pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Sprawozdawczość budżetowa - nowe rozporządzenie z komentarzem. Poradnik rachunkowości budżetowej 3/2022

Autor książki:

Krystyna Gąsiorek

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2022
Oprawa: twarda
Ilość stron: 96 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788382681710
ISBN: 978-83-8268-171-0
Data: 2022-05-09
75.01 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Opis książki:

Wprowadzone zmiany i nowości dotyczą sporządzania sprawozdań zarówno przez jednostki państwowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostki organizacyjne. Zmianie uległy wzory sprawozdań, instrukcje ich sporządzania, a także formy ich przekazywania.

Najistotniejszą zmianą jest elektronizacja sprawozdawczości budżetowej JST oraz ich jednostek organizacyjnych. Wykluczono inną formę przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie JST niż forma elektroniczna. Zrezygnowano z przekazywania sprawozdań w formie pisemnej. Minister Finansów nie pozostawił już zarządowi JST wyboru decydowania, w jakiej formie jego jednostki organizacyjne (jednostki obsługujące) będą przekazywały swoje sprawozdania. Wprowadzono przepisy zobowiązujące kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu JST sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego. Zmiany te miały obowiązywać już w 2022 r. Termin wprowadzenia obligatoryjnego sposobu sporządzania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego przez te jednostki był nierealny. Postulowano zatem o wydłużenie czasu na dostosowanie sposobu sporządzania i przekazywania sprawozdań o 1 rok. Uwaga ta została uwzględniona. Ostatecznie jednostki organizacyjne JST i jednostki obsługujące będą musiały przekazywać zarządowi JST swoje sprawozdania jednostkowe w nowej formie, tj. tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w 2023 r., począwszy od sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. oraz sprawozdań Rb-30S, Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2022 r.

Niestety, w nowym akcie prawnym nie zostały unormowane wątpliwe dotąd kwestie (np. w zakresie wykazywania przez JST danych w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie Należności). Nie zostały też uwzględnione wszystkie uwagi zgłaszane w ramach uzgodnień międzyresortowych (m.in. w zakresie doprecyzowania zapisów w kolumnie Skutki udzielonych ulg i zwolnień...). W związku z tym już pojawiają się różne wątpliwości.

W Poradniku omówiono wprowadzone zmiany i nowości dotyczące m.in.:
form przekazywania sprawozdań,
wzorów sprawozdań (zmian wzorów sprawozdań),
wprowadzenia nowego sprawozdania (Rb-34),
poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań,
terminów przekazywania sprawozdań odbiorcom.

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 9 stycznia 2018 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Książka "Sprawozdawczość budżetowa - nowe rozporządzenie z komentarzem. Poradnik rachunkowości budżetowej 3/2022" - Krystyna Gąsiorek - oprawa twarda - Wydawnictwo INFOR Grupa. Książka posiada 96 stron i została wydana w 2022 r. Cena 75.01 zł. Zapraszamy na zakupy!