pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - strona 2


okładka książki - Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku

Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Religie i Kościoły; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Prezentowane w ramach niniejszego wydawnictwa źródła nie były dotąd wykorzystywane w badaniach przez historyków zajmujących się problematyką struktur kościelnych w XIX stuleciu. Stanowią je druki XIX-wieczne, z rzadka lub też w ogóle nie występujące...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo - Wschodniej

Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo - Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 1996; Oprawa: miękka;
Publikowane w tym tomie prace są owocem obrad sekcji psycho - socjologicznej w ramach serii międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce Tożsamość narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościół greckokatolicki

Kościół greckokatolicki

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Szósty tom z serii Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Za podstawę do opracowania repertorium posłużyły dokumenty powstałe w konsystorzach trzech diecezji (archidiecezja połocka, diecezje brzeska i łucka), które miały na celu opis parafii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Draugas

Draugas

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
W ostatnich latach na nowo sięgamy do dorobku międzywojennego pokolenia polskich sowietologów, przemilczanego i spychanego w niepamięć w czasach jeszcze nie tak odległych. Odkrywamy prekursorstwo w tej dziedzinie takich postaci, jak Wiktor...
pozycja niedostępna

okładka książki - Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 1996; Oprawa: miękka;
Omówiono: uniwersalizm i regionalizm w Rocznikach Jana Długosza, rola topiki w badaniach nad uniwersalizmem w historiografii średniowiecznej, refleksje nad Kroniką węgiersko-polską i problem włączenia starej Słowacji do państwa węgierskiego, Polska...
pozycja niedostępna

okładka książki - O nowy kształt Europy

O nowy kształt Europy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Punktem wyjścia do wydania niniejszej publikacji była konferencja XX - wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo - Wschodniej. Waga i aktualność książki polegają na przypomnieniu i próbie krytycznej analizy bardzo żywotnej zwłaszcza w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej. Tom 1-2

Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej. Tom 1-2

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Książka na temat historii wysiłków unijnych między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim w latach 1439-1596 - a więc między uniami we Florencji i w Brześciu - ukazała się w 1958 roku w Rzymie. Dziś, po prawie czterdziestu latach, wydajemy ją w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795

Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Inicjatywa równoległego opracowania historii czterech krajów zrodziła się na zjeździe w Rzymie wiosną 1990 roku. Postanowiliśmy, że autorzy i komitet redakcyjny podejmą bliską współpracę, aby w możliwie największym stopniu uwzględnić różne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Konflikt czy współpraca

Konflikt czy współpraca

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Omówione tematy: Terytorium i organizacja diecezji przemyskich dwu obrządków, Przepisy kościelne i państwowe regulujące stosunki między obrządkami, Konflikty między duchowieństwem, Przejawy współżycia i współpracy episkopatu i duchowieństwa...
pozycja niedostępna

okładka książki - O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych

O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Podstawowy zrąb tych rozmów powstał na przełomie 1999 i 2000 roku, kiedy miałem okazję przebywać w Nowym Jorku, prowadząc badania nad dziejami polskiej myśli federalistycznej w Stanach Zjednoczonych. Obok profesorów Feliksa Grossa, Mariana...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu

Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / hagiografia; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Prezentowane dzieło zbiorowe może liczyć na szeroki krąg czytelników i to zarówno tych, którzy zajmują się niejako zawodowo dziejami Kościoła w Polsce, jak również miłośników historii. Praca posiada jeszcze jedną istotną zaletę : wokół...
pozycja niedostępna

okładka książki - Millenium Synodu - Zjazdu gnieźnieńskiego

Millenium Synodu - Zjazdu gnieźnieńskiego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Dokładnie tysiąc lat po pamiętnej pielgrzymce cesarza Ottona III do Gniezna i towarzyszących jej spotkaniach i wydarzeniach historycy podjęli próbę podsumowania naszej aktualnej wiedzy o tych niezwykle ważnych, brzemiennych w skutki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czartoryski a jedność Europy 1770-1861

Czartoryski a jedność Europy 1770-1861

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Pierwsze polskie tłumaczenie angielskiej wersji książki, wydanej pierwotnie w Princeton w 1955 roku. Dzięki tej publikacji książę Adam Czartoryski wszedł na stałe do grona najważniejszych prekursorów tak Unii Europejskiej, jak i...
pozycja niedostępna

okładka książki - W poszukiwaniu tożsamości społecznej

W poszukiwaniu tożsamości społecznej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Omówione zagadnienia : tożsamości społeczne epoki przednarodowej - Nie - Rosjanie w Rosji przed rokiem 1917, kryzys tożsamości tradycyjnej i narodziny nacjonalizmu tatarskiego, baszkirskiego i buriackiego na przełomie XIX i XX wieku, komunizm narodowy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Trzy Europy

Trzy Europy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 1995; Oprawa: miękka;
Książka znanego węgierskiego historyka, Jeno Szucsa, napisana w osiemdziesiątych latach naszego stulecia, buduje pewien schemat, oryginalny paradygmat skomplikowanych dziejów naszego kontynentu, składający się - jak wskazuje tytuł - z trzech...
pozycja niedostępna

okładka książki - Socjografia kościoła greckokatolickiego

Socjografia kościoła greckokatolickiego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Przed 1772 rokiem w województwie bracławskim i kijowskim istniały 2054 parafie unickie. Do 1782 roku zachowało się ich 1992 i na polecenie metropolity Jasona Smogorzewskiego w tym czasie zostały opisane statystycznie. Rękopis tego opracowania powstał...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pojęcie ojczyzny we współczesnych jezykach europejskich

Pojęcie ojczyzny we współczesnych jezykach europejskich

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 1993; Oprawa: miękka;
W dniach 28-30 maja 1992 odbyła się w Lublinie - w ramach prac lubelskiego konwersatoriumPogranicze - międzynarodowa konferencjaPojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Niniejszy tom stanowi plon tej...
pozycja niedostępna

okładka książki - L heritage historique de la res publica de plusieurs nations

L heritage historique de la res publica de plusieurs nations

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Tom zawiera szkice poświęcone szeroko pojętej debacie nad problemem wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Książka opublikowana dzięki naukowej współpracy i finansowemu wsparciu Towarzystwa Historyczno-Literackiego działającego przy Bibliotece...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych

Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / dokumenty; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Z bogatej kolekcji Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW, zachowanej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt-Petersburgu, ponad 15 tysięcy jednostek archiwalnych dotyczy Kościoła katolickiego. Ten materiał stanowi przedmiot...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Otwierające serię wydawniczą studiów nad chrześcijaństwem wschodnim w Rzeczypospolitej, dajemy wyraz naszego przekonania o wadze tego zagadnienia dla badań nad historyczną tradycją wielkich obszarów dzisiejszej Białorusi, Litwy, Polski i...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 3 : «123...ostatnia» (49 pozycji)