pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
św. Tomasz z Akwinu

św. Tomasz z Akwinu - autor - strona 2


okładka książki - O mocy Boga. Tom 4. Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu

O mocy Boga. Tom 4. Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Teizm klasyczny - tak dość często określa się koncepcję natury Boga zbudowaną przez Ojców Kościoła, wzbogaconą przez mistrzów średniowiecza i żywo dyskutowaną w naszych czasach. W Teizmie klasycznym Bóg nie stwarza świata po to,...
28.77  66.70  37.93 

okładka książki - O mocy Boga. Tom 3. Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu

O mocy Boga. Tom 3. Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
W tym punkcie rozważań dochodzimy do ich najciekawszego punktu, mianowicie konfrontacji przeświadczenia o wieczności Bożego aktu zachowywania świata z dogmatem głoszącym koniec świata. Te dwie idee są ze sobą potencjalnie w konflikcie –...
35.96  84.00  48.04 

okładka książki - Komentarz do Księgi o przyczynach. Seria: Biblioteka klasyków filozofii
św. Tomasz z Akwinu

Komentarz do Księgi o przyczynach. Seria: Biblioteka klasyków filozofii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Komentarz Tomasza z Akwinu do Liber de causis (Księgi o przyczynach) to na pozór typowy wytwór średniowiecznej tradycji komentowania tekstów. Typowość ta jednak w tym wypadku jest wyjątkowo skomplikowana, dziełko bowiem, którego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komentarz do Księgi o przyczynach. Seria: Biblioteka klasyków filozofii
św. Tomasz z Akwinu

Komentarz do Księgi o przyczynach. Seria: Biblioteka klasyków filozofii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Komentarz Tomasza z Akwinu do Liber de causis (Księgi o przyczynach) to na pozór typowy wytwór średniowiecznej tradycji komentowania tekstów. Typowość ta jednak w tym wypadku jest wyjątkowo skomplikowana, dziełko bowiem, którego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Złoty łańcuch
św. Tomasz z Akwinu

Złoty łańcuch

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo AA ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Złoty łańcuch należy do najbardziej znanych dzieł Akwinaty. Jeden z wybitnych angielskich tłumaczy tego dzieła napisał, że ukazuje ono mistrzowskie opanowanie wszystkich zagadnień teologicznych. Księga obejmuje obszerny zbiór tekstów...
pozycja niedostępna

okładka książki - O cnotach rozumu. Wprowadzenie do VI księgi Etyki nikomachejskiej Arystotelesa
św. Tomasz z Akwinu

O cnotach rozumu. Wprowadzenie do VI księgi Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

Książka. Wydawnictwo: Atut ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Co rozum daje dobremu człowiekowi Czym jest rozumność praktyczna i teoretyczna Jakie są rodzaje dobrego rozeznania Czym różnią się: wiedza, kunszt, roztropność, zaradność, domyślność, wyczucie, uwrażliwienie, czujność, dobre oko, przytomność...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dysputy problemowe. O synderezie. O sumieniu
św. Tomasz z Akwinu

Dysputy problemowe. O synderezie. O sumieniu

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z...
pozycja niedostępna

okładka książki - O mocy Boga. Tom 2. (cz.1 i 2). Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu

O mocy Boga. Tom 2. (cz.1 i 2). Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: twarda;
ZESZYT 1 (...) Chrześcijańska koncepcja stworzenia jako pewnego rodzaju holistyczna, przekraczająca granice jednej dyscypliny, wizja genezy świata od połowy XIX wieku stała się przedmiotem krytyki ze strony przyrodoznawstwa. Posiłkując się...
34.52  87.52  53 

okładka książki - Wybór pism. Seria: Źródła Myśli Filozoficznej
św. Tomasz z Akwinu

Wybór pism. Seria: Źródła Myśli Filozoficznej

Książka. Wydawnictwo: WAM ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Tomasz z Akwinu (1224/1225 - 1274) to najsłynniejszy dominikanin, doktor Kościoła, zwany Anielskim, teolog i filozof arystotelik, kaznodzieja, wykładowca i niezwykle płodny autor. Wybór pism św. Tomasza obejmuje trzy spośród jego licznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Byt i istota. Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu

Byt i istota. Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2009; Oprawa: twarda;
Niewielkich rozmiarów opusculum św. Tomasza z Akwinu, noszące tytuł De ente et essentia (O bycie i istocie), jest zadziwiającym fenomenem w dziejach europejskiej filozofii. Minęło ponad 750 lat od jego powstania, w czasie których spotykało się ono...
pozycja niedostępna

okładka książki - Spór o jedność intelektu. Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu, Idzi Rzymianin, Siger z Brabantu

