pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych - rozporządzenie po zmianach z komentarzem. Poradnik rachunkowości budżetowej 4/2022

Autor książki:

Krystyna Gąsiorek

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2022
Oprawa: twarda
Ilość stron: 96 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788382681727
ISBN: 978-83-8268-172-7
Data: 2022-05-09
Cena wydawcy: 79.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Najważniejsza wprowadzona zmiana dotyczy formy przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe (w tym jednostki obsługujące) oraz samorządowe zakłady budżetowe. Począwszy od I kwartału 2022 r. jednostki te muszą przekazywać sprawozdania w postaci elektronicznej. Nie ma już, tak jak dotychczas, możliwości wyboru przez zarząd JST formy - papierowej lub elektronicznej. Jednostki te obowiązuje już tylko i wyłącznie postać elektroniczna.

Co się jeszcze zmieniło w zasadach sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN
W Poradniku wskazano, jakie zmiany i nowości wprowadzono rozporządzeniem zmieniającym.

Przy każdym paragrafie znowelizowanego rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora wskazujący na najważniejsze zmiany oraz ich zastosowanie w praktyce. Ekspert wskazuje m.in.:
czy należy sporządzać oddzielne sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N dla jednostki i organu,
czy samorządowe CUW oraz jednostki obsługujące CUW mogą sporządzać jedno, łączne (jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy) lub zbiorcze (jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury) sprawozdania Rb-Z, Rb-N dla wszystkich jednostek objętych wspólną obsługą,
czy szkoły powinny składać sprawozdania Rb-UZ i Rb-ZN,
czy i kiedy można nie sporządzać sprawozdań Rb-Z, Rb-ZN i Rb-N oraz Rb-UZ negatywnych (zerowych), w którym wierszu sprawozdania Rb-N należy ujmować tzw. środki pieniężne w drodze, w którym wierszu gmina pokazuje należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować należności długoterminowe z konta 226 wynikające np. z opłat za zajęcie pasa drogowego,
gdzie w sprawozdaniu Rb-N trzeba wykazać saldo Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu PPK,
czy nadpłaconą składkę ZUS należy ująć w sprawozdaniu Rb-N,
co obejmuje kontrola formalna i kontrola merytoryczna sprawozdań,
jakie błędy popełniają jednostki w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.

Książka "Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych - rozporządzenie po zmianach z komentarzem. Poradnik rachunkowości budżetowej 4/2022" - Krystyna Gąsiorek - oprawa twarda - Wydawnictwo INFOR Grupa. Książka posiada 96 stron i została wydana w 2022 r.