pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy

Dane szczegółowe:
Wydawca: Pracownia Wydawnicza ElSet
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 732 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788364736780
ISBN: 978-83-64736-78-0
Data: 2017-12-19
pozycja niedostępna

Opis książki:

Monografia Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylemty ustwawodawcy „składa się z czterech części poświęconych w szczególności zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz kryminalistyki. Poszczególne rozdziały zyskały swoje przyporządkowanie według kolejności, jaką omawiane zagadnienia i instytucje zajmują w systematyce kodeksowej. W przypadku gdy jedno zagadnienie było przedmiotem analiz więcej niż jednego autora, pierwszeństwo miały rozdziały rozstrzygające problem w sposób najbardziej ogólny. Natomiast w przypadku gdy autorzy na łamach jednego rozdziału dokonywali analizy więcej niż jednego problemu, o kolejności decydował wątek przewodni. Rozdziały obejmujące zagadnienia nieskodyfikowane zyskały swą kolejność według stopnia ogólności. Część pierwsza, zatytułowana Pryncypia, obejmuje te z ogólnych zagadnień prawa karnego, które pozwalają w sposób najbardziej uniwersalny określić metodę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o właściwą relację między stabilnością a zmiennością prawa karnego. (...) Część druga poświęcona jest zagadnieniom ogólnym prawa karnego, które usystematyzowano zasadniczo według kolejności ich uregulowania w kodyfikacji. Otwiera ją analiza krytyczna zmian w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących obrony koniecznej. Następnie refleksji poddane jest zagadnienie braku konieczności dokonywania zmian w zakresie stanu wyższej konieczności. (...) Część trzecia została poświęcona szczególnym zagadnieniom prawa karnego i zawiera rewizję m.in. takich zagadnień, jak: przestępstwo szpiegostwa na tle nowych zagrożeń wywiadowczych; unormowania bioetyczne dotyczących aborcji, prawnokarna ochrona dziecka poczętego oraz dobrowolna sterylizacja (...) W części czwartej podjęto zagadnienia prawa karnego procesowego i kryminalistyki. Rozważania karnoprocesowe obejmują w pierwszej kolejności zasadę nemo se ipsum accusare tenetur w świetle praw oskarżonego i osoby podejrzanej oraz wpływ przewlekłości postępowania karnego na jego funkcjonalność.(...) Blok zagadnień z zakresu kryminalistyki obejmuje kryminalistyczną charakterystykę procesu Cyber Threat Intelligence (CTI), problematykę stabilnych i zmiennych cech identyfikacyjnych, problem dostępu do tajemnicy lekarskiej podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz rolę pieszego w wypadku komunikacyjnym jako studium przypadku”. (Fragment wstępu, Wojciech Cieślak, Marta Romańczuk-Grącka)

Książka "Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy" - Wojciech Cieślak, Marta Romańczuk-Grącka - oprawa miękka - Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza ElSet. Książka posiada 732 stron i została wydana w 2017 r.