pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo ORTUS


okładka książki - Program nauczania biologii

Program nauczania biologii

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Program zawiera ogólne i szczegółowe cele edukacyjne, procedury ich osiągania oraz metody sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. Materiał kształcenia został podzielony na trzy moduły: 1) Moje środowisko, 2) Mój organizm, 3) Podstawy nauk...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia 2. Zestaw map konturowych Polska województwa

Geografia 2. Zestaw map konturowych Polska województwa

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Opublikowane przez nasze wydawnictwo atlasy geograficzne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zawierają szczegółowe mapy świata, poszczególnych kontynentów oraz Polski. Mapy te zostały wykreślone na podstawie najnowszych danych. Swą...
pozycja niedostępna

zdjęcie reprintu, mapy - Geografia 1. Zestaw map konturowych. Świat - kontynenty

Geografia 1. Zestaw map konturowych. Świat - kontynenty

Reprint, mapa. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Przewodniki i mapy / Mapy i globusy; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Opublikowane przez nasze wydawnictwo atlasy geograficzne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zawierają szczegółowe mapy świata, poszczególnych kontynentów oraz Polski. Mapy te zostały wykreślone na podstawie najnowszych danych. Swą...
pozycja niedostępna

zdjęcie reprintu, mapy - Atlas geograficzny. Gimnazjum. Świat, Polska

Atlas geograficzny. Gimnazjum. Świat, Polska

Reprint, mapa. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Przewodniki i mapy / Mapy i globusy; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania geografii, na poziomie liceum...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia. Zestaw sprawdzianów

Geografia. Zestaw sprawdzianów

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Uniwersalny zbiór zadań, stanowiący cenne uzupełnienie naszych podręczników, obejmuje dużą ilość zadań o wszechstronnej problematyce. Będzie on także pomocny we właściwym przygotowaniu się do egzaminu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli

Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Poradnik metodyczny i zestaw sprawdzianów przygotowanych w celu ułatiwenia pracy nauczycielom i umożliwienia im zdobycia rzetelnej i obiektywnej informacji o osiąnięciach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia. Bogactwo przyrodnicze Ziemi 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony

Geografia. Bogactwo przyrodnicze Ziemi 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Podręczniki / Szkoła ponadpodstawowa / geografia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Podęcznik obejmuje zagadnienia z geografii fizycznej w powiązaniu z niekótrymi elementami astronomii i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia 1. Poradnik metodyczny. Ziemia - środowisko przyrodnicze człowieka

Geografia 1. Poradnik metodyczny. Ziemia - środowisko przyrodnicze człowieka

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Poradnik metodyczny stanowi uzupełnienie do kompletu wydawniczego dla gimnazjum, składającego się ponadto z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i programu nauczania. Niniejszy poradnik zawiera propozycje sposobów pracy z programem nauczania, znajduje się w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia. Program nauczania

Geografia. Program nauczania

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym ma charakter uniwersalny. Zawiera zarównote same treści i osiągnięcia, co analogiczny program w zakresie podstawowym, jak i zagadnienia bardziej złożone, potrzebne maturzystom i kamdydatom na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia 2 Poradnik metodyczny. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność

Geografia 2 Poradnik metodyczny. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Przygotowany w celu ułatwienia pracy nauczycielom geografii. Pomoże opracować plan pracy, kryteria wymagań i scenariusze lekcji. Zawiera wzory sprawdzianów osiągnięć uczniów, jak również przykłady szkolnego systemu oceniania i spójnego z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geografia. Program nauczania geografii

Geografia. Program nauczania geografii

Książka. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Program nauczania geografii dla trzyletniego etapu kształcenia w gimnazjum. Składa się z trzech modułów, które mogą odpowiadać klasom lub...
pozycja niedostępna

okładka podręcznika - Geografia. Człowiek gospodarzem Ziemi 2. Podręcznik

Geografia. Człowiek gospodarzem Ziemi 2. Podręcznik

Podręcznik. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Podręczniki / Szkoła ponadpodstawowa / geografia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Jest to połączenie podręczników do zakresu podstawowego i rozszerzonego w jednym woluminie. Dzięki ujednoliconej numeracji stron pozwala na bezproblemowe wykorzystanie w tej samej klasie jednego połączonego i dwóch osobnych...
pozycja niedostępna

okładka podręcznika - Geografia. Klasa 3. Gimnazjum. Moje miejsce w świecie, Polsce, regionie. Podręcznik

Geografia. Klasa 3. Gimnazjum. Moje miejsce w świecie, Polsce, regionie. Podręcznik

Podręcznik. Wydawnictwo: ORTUS; Kategoria: Podręczniki / Gimnazjum / repetytoria, testy i pomoce; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Podręcznik Geografia III ułatwi Ci korzystanie z różnych źródeł informacji oraz wskaże, jak je rozumieć i interpretować, aby zdobyć jak najwięcej wiadomości o poszczególnych regionach świata i o Polsce. Zadaniem podręcznika Geografia III jest...
pozycja niedostępna