pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Grado


okładka książki - O problemach osłabiania funkcji życiowych demokratycznego państwa prawa

O problemach osłabiania funkcji życiowych demokratycznego państwa prawa

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja jest ukoronowaniem dalszych badań, głęboko wnikliwej obserwacji i krytycznej analizy urzeczywistnienia ideałów demokratycznego państwa prawa, zwłaszcza takich jak: praworządność, sprawiedliwość, uczciwość i prawda.Książka...
31.28 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Krytycznie o rozwoju. Alternatywne wizje współczesnego świata

Krytycznie o rozwoju. Alternatywne wizje współczesnego świata

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Z zamierzenia była to praca, która ma przyczynić się do rozbudzenia w Polsce debaty na temat rozwoju i zwrócenie uwagi, że w świecie powstało wiele dzieł krytykujących osiągnięcia ludzkości w tym...
27.93 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dyplomacja z historią w tle. Problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 roku

Dyplomacja z historią w tle. Problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 roku

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Zwykło się mówić, że polskie relacje z Rosją i Niemcami noszą piętno trudnej przeszłości. Dotychczas jednak nie pojawiła się szerzej zakrojona politologiczna analiza roli tego czynnika w polskiej polityce zagranicznej. Niniejsza książka...
31.28 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna

Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Opracowanie dr. Ryszarda Stefańskiego jest niewątpliwie bardzo potrzebne nie tylko politologom, ale także antropologom czy socjologom. W obszernym wywodzie Autor wskazuje zarówno na podstawy europejskości, historię kontynentu, jak i na te...
pozycja niedostępna

okładka książki - Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską

Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego problemu, jakim jest integracja Chorwacji z Unią Europejską. W kształcie zaproponowanym przez Autorkę problem ten nie został dotychczas przeanalizowany...
31.28 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wojna z Talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012

Wojna z Talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Świat / od 1945 roku; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia szerokie spektrum działań społeczności międzynarodowej oraz lokalnych podmiotów ukierunkowanych na odsunięcie od władzy w Afganistanie ruchu talibów oraz rozbicie siatki terrorystycznej Al.-Kaidy. Tłem rozważań są ewolucja sytuacji...
33.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920

Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca jest kontynuacją monografii Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1806 roku (Toruń 2001) i przedstawia dzieje tego regionu do 1920 roku. Została oparta głównie na niewykorzystanych dotąd źródłach pochodzących z Archiwum Państwowego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego

Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Dr Zbigniew Grzegorowski - pracownik administracji państwowej. Od 1983 roku ujawnia zainteresowania teorią i praktyką funkcjonowania służb specjalnych w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Przewodniczący Grupy Inicjatywnej na rzecz przemian w...
33.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Urzędnicy miejscy Nysy do 1618 r.

Urzędnicy miejscy Nysy do 1618 r.

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej Śląska i Pomorza Zachodniego, tom 1: Śląsk, z.3:...
pozycja niedostępna

okładka książki - Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych

Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Monografia prof. dra hab. Ryszarda Pichalskiego pt. Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych zawiera sześć rozdziałów, w których są prezentowane najważniejsze pozycje teoretyczne z zakresu pedagogiki kultury i wychowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Między zachodem a wschodem. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. Tom 5

Między zachodem a wschodem. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. Tom 5

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Oddajemy do Państwa rąk kolejny już tom z serii „Między Zachodem a Wschodem, tym razem poświęcony kondycji demograficznej i zdrowotnej społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. [...] Niniejszy tom traktuje o różnych aspektach...
30.16 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Pamięć społeczna o relacjach polsko-żydowskich w Białymstoku. Perspektywa edukacji międzykulturowej

Pamięć społeczna o relacjach polsko-żydowskich w Białymstoku. Perspektywa edukacji międzykulturowej

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Jedną z zarysowanych w pracy perspektyw odwołujących się bezpośrednio do wielokulturowych doświadczeń współpracy Polaków i Żydów jest spojrzenie na przeszłość miasta. Istotnym dopełnieniem jest uwspółcześnienie przekazu z przeszłości...
33.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Uniwersytet wobec inwigilacji. Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa

Uniwersytet wobec inwigilacji. Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Jest to praca z pogranicza historii i politologii, ukazująca szeroki polityczny, społeczny kontekst funkcjonowania toruńskiego środowiska akademickiego w latach siedemdziesiątych minionego wieku. Jest to o tyle cenne, że obok syntetycznego...
pozycja niedostępna

okładka książki - System bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w pomorskiej myśli politycznej w latach 1850-1989

System bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w pomorskiej myśli politycznej w latach 1850-1989

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka to starannie opracowane studium poparte bogatym materiałem źródłowym. Jest to pierwsza na rynku publikacja poruszająca zagadnienia związane z rozwijaniem się regionalnej myśli politycznej, obejmująca tak długi okres...
13.41 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981 - 22 VII 1983. Świadomość, edukacja, kultura

Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981 - 22 VII 1983. Świadomość, edukacja, kultura

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
13 grudnia 2011 roku upłynęło dokładnie 30 lat od chwili wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. Wydarzenie to w zgodnej opinii historyków miało niezwykle istotne znaczenie dla losów narodu i państwa polskiego. Takiej zgody nie ma już...
pozycja niedostępna

okładka książki - Urzędnicy miejscy Legnicy do 1740/1741 roku

Urzędnicy miejscy Legnicy do 1740/1741 roku

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Podjęta obecnie próba odtworzenia list urzędników miejskich dawnej Legnicy nie jest bynajmniej próbą pierwszą - raczej podsumowaniem bardzo długich badań na ten temat. Nie jest niczym nowym w nauce (zwłaszcza historycznej), że pisząc monografię...
pozycja niedostępna

okładka książki - Życie polityczne obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Życie polityczne obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Inne kraje; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Współcześnie, mimo postępującej globalizacji, rośnie zainteresowanie badawcze zjawiskami oraz procesami regionalnymi i lokalnymi. Obwód Kaliningradzki, jako podmiot Federacji Rosyjskiej położony w demokratycznym regionie państw Bałtyku,...
35.60 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Historia Testis Temporum Lux Veritatis

Historia Testis Temporum Lux Veritatis

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Niniejsza Księga Pamiątkowa została opublikowana dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin Janusza Małłka i równocześnie pięćdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia Jego pracy naukowej. Księgę wypełniają teksty uczniów i przyjaciół...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stosowanie kary śmierci na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Stosowanie kary śmierci na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Celem przygotowania niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobu funkcjonowania w szczególnych warunkach społeczno - politycznych wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, represyjności orzeczeń, wyroków kary...
pozycja niedostępna

okładka książki - Chrześcijańska demokracja w europejskim procesie integracyjnym

Chrześcijańska demokracja w europejskim procesie integracyjnym

Książka. Wydawnictwo: Grado; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Jednym z najważniejszych celów niniejszej rozprawy było ukazanie wpływów oraz znaczenia chrześcijańskiej demokracji w procesie integracji europejskiej. Z tego też powodu zakres terytorialny ograniczony został do krajów Europy Zachodniej Francja...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (52 pozycji)