pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Paweł Sosiński

Paweł Sosiński - autor


okładka książki - Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych
Paweł Sosiński

Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce scharakteryzowano wybrane technologie bezwykopowe, które mają powszechnezastosowanie zarówno w Polsce, jak i na świecie, a mianowicie: mikrotunelowanie, przeciski hydrauliczne, przewierty sterowane, wiercenia kierunkowe,...
36.87 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne. Poradnik dla operatora
Paweł Sosiński

Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne. Poradnik dla operatora

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W książce opisano w sposób przystępny budowę i zasadę działania wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych. Omówiono technologię robót z ich zastosowaniem i zasady bezpieczeństwa pracy.Adresatami książki są kandydaci na operatorów oraz inne osoby...
43.24 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka podręcznika - Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
Paweł Sosiński

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce zebrano wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne stawiane operatorom,...
pozycja niedostępna

okładka podręcznika - Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora
Paweł Sosiński

Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce omówiono charakterystykę, budowę i eksploatację wybranych typów pomp i podajników do betonu, a także technologie robót i zasady bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono też obowiązujące przepisy odnoszące się do użytkowania tych ...
53.81 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka podręcznika - Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora
Paweł Sosiński

Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka w sposób zwięzły i przystępny omawia podstawy teoretyczne zagadnień związanych z budową i eksploatacją sprężarek, szczegółowo prezentuje budowę poszczególnych ich elementów i zespołów oraz zasady eksploatacji....
pozycja niedostępna

okładka podręcznika - Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa, eksploatacja, technologia robót
Paweł Sosiński

Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa, eksploatacja, technologia robót

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce opisano budowę i eksploatację wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz technologię robót wykonywanych z ich zastosowaniem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Książka adresowana jest do kandydatów na operatorów wiertnic...
45.03 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka podręcznika - Ładowarki teleskopowe. Poradnik operatora
Paweł Sosiński

Ładowarki teleskopowe. Poradnik operatora

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W książce opisano w sposób przystępny budowę ładowarek teleskopowych oraz zebrano wiadomości dotyczące zasad ich eksploatacji, wymagań przepisów Urzędu Dozoru Technicznego i bezpieczeństwa pracy.Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o...
pozycja niedostępna

okładka podręcznika - Recyklery, remontery, skrapiarki
Paweł Sosiński

Recyklery, remontery, skrapiarki

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Podręczniki / Przedmioty zawodowe; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek. Omówiono budowę tych maszyn roboczych, zasady eksploatacji, technologię robót oraz zasady bhp.Książka jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa
Paweł Sosiński

Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Poradniki / Dom; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Treść książki stanowią opisy budowy, zasad działania poszczególnych zespołów kos spalinowych i technik pracy tymi kosami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.Jest ona przeznaczona dla operatorów i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót
Paweł Sosiński

Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Budownictwo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Podstawowymi maszynami najpowszechniej spotykanymi i użytkowanymi w procesach palowania są palownice i kafary. W związku z tym maszyny te są tematem niniejszej publikacji.Adresatami książki mogą być wykładowcy i instruktorzy prowadzący...
49.65 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek ładowarek i koparkoładowarek w pełnym zakresie uprawnień
Paweł Sosiński

Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek ładowarek i koparkoładowarek w pełnym zakresie uprawnień

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Poradniki / Motoryzacja; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach...
75.81 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych
Paweł Sosiński

Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Budownictwo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce omówiono wybrane technologie bezwykopowej renowacji sieci podziemnych z uwzględnieniem zasad bhp. Książka adresowana jest do osób związanych zawodowo z renowacją sieci z zastosowaniem bezwykopowych...
40.95 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni