pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kodeks Pracy 2017

Autor książki:

Tadeusz Fijałkowski

Dane szczegółowe:
Wydawca: CODEX
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 564 s.
Wymiar: 170x235 mm
EAN: 9788387534844
ISBN: 978-83-8753-484-4
Data: 2017-02-15
pozycja niedostępna

Opis książki:

ak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS w 2017 r., m.in.:
zawierania umów terminowych;
wypowiadania umów na czas określony;
udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem;
oskładkowania umów zlecenia;
dokumentowania nieobecności w pracy z powodu choroby, tzw. e-zwolnień.

Zmiany w przepisach kodeksu pracy
Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 910) wprowadza się następujące zmiany:
umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy;
pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.; nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.

Najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uprawnień rodzicielskich oraz wypowiadania umów terminowych.

To już 45. opracowany przeze mnie kodeks pracy. Jak zwykle starałem się, by był on jak najpełniejszy, jak najbardziej aktualny i w miarę możliwości jak najbardziej przystępny dla szerokiej rzeszy użytkowników. W dobie kryzysu wiele osób utraci pracę, wiele będzie ją zmieniać. W takiej sytuacji dobrze jest wiedzieć, co nam się zgodnie z prawem należy, a do czego jesteśmy zobowiązani. Mam nadzieję, że książka ta pomoże Państwu w życiu zawodowym i przyczyni się do wielu w nim sukcesów.

AUTOR

Książka "Kodeks Pracy 2017" - Tadeusz Fijałkowski - oprawa miękka - Wydawnictwo CODEX. Książka posiada 564 stron i została wydana w 2017 r.