pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
Wzory Uczesnictwa obywatelskiego Polaków
książka:

Wzory Uczesnictwa obywatelskiego Polaków

Dane szczegółowe:
Wydawca: IFiS PAN
Rok wyd.: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 352 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788376830179
ISBN: 978-83-7683-017-9
Data: 2010-07-19
Cena wydawcy: 40.00 złpozycja niedostępna

Wzory Uczesnictwa obywatelskiego Polaków - Piotr Weryński - opis książki:

Genezy współczesnych postaw i zachowań Polaków w sferze publicznej autor postuluje szukać w uogólnionych społecznie historycznych resentymentach. Resentymenty jako źródło postaw obywatelskich współczesnych Polaków są analizowane w kontekście klasowo-warstwowym. W tej pracy pojęcie resentyment jest definiowane zgodnie z konceptualizacją Maksa Schelera (1997). Jej sens sprowadzić można do założenia, że jeżeli istniejące uwarunkowania polityczne, gospodarcze czy uwarunkowania będące efektem napięć w strukturze społecznej dotyczą jednocześnie wielu jednostek o podobnej kondycji społecznej, to można zakładać, że resentyment (nieodwzajemniona trauma), który ich dotyka, ma charakter grupowy oraz uogólniony, dotyczy całej klasy czy warstwy. Jest determinantą strukturalną, inaczej mówiąc trwale oddziałuje na postawy i zachowania społeczne tych, którzy resentymentu doznają. Analizie poddawany jest związek między zbiorowymi doświadczeniami traumatycznymi Polaków na przestrzeni ostatnich dwustu lat, urazami zarówno o charakterze zobiektywizowanym i subiektywnym a determinantami strukturalnymi. Analityczne wyróżnione zostają i zilustrowane przykładami z życia społecznego cztery mechanizmy resentymentalne uogólnione oraz grupowe. Poddane analizie są postawy i zachowania inteligencji, drobnomieszczaństwa i chłopstwa.

Książka Wzory Uczesnictwa obywatelskiego Polaków - oprawa miękka - Wydawnictwo IFiS PAN.

Książka posiada 352 stron i została wydana w 2010 r.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział pierwszy Rozwój idei. Republikański i liberalny wzór partycypacji obywatelskiej
Republikanizm na nowo czy powrót do tradycji?
Dlaczego nie komunitaryzm?
Liberalizm – czy to antyteza republikanizmu?
Cechy dwóch genetycznych wzorów uczestnictwa obywatelskiego Rozdział drugi Idea społeczeństwa obywatelskiego a typy sfery publicznej
Pojęcie i idea społeczeństwa obywatelskiego
Współczesne konceptualizacje pojęcia i idei
Sfera publiczna w wybranych ujęciach teoretycznych
Typy kapitałów społecznych w sferze publicznej

Rozdział trzeci Triangulacyjna metodologia badań nad uczestnictwem obywatelskim
Pojęcia wzorcowe, typy idealne a wzory uczestnictwa
Typy triangulacji i ich aplikacja w badaniach sfery publicznej
Zakresy głównych pytań i hipotez badawczych
Procedury i metody badania polskiej sfery publicznej

Rozdział czwarty Wzór sfery publicznej a polskie realia strukturalne
Mikrostrukturalne studium przypadku dyskursu publicznego
Makrostrukturalne uwarunkowania rozwoju sfery publicznej
Konteksty polskiej liberalnej i republikańskiej sfery i dyskursu publicznego

Rozdział piąty Wzory uczestnictwa obywatelskiego. Jakościowe egzemplifikacje regionalne
Lokalność jako system oraz kilka innych założeń teoretycznych
Regionalnie wzory partycypacji i typologie uczestnictwa
Ilustracje empiryczne do wzorów uczestnictwa obywatelskiego
Wzory uczestnictwa a rzeczywistość regionalna: konkluzje

Rozdział szósty Model uczestnictwa obywatelskiego Polaków
Wybrane wskaźniki obywatelskości w Europie
Konstrukcja modelu uczestnictwa obywatelskiego
Analiza głównych składowych modelu uczestnictwa
Republikanizm i liberalizm jako wyznaczniki skal uczestnictwa
Ocena rzetelności podskal modelu

Rozdział siódmy Resentymenty jako źródło polskich wzorów uczestnictwa obywatelskiego

Inne determinanty partycypacji obywatelskiej Polaków
Procesy długiego trwania a polska aktywność obywatelska
O rozumieniu resentymentu w naukach społecznych
Resentyment polski a mentalność postkolonialna

Rozdział ósmy Resentymenty a uwarunkowania klasowo-warstwowe i etniczne
Resentymenty chłopskie i mieszczańskie
Resentymenty inteligenckie i ich ogólnonarodowe konsekwencje
Resentymenty współczesne a partycypacja obywatelska Polaków
Resentymenty w wybranych relacjach narodowo-etnicznych

Nota końcowa. Od diagnoz do prognoz o wzorach uczestnictwa

Aneks
Bibliografia
Indeks nazwisk
Contents
Summary

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Wzory Uczesnictwa obywatelskiego Polaków"
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Democratic Values and Protest Behavior. - okładka książki
Democratic Values and Protest Behavior. Harmonization... Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, J. Craig Jenkins
Polityka społeczna w zmieniającej - okładka książki
Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek