pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Teczka księdza Henryka Jankowskiego. Agenci SB w Kurii Gdańskiej

Autor książki:

Peter Raina

Dane szczegółowe:
Wydawca: Von Borowiecki
Rok wyd.: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 273 s.
Wymiar: 143x205 mm
EAN: 9788387689940
ISBN: 978-83-8768-994-0
Data: 2007-03-22
27.43 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

W czerwcu 1987 roku Jan Paweł II miał po raz trzeci odwiedzić swoją ojczyznę. Polska była wtedy zupełnie innym krajem, zupełnie inni ludzie sprawowali w nim władzę... Książka, choć jest zapisem kilku miesięcy poprzedzających ową pielgrzymkę, nie opowiada o radosnym oczekiwaniu na przybycie Ojca Świętego. Jest opowieścią o pracy ludzi służących tamtemu systemowi, spisaną przez nich samych w meldunkach, raportach, ściśle tajnych rozkazach i zarządzeniach, po spotkaniach jawnych i tajnych, oficjalnych i konfidencjonalnych... Przeraża, fascynuje, ale i śmieszy, bo jakiż inny system mógł marnować tyle ludzkich talentów wprzęgając je w swoją nienawiść do Boga, Kościoła i wierzących. Jakiż inny system poświęcał tyle sił i środków, by śledzić, inwigilować, infiltrować...? By swych funkcjonariuszy skazywać na udział we Mszach św. i Nabożeństwach? Któż był wówczas wrogiem? Dlaczego zwykły proboszcz z Gdańska stawiał na nogi tajne, jawne i ?dwupłciowe" policje? Jaka była cena zdrady...? Paczka kawy...? Butelka brandy...? A może to nie była zdrada? Może tylko niegroźna fraternizacja, wzajemne przenikanie, a w istocie praca duszpasterska?

Książka "Teczka księdza Henryka Jankowskiego. Agenci SB w Kurii Gdańskiej" - Peter Raina - oprawa miękka - Wydawnictwo Von Borowiecki. Książka posiada 273 stron i została wydana w 2007 r. Cena 27.43 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Nota wprowadzająca
1. Teczka ks. prałata Henryka Jankowskiego, proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku
2. Agenci SB w Kurii Biskupiej w Gdańsku
3. Lustracja nie może dopuszczać wyjątków
4. Raporty Służby Bezpieczeństwa

Część I. Dokumenty

Część II. Tajni Wspólpracownicy SB — Duchowni

Ks. Wiesław Lauer ps. „Szejk"
1. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" odbytego w dniu 1987.02.09.
2. Notaka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" odbytcgo w dniu 1987.03.11.
3. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" odbytcgo w dniu 1987.04.13.
4. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" obytego w dniu 1987.04.17.
5. Notatka służbowa zc spotkania z TW ps. „Szejk" odbytego w dniu 1987.05.12.
6. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" odbytcgo wdniu 18.05.1987 r.
7. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Szejk" odbytego w dniu 2.06.1987 r.

Ks. Michał Kiihnbaum
ps. „Julian"

1. Wyciąg z notatka służbowej ze spotkania z TW ps. „Julian" odbytcgo w dniu 1986.12.02.
2. Notatka służbowa zc spotkania z TW ps. „Julian" odbytego w dniu 1987.03.15.
Ks. Ludwik Grochowina ps. „Ludwik"
Notatka służbowa zc spotkania z TW ps. „Ludwik" z dnia 1987.02.24

Część III. Tajni Współpracownicy SB — Świeccy

Teresa Apolonia Glaza ps. „Karol"
1. Wyciąg z informacji zc spotkania w dniu 1987.04.11 z TW ps. „Karol"
2. Wyciąg z informacji ze spotkania w dniu 1987.05.22 z TW ps. „Karol"

Andrzej Franciszek Lauda ps. „Franciszek"
Wyciąg z notatki służbowej z odbytego spotkania w dniu 1986.11.27 z TWps. „Franciszek"

Józef Strzalka ps. „Termit"
Notatka służbowa z dnia 1987.03.11

Ryszard Perczak ps. „Łyżwa"
Notatka służbowa ze spotkania odbytego w dnia 1987.04.30
z TW ps. „Łyżwa".

"Emil"
1. Wyciąg z informacji ze spotkania z TW ps. „Emil" z dnia 1987.03.25
2. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Emil" ;.. w dniu 1987.04.29
3. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Ernil" w dniu 1987.06.04.

„Kryl"
1. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Kryl" w dniu 1987.01.14.
2. Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Kryl" w dniu 1987.02.07.

„Nowak"
Wyciąg z informacji ze spotkania z TW ps. „Nowak" w dniu 1987.04.11.

Część IV. Notatki, meldunki i sprawozdania funkcjonariuszy SB

1. Pismo MSW do Naczclnika Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu SW w Gdańsku: Informacja o założeniu sprawy obiektowcj krypt. „Zorza" na wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku (18 XII 1986).
2. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku do Dyrcktora Departamcntu IV MSW w Warszawie (23 XII 1986).
3. Pismo Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału 1 Departamentu IV MSW w Warszawie (16 I 1987)
4. Notatka służbowa Dyrektora Wydziału ds. Wyznań w Gdańsku (5 II 1987).
5. Sprawozdania Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku pt. „Księża prezcntujący negatywną postawę społeczno-polityczną bądź mający powiązania z opozycją polityczną" (511 1987).
6. Pismo Naczelnika Wydzialu IV WUSW do Naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach i w Częstochowie (9 II 1987)
7. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamcntu IV MSW w Warszawie(ll II 1987).
8. Wytyczne Kierownika Sztabu WUSW w Gdańsku w sprawie zadań jednostek organizacyjnych w operacji „Zorza II" (14 II 1987).
9. Notatka służbowa Dyrektora Urzędu ds. Wyznań w Gdańsku (19 11 1987).
10. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie(20II 1987).
11. Opis charakterystyki Księży diecezjalnego zespołu organizacyjnego ds. pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska (2 III 1987).
12. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie (3 III 1987)
13. Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza II" (9 III 1987)
14. Plan przedsięwzięć i zestawu zadań Wydziału IV WUSW w Gdańsku w operacji „Zorza II" (9 III 1987).
15. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału V WUSW w Gdańsku (10 III 1987)
16. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydzialu IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału IV MSW w Warszawie (13 III 1987).
17. Notatka służbowa Dyrektora Urzędu ds. Wyznań w Gdańsku (14111 1987)
18. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie (25 III 1987)
19. Informacja Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku dla Zespołu Analitycznego (2 IV 1987)
20. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie (10IV 1987)
21. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika 1 Dcpartamentu IV MSW w Warszawie (24IV 1987)
22. Meldunck operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczclnika Wydziału IV MSW w Warszawie (29 IV 1987).
23. Plan operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia „Tygodnia modlitw i refleksji świata pracy" przed II Kongresem Eucharystycznym i spotkaniem z Ojccm świętym Janem Pawłem II w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w dniach 24-31.05.87" (20 V 1987).
24. Pismo WUSW w Gdańsku do Zespołu Analityczno-sprawozdawczego (22 V 1987)
25. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału 1 Departamentu IV MSW w Warszawie(21 V 1987).
26. Meldunek opcracyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie (31 V 1987)
27. Meldunek operacyjny Zastępcy Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie (7 VI 1987)
28. Meldunek operacyjny Naczelnika Wydziału IV WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydzialu I Departamentu IV MSW w Warszawie (16 VI 1987)

Załączniki

Teczka: Sprawa Obiektowa krypt. „Klan", „Związek"

1. Szyfrogram nr 3772, Gdańsk, dnia 10.10. 1980 r.
2. Meldunek z informacji uzyskanej ze źródła KO „Delegat", Gdańsk, dnia 10.12.1980 r.
3. Sprawa obiektowa na MKZ „Solidarność", Gdańsk, dnia 17.12.1980 r.
4. Mełdunek dot. planowanej wizyty delegacji „Solidarność" we Włoszech, Gdańsk, dnia 9.1.1981 r.
5. Meldunek z informacji uzyskanej ze źródła KO „Delegat", Gdańsk, dnia 22.01.1981 r.
6. Notatka z informacji ze spotkania z KO „Delegat", Gdańsk, dnia 8.9.1981 r.
7. Wyciąg z informacji uzyskanej od TW ps. „Bolek" w dniu 30.4. 1987 r., Gdańsk, 6.5.1987 r.

Skorowidz.