pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Renowacje i zabytki 01/2005 - okładka książki
Renowacje i zabytki 01/2005 pozycja dostępna
Renowacje i zabytki 04/2005 - okładka książki
Renowacje i zabytki 04/2005 pozycja dostępna
Księgarnia »
Książki »
»
Odnowa zabytków Krakowa
książka:

Odnowa zabytków Krakowa

Dane szczegółowe:
Wydawca: Renowacje i zabytki
Oprawa: miękka
Ilość stron: 192 s.
Wymiar: 205x290 mm
EAN: 9788391944707
ISBN: 83-919447-0-0
Data: 2005-02-01
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Odnowa zabytków Krakowa - opis książki:

Książka ta, nawiązując do wcześniejszego wydawnictwa, winna być traktowana jako zaledwie wstęp do pełnego opracowania działalności konserwatorskiej w Krakowie w okresie powojennym, a zwłaszcza w szczególnie bogatym i znaczącym ostatnim ćwierćwieczu. Opracowanie takie, o charakterze bogato ilustrowanej publikacji naukowej, winno być oparte o pełne kwerendy źródeł - zachowanych zwłaszcza w archiwach Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków, dawnych Pracowni Konserwacji Zabytków, dawnego Miejskiego Biura Projektów i innych realizatorów prac konserwatorskich - w postaci tysięcy dokumentacji naukowych, badawczych i projektowych, tysięcy sprawozdań i protokołów komisji konserwatorskich. Uwzględnienia wymagałoby też tak ważne świadectwo, jakim jest pamięć setek uczestników procesu konserwacji krakowskich zabytków. Należałoby też zamieścić reprodukcje wybranych materiałów archiwalnych (zwłaszcza zrealizowanych projektów), rysunkowe i fotograficzne dokumentacje prac badawczych oraz systematycznie zestawiać ilustracje ukazujące stan poszczególnych obiektów przed konserwacją, w jej toku i po konserwacji. Zakres tej książki jest zdecydowanie mniejszy. Ma ona charakter popularny, a zarazem syntetyczny, stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Komi-tet realizował i nadal realizuje priorytety, które przyjął w swych programach i deklaracjach ideowych. Poprzestano na wyborze najważniejszych lub najbardziej charakterystycznych realizacji konserwatorskich, opierając się głównie na syntetyczpych, rocznych i wieloletnich planach oraz sprawozdaniach z działalności Społecznego Komitetu; starano się też uwzględnić całokształt publikacji w czasopismach naukowych i specjalistycznych. Dane dotyczące wykonawców ograniczono do najbardziej znaczących realizacji, akcentując raczej osoby i ich wkład autorski niż firmy. Dokonany wybór - jak każdy wybór - ma charakter subiektywny.

Książka „Odnowa zabytków Krakowa” - oprawa miękka - Wydawnictwo Renowacje i zabytki.

Książka posiada 192 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

Spis treści

ROLA KRAKOWA W KULTURZE POLSKI I EUROPY Krakow`s Role in Polish and European Culture
Przeświadczenie o wyjątkowej roli Krakowa w polskiej kulturze ukształtowane zostało kilka wieków wcześniej. Co najmniej wówczas, gdy Gall Anonim pisał o sedes regni principales (wymieniając tu - obok naszego miasta - także Sandomierz i Wrocław), powtarzając niewątpliwie pogląd Bolesława Krzywoustego, funkcjonujący na dworze wawelskim pewnie już w dobie Kazimierza Odnowiciela. str. 7

STAN I OCHRONA KRAKOWSKICH ZABYTKÓW PR2ED UTWORZENIEM SPOŁECZNEGO KOMITETU
Condition and Protection of Krakow Historical Heritage Before the Institution of SKOZK Dzieje troski o krakowskie zabytki od końca XVIII stulecia po czasy współczesne to pokaźna karta w historii miasta. To właśnie w Krakowie w ciągu ostatnich dwóch wieków zaobserwować można wszystkie postawy i tendencje charakterystyczne dla dziejów ochrony zabytków w Polsce i na świecie. Krakowskie środowisko uczonych, mecenasów sztuki, artystów i architektów kształtowało tu teorie i podejmowało różnorodne działania chroniące „narodowe pamiątki" w formach zgodnych z poglądami swej epoki, a niekiedy poglądy te wyprzedzające. str. 14

POWSTANIE I POCZĄTKOWY OKRES DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEGO KOMITETU (1978-1989) Institution and Early Years of SKOZK (1978-1989) W tych latach zasadniczym kierunkiem działań stało się zabezpieczanie infrastruktury technicznej, m.in. zdewastowanych kanałów blokowych z XIX wieku, często zagrażających substancji zabytkowej kamienic w obrębie historycznego centrum miasta. Główny nacisk położono na interdyscyplinarne prace w obrębie średniowiecznych bloków zabudowy. Prace badawcze -historyczne, archeologiczne, architektoniczne - prowadzone były w latach 1976-1988 na skalę niespotykaną ani wcześniej, ani później. str. 25

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNEGO KOMITETU OD R. 1990 Operation of SKOZK since 1990
Zasadnicze zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce na przełomie lat 1989/1990 - przekształciły też gruntownie Społeczny Komitet, który - na nowo powołany - przyjął nowy program i nowe założenia ideowe. Projekt działań Komitetu w nowych warunkach politycznych i gospodarczych kładł silny nacisk na główne wartości kulturowe Krakowa ujęte w kategorie krajobrazowe i przestrzenne. Priorytetami były ranga zabytkowa oraz autentyzm i stan zachowania zabytkowej substancji. Silny nacisk położono na związek pomiędzy architekturą a jej wystrojem, określanym jako „zabytki ruchome"; jako charakterystyczną kategorię wskazano tu wyposażenia kościołów, na ogół zachowane, lecz w niedostatecznym stopniu konserwowane. str. 35

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH REALIZACJI Review of Major Projects
Porządek, przyjęty w niniejszej prezentacji dorobku Społecznego Komitetu w latach 1990-2003, jest odzwierciedleniem kryteriów zawartych w praktyce i dokumentach Komitetu, zwłaszcza zaś w Programie, uchwalonym w r. 2001. str. 44

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W KRAKOWIE NA LATA 2004-2010 Programme of Preservation Works 2004-2010
Koszt najniezbędniejszych prac remontowo-konserwatorskich w ciągu najbliższych 7 lat wynosić powinien około 55-60 milionów złotych rocznie. Przyjmując generalną zasadę dofinansowywania zadań pokrywanych w wysokości do 50% przez właścicieli i użytkowników oraz częściowe odzyskiwanie ponoszonych nakładów (w ramach pożyczek zwrotnych) - oznacza to, że wysokość Narodowego Funduszu winna być do r. 2010 utrzymana na poziomie 30-35 milionów złotych rocznie. str. 158

PODSUMOWAME Condusion
Wieloletnie prace konserwatorskie zahamowały proces degradacji zespołów zabytkowych Krakowa, który nasilał się od II wojny światowej. Wiele czołowych zabytków naszego miasta zbliża się dziś do stanu odpowiadającego ich kulturowym walorom. Obraz zaniedbanego, upadającego Krakowa, straszący mieszkańców i przyjezdnych jeszcze przed kilkunastu laty, zmienił się nie do poznania. str. 172

STRESZCZENIE I PODPISY DO ILUSTRACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM English Summary and lndex of Photos str. 184
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Odnowa zabytków Krakowa"