pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Kantor Wydawniczy Zakamycze

Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze


okładka książki - Współczesna analiza finansowa (+ CD)

Współczesna analiza finansowa (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Analizę finansową traktuje się jako integralną część szeroko rozumianej rachunkowości, służącą do interpretacji tworzonych w rachunkowości informacji. Poprawna analiza finansowa to istotny warunek kreowania wiarygodnego obrazu działalności...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka. Seria: Monografie Zakamycza

Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka. Seria: Monografie Zakamycza

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2003; Oprawa: twarda;
Prezentowana książka jest podsumowaniem najważniejszych wystąpień naukowych autora w latach transformacji ustrojowej 1989-2002, uzupełnionych tekstami publicystycznymi zamieszczanymi na łamachRzeczpospolitej. Cel pracy to ukazanie genezy i istoty...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeks pracy. Edycja 2007

Kodeks pracy. Edycja 2007

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Stan prawny na 1 lipca 2007 roku. Ze skorowidzem. Zawiera nową ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeksy karne

Kodeksy karne

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
*Kodeks karny *Kodeks postępowania karnego *Kodeks karny wykonawczy *Kodeks wykroczeń *Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia *Kodeks karny skarbowy *Ustawa o opłatach w sprawach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka

Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Książka ta zawiera omówienia orzeczeń wydanych przez nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, utworzony w rezultacie reformy mechanizmu ochrony podstawowych praw i wolności na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wybór...
pozycja niedostępna

okładka książki - Granice wykładni prawa

Granice wykładni prawa

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Wprowadzenie do koncepcji językowej granicy wykładni Założenia dotyczące wykładni a granica językowa Założenia filozofii języka a koncepcja językowej granicy wykładni Normatywny wymiar koncepcji językowej granicy wykładni Granica językowa jako...
pozycja niedostępna

okładka książki - Socjologia prawa

Socjologia prawa

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka jest pierwszą próbą zebrania w jednym opracowaniu podstawowych zagadnień socjologii prawa. Zarys wykładu ma z jednej strony spełniać rolę przewodnika w procesie dydaktycznym, z drugiej zaś strony ułatwić dalsze studia i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Słownik terminów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

Słownik terminów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Niniejszy słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji jako pomoc dydaktyczna. Ma on ułatwić zapoznanie się z terminologią prawniczą łacińską oraz pochodzenia łacińskiego, a przez to również korzystanie z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polsko-niemiecki słownik prawniczy

Polsko-niemiecki słownik prawniczy

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Polsko - niemiecki słownik prawniczy zawiera ok. 25 tysięcy haseł, zwrotów i wyrażeń z zakresu terminologii prawniczej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i międzynarodowego, jak równierz ważniejsze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Waga anioła Zbiór anegdot sądowych

Waga anioła Zbiór anegdot sądowych

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Książki inne; Rok wydania: 2004; Oprawa: twarda;
Sale sądowe były zawsze terenem ludzkich dramatów i namiętności, ale nie należały do miejsc niebezpiecznych. Stąd też w zbiorze dominują anegdoty śmieszne, komiczne, frywolne, a nawet rubaszne - a nie dramatyczne, a ogólny ich wydźwięk jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozprawy prawnicze

Rozprawy prawnicze

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Książka zawiera sześć działów: *Życiorys Profesora Maksymiliana Pazdana *Wykaz publikacji Maksymiliana Pazdana *Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne *Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
W publikacji przedstawiony został europejski i krajowy system ochrony konsumentów. Opracowanie to może być przydatne dla prawników praktyków, konsumentów poszukujących informacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zajmujących się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do złożonej problematyki prawnej ustroju i funkcjonowania Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Składa się z trzech części: pierwsza zawiera rozważania dotyczące genezy, źródeł prawa i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Książka jest opracowaniem monograficznym dotyczącym środka zaskarżania przysługującego na orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych w toku postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, jak również informacje oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo cywilne. Kazusy. Tom 4. Prawo spadkowe

Prawo cywilne. Kazusy. Tom 4. Prawo spadkowe

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Opracowanie poświęcone jest w całości instytucjom prawa spadkowego, uregulowanym przede wszystkim w IV księdze kodeksu cywilnego (art. 922-1088). Autorami tomu są prawnicy, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reforma wspólnotowego prawa konkurencji

Reforma wspólnotowego prawa konkurencji

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
opracowanie stanowi analizę norm prawa konkurencji Wspólnot Europejskich wprowadzonych rozporządzeniami Rady (WE): nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Narodowe rachunki zdrowia

Narodowe rachunki zdrowia

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Książka jest opracowaniem wiedzy na temat jednego z najważniejszych problemów, z którymi stykają się obywatele współczesnych państw rozwiniętych - problemem finansowania ochrony zdrowia (...). Autorka kompetentnie omawia trzy główne wątki powiązane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej

Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
29 października 2004 r. został podpisany w Rzymie traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Obecnie trwa proces jego ratyfikacji, który w kilku już państwach członkowskich Unii Europejskiej zakończył się pomyślnie. Decyzję w sprawie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Status prawny wierzycieciela w polskim postępowaniu naprawczym

Status prawny wierzycieciela w polskim postępowaniu naprawczym

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Monografia jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w 2005 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawia status prawny bardzo ważnego uczestnika obrotu gospodarczego — wierzyciela — na gruncie polskiego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo karne. Część szczególna

Prawo karne. Część szczególna

Książka. Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Zbiór kazusów Prawo korne. Część szczególna może stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć problematykę części szczególnej kodeksu karnego. Prezentowane stany faktyczne dotyczą najistotniejszych...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 4 : 1234...ostatnia» (72 pozycji)