pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Akademia Sztuki Wojennej

Produkty firmy: Akademia Sztuki Wojennej - strona 3


okładka książki - Determinanty stosowania podatku od towaru i usług w obrocie towarami strategicznymi

Determinanty stosowania podatku od towaru i usług w obrocie towarami strategicznymi

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Problem poruszany w pracy dotyka towarów strategicznych oraz trudności w ich identyfikacji we współczesnej gospodarce. Książka zawiera analizę funkcjonowania podatku od towarów i usług w obrocie gospodarczym w zakresie towarów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja zespołu autorów, uczestników konferencji naukowej, przybliża treści dotyczące stanu wiedzy z obszaru pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców....
pozycja niedostępna

okładka książki - Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989

Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia zawiera pogłębioną analizę wybranych aspektów zmian społecznych, kulturowych oraz strukturalnych, które miały miejsce w polskich siłach zbrojnych od początku procesu transformacji. Złożoność procesu przemian w wojsku...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa. wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzennego SZ RP
praca zbiorowa

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa. wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzennego SZ RP

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka jest zbiorem doświadczeń i najnowszych rozwiązań z zakresu cyberprzestrzeni piątego obszaru walki. Tematyka poruszana w monografii wpisuje się w nurt ogólnoeuropejski dotyczący tej tematyki, prezentując zagrożenia, bieżące...
pozycja niedostępna

okładka książki - Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa

Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi próbę charakterystyki procesu przygotowania obronnego państwa przez pryzmat elementów składowych teorii procesu podstaw prawno-organizacyjnych, organizacji, teorii, form i środków dydaktycznych, w tym i tych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przeprawy. Podręcznik dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych

Przeprawy. Podręcznik dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Podręcznik stanowi zestawienie najbardziej istotnych wiadomości dotyczących problematyki organizacji lądowych przepraw wojsk lądowych (WLąd) przez przeszkody wodne, w tym problematyki ich forsowania. Układ treści podręcznika wskazuje, że...
pozycja niedostępna

okładka książki - Animus belli. Duch wojny. Tom 2. Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Animus belli. Duch wojny. Tom 2. Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / wojny; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zwierzęta towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów, dzieląc z nimi codzienne trudy nie tylko podczas pokoju, ale również podczas wojny. Rozwój technologiczny sprawił, że ich rola w wojskowości zmniejsza się coraz bardziej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Technologie informacyjne w zarządzaniu

Technologie informacyjne w zarządzaniu

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja charakteryzuje funkcjonowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu oraz analizę i ocenę wybranych obszarów jej implementacji. Autorzy odnieśli się w swoich rozważaniach m.in. do: roli i znaczenia technologii w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom 1

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych, jak również przedstawicieli innych służb mundurowych oraz administracji publicznej. Może ona także stanowić wsparcie procesu dydaktycznego w uczelniach,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego

Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Terroryzm to zjawisko niezwykle złożone, a terroryzm samobójczy jest jego najbrutalniejszą formą. Analiza aktów terrorystycznych wskazuje, że najwięcej ofiar pochłonęły zamachy samobójcze. W monografii zostały zintensyfikowane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo

Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia problematykę walki lotnictwa z naziemnymi środkami obrony powietrznej (OP) przeciwnika (Suppression Of Enemy Air Defenses- SEAD) w ujęciu retrospektywnym, współczesnym oraz prospektywnym. Analizie poddano konflikty...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie informacji CBRN z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych. (SI promień 3.0 ORAZ PGO 2014)

Zarządzanie informacji CBRN z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych. (SI promień 3.0 ORAZ PGO 2014)

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Lapidarny poradnik/podręcznik dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w zakresie wykorzystania najnowszych (wrzesień 17) narzędzi informatycznych: SI Promień 3.0 i PG0 2014 na potrzeby zarzadząnia informacjami...
pozycja niedostępna

okładka książki - Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W publikacji określono związki i zależności polemologii z naukami pokrewnymi. Ponadto, oceniono stopień ich interdyscyplinarności oraz wskazano działania, które powinny być podejmowane na rzecz pokoju. Wyniki badań zaprezentowane w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej

Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W publikacji zaprezentowane zostały w ujęciu historycznym (w Rosji, ZSRR oraz Federacji Rosyjskiej) strukturalno-organizacyjnym (począwszy od plutonu saperów w walczącym batalionie zmotoryzowanym, a na brygadzie pontonowo-mostowej kończąc),...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar miedzynarodowy

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar miedzynarodowy

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka kierowana jest do studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i narodowym. Publikacja ma na celu przybliżenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce

Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Stany Zjednoczone podjęły rozległe działania mające na celu przygotowanie się do prowadzenia cyberoperacji militarnych zarówno w klasycznej walce zbrojnej, jak i w ramach innych aktywności państwa. Treść książki dotyczy tej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przedstawiona w monografii problematyka dotyczy takich kwestii, jak magazynowanie, transport, załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych. Główny nacisk położony jest na zagadnieniach transportu materiałów niebezpiecznych na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Problematyka wykorzystania przestrzeni cybernetycznej staje się coraz powszechniejsza w strategiach bezpieczeństwa większości państw i organizacji międzynarodowych, zarówno globalnych jak i regionalnych, w tym NATO i UE. W ramach wystąpień...
pozycja niedostępna

okładka książki - Platforma zdalnego nauczania ILIAS dla nauczyczycieli i nie tylko

Platforma zdalnego nauczania ILIAS dla nauczyczycieli i nie tylko

Książka. Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej; Kategoria: Książki / Poradniki / Psychologia i rodzina; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W procesie dydaktycznym prowadzonym z wykorzystaniem platformy e-learningowej, dużym wyzwaniem dla nauczycieli, trenerów jest przygotowanie autorskich materiałów, takich jak moduł nauczania, czy test wiedzy. Choć wymaga to poświęcenia...
pozycja niedostępna

Strona 3 z 4 : «pierwsza...1234...ostatnia» (73 pozycji)