pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Innovatio Press

Wydawnictwo Innovatio Press


okładka książki - Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej. Wybrane zagadnienia

Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Prof. dr hab. Jan Saran - pedagog (specjalność - andragogika, pedagogika szkoły wyższej), kierownik Zakładu Andragogiki i Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii tej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania

Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Zarówno gremia naukowe, jak i nauczyciele, wychowawcy, rodzice podejmują wciąż nowe wyzwania dotyczące tworzenia środowisk wspierających wychowanie dzieci i młodzieży. Wśród tych zaangażowań szczególne miejsce zajmują te koncepcje, które...
pozycja niedostępna

okładka książki - Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki

Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zasady prawa wyborczego Ukrainy

Zasady prawa wyborczego Ukrainy

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego

Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
W ramy coraz częstszych dyskusji nad losem polskiej Konstytucji wkomponowuje się naszym zdaniem problematyka parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Dowodzi to jednoznacznie, że ta forma rządów nie stała się - pomimo dziesiątków lat trwania, ale i...
pozycja niedostępna

okładka książki - W zgodzie z sobą i z innymi. Program i scenariusze zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań prospołecznych

W zgodzie z sobą i z innymi. Program i scenariusze zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań prospołecznych

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego

Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego autorstwa dr. Tomasza Demendeckiego jest doskonałym opracowaniem dydaktyczno-naukowym z zakresu krajowego prawa publicznego gospodarczego. Recenzowana książka została napisana przystępnym językiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej

Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Problem Polski Wschodniej jest wielkim strategicznym problemem przeszłości iprzyszłości Polski. Wizje przecięcia gordyjskiego węzła Polski Wschodniej, wizje przezwyciężenia dualizmu Polski Wschodniej i Zachodniej trzeba włączyć wsystem...
Przecena!!! 42.64  52.00  9.36 

okładka książki - Szkice z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939-1944)

Szkice z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939-1944)

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Zaprezentowany tom szkiców powstał w różnym czasie w ramach prac badawczych nad dziejami szkolnictwa na Lubelszczyźnie w XX w. Poszczególne opracowania były zamieszczane w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach (...). Wszystkie łączy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej

Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Publikacja prezentuje (…) wielostronne ujęcie problematyki studenckiej, pogłębiając izwracając uwagę na problem edukacji uczelnianej ukierunkowanej na podmiotowość studenta wraz z kontekstem sytuacyjnym nabywania przez niego kompetencji. W...
Przecena!!! 33.75  45.00  11.25 

okładka książki - Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i Praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska

Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i Praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
(...) opracowanie stanowi swego rodzaju prezentację dobrych praktyk” stosowanych na rzecz ludzi starszych w Wielkiej Brytanii i Polsce. Opracowanie to nie wyczerpuje problematyki wsparcia ludzi starszych, niewštpliwie jednak stanowi cenny...
pozycja niedostępna

okładka książki - Racjonalność w absorpcji środków unijnych. Założenia a praktyka realizacji

Racjonalność w absorpcji środków unijnych. Założenia a praktyka realizacji

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Monografia obejmuje sześć zwartych opracowań autorskich przygotowanych przez zespół specjalistów reprezentujących zarówno finanse, rachunkowość, marketing, jak i zarządzanie. Stanowi rezultat prac badawczych prowadzonych w ramach Zakładu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Praca socjalna

Praca socjalna

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wywiad i kontrwywiad XXI wieku

Wywiad i kontrwywiad XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Służby wywiadu i kontrwywiadu wpisują się w obecne przemiany, jakie występują wśrodowisku międzynarodowym. Tym bardziej, że warunki geopolityczne, geoekonomiczne itowarzyszące im zagrożenia mają istotny wpływ na ich działalność.Służby te były i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezbronność człowieka wobec systemu

Bezbronność człowieka wobec systemu

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
(...) pomysł napisania monografii o bezbronności ma swoją merytoryczną przyczynę tkwiącą głęboko w postawach ludzkich oraz wzmianach społeczno-politycznych zachodzących w państwie i w środowiskach otaczających człowieka. Został sprowokowany kontaktami...
pozycja niedostępna

okładka książki - Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej

Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Problem Polski Wschodniej jest wielkim strategicznym problemem przeszłości iprzyszłości Polski. Wizje przecięcia gordyjskiego węzła Polski Wschodniej, wizje przezwyciężenia dualizmu Polski Wschodniej i Zachodniej trzeba włączyć wsystem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno-prawne

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno-prawne

Książka. Wydawnictwo: Innovatio Press; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Opracowanie jest dojrzałą refleksją na temat zjawiska przestępczości zorganizowanej, jej źródeł, przejawów oraz skutków. Problematyka ta dotyczy praktycznie wszystkich państw, zarówno wysoko rozwiniętych, jak i zajmujących odległe miejsce w...
pozycja niedostępna