pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH Poczytaj.pl

I. Definicje

Bon Podarunkowy Poczytaj.pl (Bon) – karta zawierająca unikalny kod, wydawana na okaziciela, uprawniająca jej Użytkownika do odebrania ze Sklepu Internetowego Poczytaj.pl produktów za kwotę równą nominałowi Bonu.

eBon Podarunkowy Poczytaj.pl (eBon) - mail zawierający unikalny kod, wydawany na okaziciela, uprawniający jej Użytkownika do odebrania ze Sklepu Internetowego Poczytaj.pl produktów za kwotę równą nominałowi Bonu.

Wydawca - Bony Podarunkowe Poczytaj.pl wydaje DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna, ul Ojcowska 1, 31-344 Kraków; NIP 6791351324, REGON 351088477; KRS 767656

Sklep internetowy – serwis Poczytaj.pl działający pod domeną https://www.poczytaj.pl/

Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości zamawianego Bonu i otrzymuje w zamian Bon Podarunkowy Poczytaj.pl

Użytkownik – osoba dysponująca wydanym na okaziciela Bonem Podarunkowym Poczytaj.pl

Produkt – towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Poczytaj.pl

II. Informacje podstawowe

 • Wydawca wysyła Nabywcy/Użytkownikowi kartę Bonu Podarunkowego Poczytaj.pl i eBonu Podarunkowego Poczytaj.pl po zarejestrowaniu płatności za zamówione Bony. W przypadku karty Bonu Podarunkowego wysłanej za pobraniem przekazanie nastąpi za pośrednictwem firmy logistycznej po opłaceniu pobrania.
 • Aktywacja unikalnego kodu umieszczonego na karcie Bonu Podarunkowego i w mailu eBonu Podarunkowego – dokonywana jest w chwili rejestracji płatności za zamówiony Bon Podarunkowy i eBon Podarunkowy. Aktywacja kodu Bonu Podarunkowego wysyłanego za pobraniem następuje w chwili wysyłki do zamawiającego.
 • Na każdym Bonie wydrukowany jest jego nominał. W przypadku eBonu nominał podany jest w mailu wysłanym do Użytkownika.
 • Bon i eBon nie podlega w żadnej części wymianie na pieniądze. Obdarowany może wykorzystać bon bezterminowo.
 • Po wydaniu Bonu i wysłaniu eBonu Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę unikalnego kodu. Dotyczy to także sytuacji, kiedy Nabywca eBonu Podarunkowego wpisał w czasie dokonywania zakupu błędny adres e-mail obdarowanego/Użytkownika. Bonu i eBonu nie można zastrzec ani zablokować.

III Warunki korzystania z Bonu i eBonu Podarunkowego Poczytaj.pl

 • Bon i eBon można zrealizować wybierając produkty prezentowane na https://www.poczytaj.pl/ .
 • W czasie składania zamówienia w okienku Płatność Bonem Podarunkowym należy wpisać unikalny numer wydrukowany na Bonie lub przesłany mailem (w przypadku eBonu)
 • Wartość Bonu i eBonu można wykorzystać w kilku zamówieniach.

  Każdorazowo od wartości Bonu i eBonu odjęta zostanie cena produktów i koszty ich dostawy do zamawiającego.

 • Jeśli kwota zamówienia i kosztów dostawy będzie niższa od wartości Bonu, reszta wartości Bonu pozostanie do wykorzystania w przyszłości, jeśli wyższa, poprosimy o dopłatę.
 • W jednym zamówieniu można wykorzystać kilka Bonów i eBonów.
 • W przypadku zwrotu przez Użytkownika produktów opłaconych realizowanym Bonem Podarunkowym, zwrot środków następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik.

IV Postanowienia końcowe

 • Nabywcy przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu bez podawania przyczyny w terminie 14-dni od daty zakupu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot Bonu Podarunkowego z nienaruszoną osłona maskującą unikalny kod. W przypadku Bonu Wydawca może odmówić uznania zwrotu jeśli stwierdzi, że unikalny kod Bonu został już wykorzystany w części lub w całości.
 • Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Bonu Podarunkowego i eBonu Podarunkowego można przesyłać mailem pod adres prawa@poczytaj.pl lub pisemnie pod adres siedziby Wydawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne warunki zakupu w Księgarni Poczytaj.pl
 • Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany nie mogą jednak ograniczać praw nabytych związanych z wydanymi uprzednio Bonami i eBonami Podarunkowymi Poczytaj.pl
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 roku