pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
książka:

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 472 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788374409919
ISBN: 978-83-7440-991-9
Data: 2017-02-07
pozycja niedostępna

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm - opis książki:

Jedyny w swoim rodzaju komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego, które zostały znowelizowane na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o zmianach przepisów mających wpływ na rozliczenia firmy.

Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:
-tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji
-wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu
W Przewodniku szczegółowo omówiono następujące przepisy:
-PODATKI
-Ordynacja podatkowa
-Ustawa o ewidencji podatników i płatników
-Ustawa o VAT
-Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (...) przez jednostki samorządu terytorialnego
-Ustawa o podatku akcyzowym
-Podatek dochodowy od osób prawnych
-Podatek dochodowy od osób fizycznych
-Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
-Podatek od czynności cywilnoprawnych
-Podatki i opłaty lokalne
-Podatek rolny
-Podatek leśny
-Podatek od spadków i darowizn
-Podatek bankowy
-Ustawa o Krajowej administracji Skarbowej
-Kodeks karny skarbowy
-Ustawa o doradztwie podatkowym
RACHUNKOWOŚĆ
-Ustawa o rachunkowości
-Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
PRAWO PRACY
-Kodeks pracy
-Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
-Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
WYNAGRODZENIA
-Ustawa o zfśs
-Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
-Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 r.,
-Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
-Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
-Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
-Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy chorób zawodowych
-Ubezpieczenie zdrowotne rolników
-Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
-Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad ustalania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA
-Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
-Ustawa o emeryturach i rentach
-Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
-Ustawa o świadczeniach rodzinnych
PRAWO GOSPODARCZE
-Prawo handlowe
-Prawo dewizowe
-Prawo celne
-Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
-Kodeks spółek handlowych
-Prawo restrukturyzacyjne
-Prawo upadłościowe
-Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
-Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
PRAWO CYWILNE
-Kodeks cywilny
PRAWO ADMINISTRACYJNE
-Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym
-Postępowanie egzekucyjne w administracji
-Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
-Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych w eksploatacji
-Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm” - oprawa miękka - Wydawnictwo INFOR Grupa.

Książka posiada 472 stron i została wydana w 2017 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm"