pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Historii UAM

Wydawnictwo Instytut Historii UAM - strona 2


okładka książki - Staropolskie tradycje kontaktów z Francją - związki serca czy rozsądku

Staropolskie tradycje kontaktów z Francją - związki serca czy rozsądku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Kiedy mówi się o stosunkach polsko-francuskich, o ich historii, z całym przekonaniem wyraża się pogląd, że są one dawne, stare, i były zawsze tradycyjnie dobre. Kiedy przychodzi jednak do podania jakichś konkretów, owo potoczne mniemanie jest już...
pozycja niedostępna

okładka książki - Vademecum bałkanisty

Vademecum bałkanisty

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Vademecum bałkanisty zostało pomyślane jako zwięzłe wprowadzenie w specyfikę studiów bałkanistycznych. Jest ono adresowane nie tylko do zajmujących się tą problematyką, ale i dla studentów historii oraz tych kierunków, które zgłębiają tajniki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów

Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
We wrześniu 2007 roku odbyło się Drugie forum młodych mediewistów, kolejna z konferencji adresowanych do doktorantów z Czech i Polski. Niniejszy zbiór materiałów pokonferencyjnych zawiera 28 referatów oraz wprowadzenie pióra profesora M....
pozycja niedostępna

okładka książki - Wojny XX wieku. Wybrane aspekty

Wojny XX wieku. Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Świat / od 1945 roku; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czy przeszłość powinna być inna?

Czy przeszłość powinna być inna?

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Czy przeszłość powinna być inna Tak mogłoby brzmieć wyrażenie artykułujące najgłębszą intencję poznania historycznego. Aby przybliżyć jego sens musimy wprowadzić postać historyka gdyż to zawsze właśnie on a nie pozaosobowe poznanie historyczne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Media audiowizualne w warsztacie historyka

Media audiowizualne w warsztacie historyka

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Film i historia w doświadczeniach polskich historyków Fotografie i filmy w archiwach Metody analizy fotografii w świetle teorii Rolanda Barthesa Obraz Polaków w kinematografii Trzeciej Rzeszy na podstawie filmu HEIMKEHR Muzeum multimedialne -...
pozycja niedostępna

okładka książki - Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej

Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria literatury; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego. Publikacja Instytutu Historii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od duszy do świadomości. Od jednostki do społeczeństwa

Od duszy do świadomości. Od jednostki do społeczeństwa

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Praca, którą ośmielamy się oddać w ręce Czytelnika, jest zbiorem artykułów omawiających kształtowanie się pojęciowego fundamentu współczesnej refleksji o człowieku obecnej w naukach społecznych. Jesteśmy zdania, że współczesne nauki społeczne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)

Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Świat / do 1914 r.; Oprawa: miękka;
Zgromadzenie i spożytkowanie wszystkich bez wyjątku publikacji, dokumentów i innych śladów pozostałych po z górą trzydziestoletniej działalności kilku tysięcy osób to ideał, którego nie udało się w tej pracy osiągnąć. Wielu poruszanym na jej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Status prawny dzieci w Bizancjum

Status prawny dzieci w Bizancjum

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Starożytność; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku

Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Scripta minora V

Scripta minora V

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku

Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii

Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LIX. Zeszyt 2 (2007)

Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LIX. Zeszyt 2 (2007)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Czasopismo Prawno Historyczne; Oprawa: miękka;
Czasopismo Prawno-Historyczne zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się regularnie co pół roku. Jest najpoważniejszym periodykiem w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęconym szeroko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polowanie na dalniewostoczników

Polowanie na dalniewostoczników

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Między wojnami; Oprawa: miękka;
W połowie lat 30. XX w. Związek Radziecki był światowym liderem w dziedzinie zbrojeń lądowych. Armia Czerwona była najliczniejszą na świecie, najlepiej wyposażoną w nowoczesne środki walki - lotnictwo, czołgi, artylerię - armią w skali globalnej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27 - 29 września 2005 roku

okładka książki - Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej

okładka książki - Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LIX. Zeszyt 1 (2007)

Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LIX. Zeszyt 1 (2007)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Czasopismo Prawno Historyczne; Oprawa: miękka;
Czasopismo Prawno-Historyczne zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się regularnie co pół roku. Jest najpoważniejszym periodykiem w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęconym szeroko...
pozycja niedostępna

okładka książki - Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej

Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 3 : «123...ostatnia» (54 pozycji)