wschodzie Prorocy w okresie dominacji asyryjskiej (VIII wiek przed Chr.) Prorocy w cieniu Babilonii (VII wiek przed Chr.) Prorocy niewoli babilońskiej (586-538 roku przed Chr.) Prorocy w czasach dominacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Święty Paweł o chrzcie

Święty Paweł o chrzcie

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Listy Pawłowe stanowią bardzo cenne świadectwo potwierdzające jak ogromną rolę w Kościele pierwotnym odgrywał chrzest oraz ściśle z nim związane apostolskie nauczanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła

Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka stanowi próbę prezentacji modeli duszpasterskiego działania Kościoła, których obecność widoczna jest w posoborowej refleksji teologów pastoralistów nie tylko hiszpańskojęzycznych. Na podstawie wniosków wypływających z analizy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Logos i Praxis

Logos i Praxis

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Pytanie o skuteczność ludzkiej aktywności duchowej przynajmniej od czasów Oświecenia z coraz większą intensywnością pojawia się w pejzażu kultury europejskiej. Aktualnie stanowi wręcz swoisty papierek lakmusowy dla sprawdzania sensowności...
pozycja niedostępna

okładka książki - Idea Antychrysta w kulturze współczesnej

Idea Antychrysta w kulturze współczesnej

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Celem pracy o Antychryście, jest ukazanie tego pojęcia w historycznych transformacjach oraz jego funkcjonowanie w kulturze współczesnej. Jest to kultura wyjątkowa, czego świadectwo daje Vaclav Havel gdy twierdzi:Żyjemy (...) w pierwszej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego

Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Założenia idei antropologicznych Fichtego; Fichtego antropologia transcendentalna; Fichtego idea prymatu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce

Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Przeobrażenia gospodarczo-społeczne Europy końca XX wieku oraz transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku sprawiły, że Kościół katolicki w Polsce, w coraz szerszym wymiarze stał się stroną czynności prawnych a jego udział w obrocie gospodarczym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku

Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Temat / Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku/ wyłonił się z badań nad specyfiką dogmatyki katolickiej uprawianej przez teologów polskim w ubiegłym stuleciu. Jest częścią szerokiego obszaru, obejmującego kilka nurtów i metod...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sakramentologia pastoralna

Sakramentologia pastoralna

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca usiłuje zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia w realizowaniu się Kościoła w świecie. Treść pracy nie wnosi niczego nowego, ma charakter zebrania materiału i przypomnienia rzeczy już znanych. Dla czytelnika będzie to...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana

Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Dynamiczny rozwój studiów biblijnych na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci zaowocował licznymi badaniami o profilu historycznym, literackim czy teologicznym. Ich przedmiotem stały się nie tylko księgi Pisma Świętego, ale także tworzące ich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI

Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI

Książka. Wydawnictwo: SQL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W nadziei jesteśmy zbawieni - tymi słowami św. Pawła z Listu do Rzymian 824 Benedykt XVI rozpoczyna List do wiernych Kościoła katolickiego. Są to jednocześnie słowa wyrażające radość i prorockie zawołanie. Taki też sens wyłania się z pełnej...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (25 pozycji)