pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Kantor Wydawniczy Zakamycze
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Kantor Wydawniczy Zakamycze

Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze

Sortuj wg

Współczesna analiza finansowa (+ CD) - okładka książki

Współczesna analiza finansowa (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Analizę finansową traktuje się jako integralną część szeroko rozumianej rachunkowości, służącą do interpretacji tworzonych w rachunkowości informacji. Poprawna analiza finansowa to istotny warunek kreowania wiarygodnego obrazu działalności...
pozycja niedostępna

Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka. Seria: Monografie Zakamycza - okładka książki

Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka. Seria: Monografie Zakamycza

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2003; Oprawa: twarda;
Prezentowana książka jest podsumowaniem najważniejszych wystąpień naukowych autora w latach transformacji ustrojowej 1989-2002, uzupełnionych tekstami publicystycznymi zamieszczanymi na łamachRzeczpospolitej. Cel pracy to ukazanie genezy i istoty...
pozycja niedostępna

Kodeks pracy. Edycja 2007 - okładka książki

Kodeks pracy. Edycja 2007

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Stan prawny na 1 lipca 2007 roku. Ze skorowidzem. Zawiera nową ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności...
pozycja niedostępna

Kodeksy karne - okładka książki

Kodeksy karne

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
*Kodeks karny *Kodeks postępowania karnego *Kodeks karny wykonawczy *Kodeks wykroczeń *Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia *Kodeks karny skarbowy *Ustawa o opłatach w sprawach...
pozycja niedostępna

Europejski Trybunał Praw Człowieka - okładka książki

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Książka zawiera 39 obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydanych w 2005 r., dotyczących rozmaitych zagadnień podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w...
pozycja niedostępna

Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka - okładka książki

Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Książka ta zawiera omówienia orzeczeń wydanych przez nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, utworzony w rezultacie reformy mechanizmu ochrony podstawowych praw i wolności na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wybór...
pozycja niedostępna

Granice wykładni prawa - okładka książki

Granice wykładni prawa

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Wprowadzenie do koncepcji językowej granicy wykładni Założenia dotyczące wykładni a granica językowa Założenia filozofii języka a koncepcja językowej granicy wykładni Normatywny wymiar koncepcji językowej granicy wykładni Granica językowa jako...
pozycja niedostępna

Socjologia prawa - okładka książki

Socjologia prawa

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka jest pierwszą próbą zebrania w jednym opracowaniu podstawowych zagadnień socjologii prawa. Zarys wykładu ma z jednej strony spełniać rolę przewodnika w procesie dydaktycznym, z drugiej zaś strony ułatwić dalsze studia i...
pozycja niedostępna

Słownik terminów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - okładka książki

Słownik terminów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Niniejszy słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji jako pomoc dydaktyczna. Ma on ułatwić zapoznanie się z terminologią prawniczą łacińską oraz pochodzenia łacińskiego, a przez to również korzystanie z...
pozycja niedostępna

Polsko-niemiecki słownik prawniczy - okładka książki

Polsko-niemiecki słownik prawniczy

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Polsko - niemiecki słownik prawniczy zawiera ok. 25 tysięcy haseł, zwrotów i wyrażeń z zakresu terminologii prawniczej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i międzynarodowego, jak równierz ważniejsze...
pozycja niedostępna

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych - okładka książki

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Intencją wydawcy była publikacja zbiorów przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym zbiorze (jak również w tomach: cywilnym, administracyjnym, handlowym, konstytucyjnym, samorządowym...
pozycja niedostępna

Waga anioła Zbiór anegdot sądowych - okładka książki

Waga anioła Zbiór anegdot sądowych

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Książki inne; Rok wydania: 2004; Oprawa: twarda;
Sale sądowe były zawsze terenem ludzkich dramatów i namiętności, ale nie należały do miejsc niebezpiecznych. Stąd też w zbiorze dominują anegdoty śmieszne, komiczne, frywolne, a nawet rubaszne - a nie dramatyczne, a ogólny ich wydźwięk jest...
pozycja niedostępna

Rozprawy prawnicze - okładka książki

Rozprawy prawnicze

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Książka zawiera sześć działów: *Życiorys Profesora Maksymiliana Pazdana *Wykaz publikacji Maksymiliana Pazdana *Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne *Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne...
pozycja niedostępna

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie - okładka książki

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
W publikacji przedstawiony został europejski i krajowy system ochrony konsumentów. Opracowanie to może być przydatne dla prawników praktyków, konsumentów poszukujących informacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zajmujących się...
pozycja niedostępna

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) - okładka książki

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do złożonej problematyki prawnej ustroju i funkcjonowania Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Składa się z trzech części: pierwsza zawiera rozważania dotyczące genezy, źródeł prawa i...
pozycja niedostępna

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym - okładka książki

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Książka jest opracowaniem monograficznym dotyczącym środka zaskarżania przysługującego na orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych w toku postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, jak również informacje oraz...
pozycja niedostępna

Prawo cywilne. Kazusy. Tom 4. Prawo spadkowe - okładka książki

Prawo cywilne. Kazusy. Tom 4. Prawo spadkowe

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Opracowanie poświęcone jest w całości instytucjom prawa spadkowego, uregulowanym przede wszystkim w IV księdze kodeksu cywilnego (art. 922-1088). Autorami tomu są prawnicy, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, a...
pozycja niedostępna

Kodeks spółek handlowych. Przepisy - okładka książki

Kodeks spółek handlowych. Przepisy

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ze skorowidzem i hasłami, przejrzysty układ tekstu, specjalne miejsca na dopiski i uwagi, hasła do każdego przepisu ułatwiające korzystanie z publikacji,...
pozycja niedostępna

Reforma wspólnotowego prawa konkurencji - okładka książki

Reforma wspólnotowego prawa konkurencji

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
opracowanie stanowi analizę norm prawa konkurencji Wspólnot Europejskich wprowadzonych rozporządzeniami Rady (WE): nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji...
pozycja niedostępna

Narodowe rachunki zdrowia - okładka książki

Narodowe rachunki zdrowia

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Książka jest opracowaniem wiedzy na temat jednego z najważniejszych problemów, z którymi stykają się obywatele współczesnych państw rozwiniętych - problemem finansowania ochrony zdrowia (...). Autorka kompetentnie omawia trzy główne wątki powiązane...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 5 : 12345...ostatnia» (93 pozycji)