pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Nauk Prawnych PAN

Produkty firmy: Instytut Nauk Prawnych PAN


okładka książki - Status osób małoletnich - piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

Status osób małoletnich - piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Uregulowania prawne dotyczące zarówno pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem oraz przysposobienia, mają na celu ochronę dobra dziecka, w tym zwłaszcza jego świata emocji i ładu potrzebnego dla harmonijnego przeżywania dzieciństwa. Dlatego zagadnienia...
28.20  39.90  11.7 

okładka książki - Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia ma na celu określenie relacji łączących technologie informatyczne i prawo. Badania oparto na dorobku literatury oraz na analizie aktywności politycznych organów Unii Europejskiej a także, uzupełniająco, Polski i Niemiec. Z uwagi na wielość...
32.66  47.25  14.59 

okładka książki - Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka jest zbiorem prac młodych prawników-badaczy z Polski i Ukrainy, poruszających najbardziej aktualne problemy wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych. Wśród tematów poddanych analizie w książce w są zarówno zagadnienia ściśle...
90.53  152.25  61.72 

okładka książki - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy skarbu państwa

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy skarbu państwa

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych...
130.34  199.50  69.16 

okładka książki - Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Małżeństwo to instytucja uniwersalna występująca w zasadzie we wszystkich systemach prawnych i kulturach. Pozostaje ona w silnym związku z życiem społecznym, religijnym, a także z lokalnymi obyczajami, co wywołuje różnice w przyjętych rozwiązaniach,...
139.64  229.95  90.31 

okładka książki - Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
celem opracowania jest analiza przyjętych w prawie unijnym sektorowych reguł konkurencji w rolnictwie. W nawiązaniu do tego w pracy dąży się do ustalenia, czy i w jakim zakresie wyrażone w prawie unijnym reguły ochrony konkurencji w rolnictwie...
106.38  241.50  135.12 

okładka książki - Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Głównym celem monografii Szymona Zaręby jest ocena rzeczywistego wpływu braku uznania międzynarodowego na międzynarodowoprawny status podmiotu, który rości sobie prawo, by nazywać się państwem. Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie...
86.42  150.15  63.73 

okładka książki - Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ

Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Rada Praw Człowieka określana jest jako filar ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka. Celem rozważań w tej książce jest określenie zdolności procedur specjalnych Rady Praw Człowieka do wywierania wpływu na przestrzegania praw człowieka, zarówno w...
128.32  197.40  69.08 

okładka książki - International Cooperation of Competition

International Cooperation of Competition

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: twarda;
Monografia zbiorowa poświęcona jest współpracy międzynarodowej krajowych organów ds. konkurencji (NCA) państw członkowskich UE. Zostały w niej omówione przykłady współpracy dwustronnej (między właściwymi organami krajowymi z Niemiec i Austrii lub Czech i...
48.76  112.35  63.59 

okładka książki - Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Niniejsza praca służy trzem celom badawczym.Celem ogólnym jest określenie podstawy kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości. Jego realizacji posłużyła analiza wszystkich ważniejszych międzynarodowych definicji bezprawności zbrodni przeciwko...
169.09  270.90  101.81 

okładka książki - Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Monografia jest efektem inspirującej dyskusji, jaka towarzyszyła konferencji Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN poświęconej zmianom kodeksu postępowania administracyjnego, które miały miejsce w latach 2017-2019. Publikacja zawiera wzbogacone o...
139.64  252.00  112.36 

okładka książki - Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany

Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Książka zawiera prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, które poruszają zagadnienia związane z różnymi aspektami działania służby cywilnej.Można je podzielić na trzy bloki tematyczne, którym poświęcone były dyskusje...
76.52  109.20  32.68 

okładka książki - Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Głównym celem monografii jest ocena rzeczywistego wpływu braku uznania międzynarodowego na międzynarodowoprawny status podmiotu, który rości sobie prawo, by nazywać się państwem. Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie mono- graficzne...
100.82  207.90  107.08 

okładka książki - Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej

Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Nauk Prawnych PAN; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wydana w modelu Open Access publikacja powstała w ramach realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji (umowa z...
37.88