pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Archiwum Państwowe

Wydawnictwo Archiwum Państwowe - strona 5


okładka książki - Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939

Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Pomoc archiwalna poprzedzona wstępem charakteryzującym strukturę i działalność Sejmu Śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz wojenne losy akt wytworzonych w kancelarii sejmowej. Szczególnie ważnym elementem wstępu jest opisana...
pozycja niedostępna

okładka książki - Emigracja z ziem polskich i Polonia 1831-1939

Emigracja z ziem polskich i Polonia 1831-1939

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Informator został opracowany na podstawie kwerendy w terenowych archiwach państwowych w Polsce. Sporządzono ponad 5 tysięcy kart informacyjnych z 253 zespołów i zbiorów. Zawiera ogromną ilość informacji na temat emigracji zarobkowej z ziem polskich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwalia Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie 1941-1943 i Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 1939-1945 w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanfordzie. Informator

Archiwalia Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie 1941-1943 i Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 1939-1945 w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanfordzie. Informator

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Publikacja jest rezultatem badań autora nad zespołami zawierającymi dokumentację Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941-43) oraz Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939-45) przechowywanymi w Instytucie Hoovera w USA, dokąd trafiły po II...
pozycja niedostępna

okładka książki - Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (1525) 1696-1875 (-1905). Inwentarz analityczny archiwum

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (1525) 1696-1875 (-1905). Inwentarz analityczny archiwum

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Z chwilą podpisania przez część biskupów prawosławnych, w Brześciu nad Bugiem, w 1596 r. aktu unii z Kościołem Rzymskokatolickim rozpoczął się proces tworzenia diecezji (eparchii) chełmskiej obrządku greckokatolickiego. Rozciągała się ona na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Skarbu Koronnego. Rachunki poselstw. Sumariusz

Archiwum Skarbu Koronnego. Rachunki poselstw. Sumariusz

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się ze wstępu omawiającego problematykę dokumentacji będącej źródłem do badania stosunków dyplomatycznych dawnej Polski z innymi krajami, a znajdującej się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sumariusz obejmuje...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Szczecinie. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Szczecinie. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Przewodnik po zasobie archiwalnym Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim (2341 m. b. akt). Składa się z przedmowy, wstępu, trzech części informujących o aktach, bibliografii oraz indeksów: geograficznego, nazw zespołów i instytucji. Część pierwsza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Tom 1. Akta do 1945 roku

Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Tom 1. Akta do 1945 roku

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: twarda;
Przewodnik opisuje 567 zespołów i zbiorów archiwalnych, które tworzą łącznie 4100 m.b. akt, powstałych w okresie od średniowiecza do 1945 r. na Pomorzu, a przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Opracowanie posiada układ...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia w zarysie dzieje archiwum oraz charakteryzuje zespoły archiwalne. Wartość pracy wzbogaca obszerna bibliografia przedmiotu oraz indeksy: osobowy, geograficzny oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Przewodnik w układzie rzeczowo-ustrojowym i chronologicznym zawiera pełne informacje o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Łodzi oraz jego Oddziału w Pabianicach. Została w nim omówiona zawartość zespołów i zbiorów archiwalnych z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980

Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia dzieje krakowskich archiwów (państwowego i miejskiego) od chwili połączenia ich w jedną instytucję: Wojewódzkie Archiwum Państwowe (1951). Autorka uważa, że krakowskie archiwum : najgłębiej wrosło swą zawartością w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo zawiera informacje o materiałach archiwalnych do dziejów regionu kieleckiego i obejmuje całość zasobu archiwów państwowych z tego terenu. Praca opatrzona bibliografią i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Prezentowany informator jest pierwszym publikowanym wydawnictwem informacyjnym o zasobie archiwum. Został przygotowany z myślą o osobach prowadzących w archiwum samodzielne poszukiwania dotyczące przeszłości Żuław, Powiśla i ziemi elbląskiej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie. Tom 2. Epoka porozbiorowa

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie. Tom 2. Epoka porozbiorowa

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 1998; Oprawa: twarda;
Przewodnik ukazuje część zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych z lat 1772-1918, kiedy Rzeczpospolita Polska znajdowała się pod zaborami Austrii, Prus i Rosji. Są tu informacje o aktach władz polskich Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwa w Polsce. Informator adresowy

Archiwa w Polsce. Informator adresowy

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Kolejna edycja Informatora o archiwach państwowych i wybranych archiwach nie podlegających Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, działających w Polsce. W wielu prezentowanych instytucjach nastąpiły w ostatnich latach zmiany numerów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inwentarz akt ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie z lat 1919-1940 (1941) (do roku 1938 poselstwa)

Inwentarz akt ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie z lat 1919-1940 (1941) (do roku 1938 poselstwa)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy akt Ambasady RP w Bukareszcie przechowywanych w Archiwum Akt Nowych. Charakteryzuje materiały z lat 1919-1940 (z 1941 r. zachowała się jedynie teczka Biura Weryfikacji, Rejestracji i Ewidencji Samochodów przy Ambasadzie RP)....
pozycja niedostępna

okładka książki - Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815-1919. Procesy archiwotwórcze

Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815-1919. Procesy archiwotwórcze

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Autorka charakteryzuje ustrój władz miejskich i jego przekształcenia w dobie zaboru pruskiego, na terenie Rejencji Bydgoskiej. Omawia obowiązujące zarządzenia oraz organizację i działalność kancelarii w urzędach miejskich. Zaletą publikacji jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akta miasta Łodzi (1471) 1794-1914 (1918). Przewodnik po zespole

Akta miasta Łodzi (1471) 1794-1914 (1918). Przewodnik po zespole

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Opracowanie zbiorowe w układzie rzeczowo-strukturalnym i chronologicznym. Charakteryzuje ważniejsze wydarzenia w dziejach Łodzi, władze miasta i ich kancelarie. Dostarcza informacji o najnowszych nabytkach archiwalnych, przyjętych do archiwum w...
pozycja niedostępna

okładka płyty - Sumariusz ksiąg Metryki Koronnej (1573-1574) (CD)

Sumariusz ksiąg Metryki Koronnej (1573-1574) (CD)

Muzyka. Wytwórnia: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2001; Ilość nośników: 1; Rodzaj nośnika: CD;
Płyta CD-ROM, Windows 9x/NT, karta graficzna 800x600 Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, część 6, zawierający regesty ksiąg 111, 112 i 113 Metryki Koronnej, jest elektroniczną wersją Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. 6, Księgi z czasów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych

Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Publikacja źródłowa, opatrzona komentarzem. Zawiera opisy siedzib dwóch spokrewnionych ze sobą rodów magnackich Kiszków i Radziwiłłów, zaliczanych do elity majątkowej i społecznej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich rezydencje: Chołchła,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Protokoły Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14 IV-29 X 1848)

Protokoły Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14 IV-29 X 1848)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 1996; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo źródłowe zawierające kilkadziesiąt protokołów posiedzeń Rady Narodowej Centralnej z okresu Wiosny Ludów. Publikacja szczególnie ważna dla historyków badających działalność galicyjskiej...
pozycja niedostępna

Strona 5 z 6 : «pierwsza...23456...ostatnia» (104 pozycji)