pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i...
książka:

Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dane szczegółowe:
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wyd.: 2014
Ilość stron: 267 s.
EAN: 9788380190887
ISBN: 978-83-8019-088-7
Data: 2015-10-20
Cena: 32.69  Cena wydawcy: 36.23 zł Oszczędzasz: 3.54 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej - Monika Potkańska - opis książki:

Publikacja Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawia złożony proces kształtowania się agencji UE. W książce podjęto analizę systemu instytucjonalnego i prawnego Unii Europejskiej w kontekście usytuowania Eurojustu. Czytelnik znajdzie w niej opis praktycznych działań agencji odnoszących się do jej kompetencji, jak również do współpracy z innymi organami unijnymi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej. Rozważania odnoszą się do korelacji z podmiotami prawa międzynarodowego w stosunku do działań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. W książce jest opisywany wątek wkładu Polski w budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Zawarte w pracy wnioski odnoszą się ponadto do procesu europeizacji prawa karnego i jego oddziaływania na Eurojust. W publikacji autorka nawiązuje także do perspektywy działań Eurojustu na tle tworzenia Prokuratury Europejskiej.

Od autora

Książka Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej - Wydawnictwo Adam Marszałek.

Książka posiada 267 stron i została wydana w 2014 r.

Spis treści:

Wstęp 7
Rozdział I. Identyfikacja źródeł współpracy w sprawach karnych
w ramach WE/UE 14
1. Geneza i ewolucja wspólnotowej współpracy w sprawach karnych 14
1.1. Komponenty współpracy w sprawach karnych na forum
Rady Europy 15
1.2. Współpraca policyjna i sądowa państw członkowskich
poza ramami Wspólnot Europejskich 18
1.3. Geneza współpracy w sprawach karnych w ramach
Wspólnot Europejskich 24
2. Ustawodawstwo pierwotne Unii Europejskiej w zakresie spraw karnych 32
2.1. Zalążki regulacji współpracy w sprawach karnych w traktatach
założycielskich 33
2.2. Kształtowanie się wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
w Jednolitym Akcie Europejskim 35
2.3. Ustanowienie podstaw prawnych współpracy w sprawach karnych
w Traktacie o Unii Europejskiej 37
2.4. Wprowadzenie zmian do III filaru UE przez traktat amsterdamski 39
2.5. Wzmocnienie współpracy sądowej w sprawach karnych w Traktacie
z Nicei 42
3. Formowanie się prawa wtórnego wobec współpracy w sprawach karnych 44
3.1. Instrumenty prawne III filaru UE 46
3.2. Regulacje prawne sui generis w odniesieniu do III filaru UE 64
Rozdział II. Powstanie i struktura Eurojustu 73
1. Geneza i rozwój Jednostki Współpracy Sądowej Unii Europejskiej 74
1.1. Geneza Eurojustu 74
1.2. Powołanie i funkcjonowanie Pro-Eurojustu 75
2. Struktura organizacyjna Eurojustu 77
2.1. Kolegium oraz przedstawiciele krajowi 77
2.2. Rola administracji Eurojustu 80
2.3. Wspólny Organ Nadzorczy 93
3. Ogólna charakterystyka Eurojustu 94
3.1. Cele i kompetencje oraz działania Eurojustu 94
3.2. Praktyczne działania Eurojustu 98
3.3. Główne rodzaje działalności przestępczej zwalczanej przez Eurojust 112
3.4. Bezpieczne zarządzanie informacjami 121
Rozdział III. Interinstytucjonalny i międzynarodowy kontekst zwalczania
przestępczości w ramach Eurojustu 129
1. Współpraca Eurojustu z organami UE i organizacjami
międzynarodowymi 130
1.1. Współdziałanie Eurojustu z innymi organami Unii Europejskiej 130
1.2. Kooperacja Eurojustu z organizacjami międzynarodowymi 148
2. Współpraca Eurojustu z państwami trzecimi 151
2.1. Wzmocnienie kontaktów z państwami kandydującymi
do członkostwa w Unii Europejskiej 151
2.2. Nawiązanie kontaktów z państwami niekandydującymi
do Unii Europejskiej 153
Rozdział IV. Wpływ Eurojustu na państwa członkowskie UE na przykładzie
Polski oraz wspólnotowe instrumenty współpracy w sprawach karnych 163
1. Działania Polski w obszarze wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości 163
1.1. Ewolucja działań Polski w obszarze wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości 164
1.2. Udział Polski we współpracy w sprawach karnych
w ramach Eurojustu 170
2. Działania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych 175
2.1. Charakterystyka ogólna wspólnych zespołów
dochodzeniowo-śledczych 175
2.2. Miejsce Eurojustu w tworzeniu wspólnych zespołów
dochodzeniowo-śledczych 180
3. Europejski Nakaz Aresztowania 185
3.1. Charakterystyka ogólna Europejskiego Nakazu Aresztowania 186
3.2. Rola Eurojustu w wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania 194
Spis treści 5
4. Wpływ Eurojustu na europeizację prawa karnego 200
4.1. Europeizacja prawa karnego 201
4.2. Wpływ Eurojustu na harmonizację prawa karnego 214
4.3. Nowe uprawnienia Eurojustu w przepisach Traktatu z Lizbony 220
Zakończenie 226
Bibliografia 234
I. Źródła 234
1. Dokumenty WE/UE 234
2. Dokumenty pozostałe 244
3. Zbiory dokumentów (źródeł) 245
II. Monografie 245
III. Artykuły 250
1. Artykuły naukowe 250
2. Artykuły prasowe 252
IV. Źródła internetowe 253
Wykaz skrótów 256
Wykaz wykresów 258
Aneks 1. Wykaz aktów prawnych Rady Europy i Wspólnot Europejskich
dotyczących współpracy w sprawach karnych 259
Aneks 2. Wykaz aktów prawa wtórnego w III filarze UE
z obszaru spraw karnych 262
Aneks 3. Wykaz aktów sui generis UE dotyczących współpracy
w sprawach karnych 266

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i..."
Produkty podobne:
Europejski system ochrony praw - okładka książki
Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja... Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.)
System bezpieczeństwa i porządku - okładka książki
System bezpieczeństwa i porządku publicznego.... Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak, Kamil Sikora (red.)