pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Rambler

Wydawnictwo Rambler


okładka książki - Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją

Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Inspiracją do powstania tomu Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie:...
pozycja niedostępna

okładka książki - Między Konstytucją a Targowicą. Korespondencja i pisma polityczne prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z lat 1791-1793

Między Konstytucją a Targowicą. Korespondencja i pisma polityczne prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z lat 1791-1793

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka dotyczy czasów Targowicy, okresu, który najbardziej zaciążył na pamięci historycznej o tytułowym księciu kościoła, prymasie Michale Poniatowskim, młodszym bracie i najbliższymwspółpracowniku Stanisława Augusta. Wnosi ona...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia

Prawne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie kwestii związanych z bezpieczeństwem w aspekcie prawnym. Zagadnienia poruszane na łamach kolejnych stron dotyczą różnych tematów, jednak przede wszystkim skupiają się na aspekcie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo współczesnego świata na przykładzie Polski. Zarys problematyki

Bezpieczeństwo współczesnego świata na przykładzie Polski. Zarys problematyki

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych kategorii aksjologicznych, która wielokrotnie była poruszana w historii filozofii i myśli ludzkiej oraz licznych publikacjach w wielu dziedzinach nauki. Jego współczesne rozumienie daleko odeszło...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE - NATO

Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE - NATO

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Rezultaty dociekań naukowych zamieszczone w niniejszym tomie, są adresowane do wszystkich, zainteresowanych ogólnie pojętym bezpieczeństwem każdej sfery naszego życia. Zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym, niezależnie od tego,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI w.

Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI w.

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest analiza działań Unii Europejskiej w polityce antyterrorystycznej i uchodźczej w obliczu współczesnych zagrożeń a impulsem dla autorki do podjęcia takiego tematu badawczego były następstwa wydarzeń z lat 2014-2017...
pozycja niedostępna

okładka książki - Problemy regionalne  Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu  u progu XXI wieku
praca zbiorowa

Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Problem regionalizmu w stosunkach międzynarodowych zyskuje stopniowo na znaczeniu, w szczególności w kontekście głoszonego odwrotu od procesów globalizacji. O ile lata 90. XX wieku zdecydowanie wskazywały na procesy współpracy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku

Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W okresie zimnowojennego podziału Europy i świata bezpieczeństwo międzynarodowe było bardzo zmilitaryzowane i w zasadzie zależne od stanu stosunków między dwoma supermocarstwami: Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W...
pozycja niedostępna

okładka książki - Godność ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki. Analiza wybranych poglądów

Godność ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki. Analiza wybranych poglądów

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Badaniom bezpieczeństwa jednostki towarzyszy przekonanie, że bezpieczeństwa nie powinno opierać się jedynie na bezpieczeństwie międzynarodowym i państw, ponieważ mają w nim swój udział także jednostki, a ich poczucie bezpieczeństwa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tricksteriada. Rzecz o ryzyku i lęku w narreacji politycznej decydentów w stosunkach miedzynarodowych

Tricksteriada. Rzecz o ryzyku i lęku w narreacji politycznej decydentów w stosunkach miedzynarodowych

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Michał Nadziak zajął się problematyką lęku przede wszystkim jako uwarunkowania podejmowania decyzji politycznych przez jednostki. [...] nie kopiuje pseudo-scjentystycznych rozwiązań amerykańskich, tylko świadomie akceptując...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo finansowe w społęczeństwie informacyjnym

Bezpieczeństwo finansowe w społęczeństwie informacyjnym

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
We współczesnym świecie następuje stałe rozszerzanie się zakresu znaczeniowego bezpieczeństwa, czego powodem jest istnienie wielu zagrożeń, mających bardzo szeroki wymiar. Obok tradycyjnych zagrożeń naturalnych i zagrożeń o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Władza sprzyja deprawacji. Studia lorda Actona nad wolnością

Władza sprzyja deprawacji. Studia lorda Actona nad wolnością

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: Twarda z obwolutą;
Lord Acton nazywany jest często historykiem wolności, a niekiedy nawet najbardziej wybitnym historykiem wolności. Istotnie, wśród wielu zainteresowań i dążeń, wolność była jego życiową pasją oraz centralnym tematem jego pisarstwa....
pozycja niedostępna

okładka książki - Badanie polityki zagranicznej państwa

Badanie polityki zagranicznej państwa

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2018; Oprawa: Twarda z obwolutą;
Praca zbiorowa o badaniu polityki zagranicznej została napisana przez badaczy stosunków międzynarodowych w duchu pragmatyzmu i podejścia transdyscyplinarnego. Jej autorzy żywią nadzieje, że znajdzie ona zastosowanie w dydaktyce...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczeństwo obywatelskie w systemie politycznym państwa. Przykład polski na tle rozwiązań europejskich

Społeczeństwo obywatelskie w systemie politycznym państwa. Przykład polski na tle rozwiązań europejskich

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera opracowania młodych badaczy - politologów, prawników, historyków - którzy z bardzo szerokiej perspektywy i bogactwa nauk społecznych - rzucają nowe i atrakcyjne światło na dylematy kształtowania się, funkcjonowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska

Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Badanie polityki zagranicznej państwa przenosi nas na grunt pozaeuropejskiego spojrzenia na pytania badawcze stawiane przed uczestnikami Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Punktem odniesienia będą przykłady...
pozycja niedostępna

okładka książki - Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski

Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Polityka zagraniczna stanowi nierozerwalną część polityki państwa, niezbędną dla jego istnienia i pomyślnego rozwoju. To za jej pomocą państwa realizują swoje cele na arenie międzynarodowej poprzez formułowanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo współćzesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo współćzesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Bezpieczeństwo jest wartością, ale i dynamicznym procesem podlegającym ewolucji w warunkach zmiany rzeczywistości społecznej. Zagrożenia stwarzają najczęściej państwa lub podmioty niepaństwowe o stwierdzonych wrogich zamiarach wobec...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Autorzy niniejszej książki poruszyli aktualne zagadnienia: Strategii obronnej RP w świetle uwarunkowań Paktu NATO, czy znaczenia uchodźców dla strefy Schengen na przykładzie Polski. Poza tym, zwrócono uwagę na problem rasizmu we...
pozycja niedostępna

okładka książki - Walka o informacje w cyberprzestrzeni w XXI wieku

Walka o informacje w cyberprzestrzeni w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Problem bezpieczeństwa od dawna był przedmiotem rozważań w teorii filozoficznej, społecznej i militarnej. Ranga tego pojęcia stała się szczególnie widoczna w czasach współczesnych i w prognozach na przyszłość, co zrodziło pilną...
pozycja niedostępna

okładka książki - Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na obszarze województwa podkarpackiego

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na obszarze województwa podkarpackiego

Książka. Wydawnictwo: Rambler; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Jedną z najważniejszych funkcji każdego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami, wynikającymi z działań zbrojnych oraz związanymi z występowaniem...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (55 pozycji)