Spór o jedność intelektu. Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Spór o jedność bądź wielość intelektu cieszy się w literaturze z zakresu historii filozofii średniowiecznej wielką popularnością. Nawet w podręcznikowych zarysach dziejów myśli średniowiecznej polemika z monopsychizmem, wiecznością świata czy...
24.86  32.40  7.54 

okładka książki - O mocy Boga. Tom 1. Seria dwujęzyczna Ad Fontes
św. Tomasz z Akwinu

O mocy Boga. Tom 1. Seria dwujęzyczna Ad Fontes

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Kwestie dyskutowane O mocy Boga (De potentia Dei) św. Tomasza z Akwinu należą do najbardziej znaczących tekstów średniowiecznych. Są zapisem dysput, które odpowiadają we współczesnym systemie nauczania seminariom uniwersyteckim. Kwestie powstały...
pozycja niedostępna

okładka książki - Traktat o szczęściu. Seria: Biblioteka europejska
św. Tomasz z Akwinu

Traktat o szczęściu. Seria: Biblioteka europejska

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Mianem Traktatu o szczęściu można określić fragment Summy teologicznej Tomasza z Akwinu, obejmujący pięć pierwszych kwestii pierwszej części drugiej części (prima secundae) monumentalnego dzieła Akwinaty. Zawarta w nim teoria szczęścia –...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dysputy problemowe. O zmysłowości. O uczuciach
św. Tomasz z Akwinu

Dysputy problemowe. O zmysłowości. O uczuciach

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - O poznaniu Boga. Seria: Źródła chrześcijańskie
św. Tomasz z Akwinu

O poznaniu Boga. Seria: Źródła chrześcijańskie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo M ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Oprawa: twarda;
Tekst polsko - łaciński. Dzieło zagadkowe, ze wszech miar warte głębszej lektury i namysłu. Intrygująca treść, forma, miejsce i czas powstania stawiają to dzieło w rzędzie najbardziej godnych uwagi i odkrywczych w Opera Omnia św. Tomasza z...
pozycja niedostępna

okładka książki - O królowaniu. Seria: Klasyka myśli filozoficznej
św. Tomasz z Akwinu, Mateusz Matyszkowicz (red.)

O królowaniu. Seria: Klasyka myśli filozoficznej

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Oprawa: miękka;
Traktat O królowaniu” ( De regno”) św. Tomasza z Akwinu jest jednym z najważniejszych tekstów w historii myśli politycznej. Akwinata rozwija w nim podstawową problematykę polityczną – od społecznej natury człowieka, przez ocenę...
35.00 

okładka książki - Dysputy problemowe. De ideis / O ideach
św. Tomasz z Akwinu

Dysputy problemowe. De ideis / O ideach

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Oprawa: miękka;
Książka zawiera synoptycznie zestawiony tekst oryginalny i przekład dwóch kwestii dyskutowanych: Quaestiones disputatae De ideis oraz Quaestiones disputatae De scientia Dei. W dalszej części książki znajdują się studia i komentarze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Traktat o cnotach. Seria: Biblioteka europejska
św. Tomasz z Akwinu

Traktat o cnotach. Seria: Biblioteka europejska

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Teoria cnoty Tomasza z Akwinu, najpełniej rozwiniąta w jego Sumie teologicznej, ale w zarysie przedstawiona już we wcześnicjszym Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, a w szczegółach dopracowana w późniejszych Questiones disputatae de...
pozycja niedostępna

okładka książki - Traktat o człowieku. Seria: Biblioteka europejska
św. Tomasz z Akwinu

Traktat o człowieku. Seria: Biblioteka europejska

Książka. Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki ; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Oprawa: twarda;
ze Wstępu tłumacza: (...) Coraz wnikliwsza refleksja nad dokonującym się w ciągu wieków rozwojem filozofii w Europie pozwala dojrzeć wyjątkowe znaczenie metafizyki i - opartej na tej filozofii bytu - koncepcji człowieka wypracowanej przez Tomasza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ewangelia Ojców Kościoła
św. Tomasz z Akwinu

Ewangelia Ojców Kościoła

Książka. Wydawnictwo: W Drodze ; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Dzieło św. Tomasza, powstałe w latach sześćdziesiątych XIII wieku, nazwane przez potomnych Złotym łańcuchem (Catena aurea), jest zbiorem komentarzy łacińskich i greckich teologów oraz anonimowych glos do tekstu Ewangelii według św. Mateusza....
pozycja niedostępna

Strona 2 z 3 : «123...ostatnia» (46 pozycji)